Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

Arany János lírája

 Közép- és Kelet-Eu-ban az egyes népek nemzeti függetlenségének hiánya, a széttagoltság, a nagyobb nemzetiségek közé ékelődés oda vezetett, hogy a nemzeti együvé tartozás egyetlen ismérve a közös, beszélt nyelv maradt. Éppen ezért a nyelvújítás, az irodalmi nyelv kidolgozása volt a nemzeti eszmélkedés legelső mozgalma. Közép- és Kelet-Eu-ban a nemzeti függetlenség volt a legfőbb kérdés. A költő …