Eredmény(ek) 25 mutatása
Irodalom érettségi

Friedrich Dürrenmatt – A fizikusok

1. Abszurd: képtelen, lehetetlen Az embernek és tőle elidegenedett létének viszonya, jellemző állapota a teljes tagadás. 2. Ebben a látásmódban alkottak: Camus (Közöny), Kafka (Az átváltozás), Beckett (Godot-ra várva), Ionesco, Dürrenmatt (A fizikusok) 3. Dürrenmatt: A fizikusok Alcíme szerint tragikomédia. A történet egy magánszanatóriumban (bolondokházában) játszódik. Ez egyszerre tekinthető paradoxonnak (mert: „Csupán az őrültek házában vagyunk szabadok. Csak az …

Nyelvtan érettségi

Gyakorlati szövegtípusok

Vitaindító Egy vitatott probléma ismertetése. Azokat a kérdéseket fogalmazza meg, melyekre a vita során választ szeretnénk kapni. A feladat nem az, hogy kiálljunk valamelyik oldal mellett, vagy az, hogy megoldjuk a felvetődött problémát, hanem az, hogy felvetéseinkkel elindítsuk a gondolkodást. Felépítése: utalunk a kommunikációs helyzetre; vázoljuk a problémát – szólhatunk arról is, miért aktuális éppen …

Nyelvtan érettségi

Az érvelő-meggyőző szöveg felépítése

A retorika: a beszéd művészete (Arisztotelész). Feladata, hogy meggyőzésre alkalmas legyen, így minden elemző-meggyőző szövegtípus alapja. Tárgya lehet minden olyan ügy, amelynek javára a szónok meg akarja nyerni a közönségét. Az érvelő szöveg célja: elgondolkodtatja, egy állítás igazságáról meg akarja győzni az olvasót vagy hallgatót A szónoki beszéd felépítése BEVEZETÉS a hallgató jóindulatának megnyerése felkelteni a …

Nyelvtan érettségi

Az összefoglalás funkciója és típusai

Egy szöveg összefoglalására a következő esetekben lehet szükség: szöveget szerkesztünk, írunk valamely témában egy meglévő szöveg (tanulmány, újságcikk, használati utasítás, tankönyvi lecke stb.) magunk számára való áttekintésére, megértésére, emlékeztetésre) A szövegalkotás folyamán összefoglalást 4 esetben készíthetünk: a szöveg megírása előtt önmagunknak, ez segíti a szöveg megírását a szöveg bevezetésében, így a hallgatókat, olvasókat tájékoztatjuk a …

Nyelvtan érettségi

HANGALAK ÉS JELENTÉS VISZONYA

A nyelvi jelek alapvetően mesterséges szimbolikus jelek. SZÓ = HANGALAK (H) + JELENTÉS (J) A nyelvi jel teste és jelentése közötti kapcsolat az emberek megegyezésén alapul. Ez alól kivételek a hangutánzó és hangulatfestő szavak, itt a hangzás tükrözi a szó jelentését. (pl. csörren, liheg, cikázik) A szavak esetében a jel érzékszervekkel felfogható, teste a szó …

Nyelvtan érettségi

Az érvek fajtái, az érvelés módszerei, eszközei

Érv: olyan kijelentés, amellyel egy állítást akarunk elfogadtatni egy vitában. Legalább két részből áll: a tételből és az alátámasztásból. Érvfajták: Definícióból levezetett érv pl.: A hal kopoltyúval lélegző élőlény. A szárazföldön tehát elpusztul. Ok-okozati összefüggésből származó érv Ezzel megtudjuk, hogy milyen ok vezetett el az érvben szereplő következményhez. pl.: Azért nem írtam leckét, mert beteg …

Irodalom érettségi

Babits Mihály ars poeticái

In Horatium, A lírikus epilógja, Cigány a siralomházban, A gazda bekeríti házát, A sziget nem elég magas, Mint különös hírmondó, Jónás imája Babits Mihály (1883-1941) A klasszikus modernség költője, az avantgárd irányzatok közül az expresszionizmus hatása jelenik meg költészetében. Poeta doctus ’tudós költő’ Széleskörű műveltségre tett szert, beszélt latinul, görögül, angolul, franciául és németül, kiemelkedő …

Irodalom érettségi

Móricz elbeszélésmódja

Móricz újrafelfedezése az 1980-as években történt meg A korábbi értelmezések: Ideológiai szempontúak Stílustörténetiek voltak Ezek azonban nem adtak választ arra, hogy miben rejlik Móricz prózájának esztétikai élménye, illetve leszűkítették az értelmezést Az új megközelítés szerint Móricz művészete nem a társadalmi csoportok konfliktusának, az egyén és társadalmi környezete közti feszültségek ábrázolásában A parasztság rétegződésének tényfeltárásában A …

Irodalom érettségi

Kassák: A ló meghal, a madarak kirepülnek

Kassák és a magyar avantgárd az avantgárd irányzatok meghonosítója, a mozgalom szervezője, egyszemélyes intézmény Folyóiratai: A Tett (1915), Ma (1916), a bécsi emigráció után: Dokumentum (1926-27), Munka (1928-39) Szervezett munkásszavalókört, felolvasásokat, kiállításokat is A Tanácsköztársaság alatt kultúrpolitikai vitája volt Kun Bélával. Ennek lényege kb: Kassák szerint a művészet feladata a tömeg nevelése is, ezáltal válnak …

Irodalom érettségi

Nagy László  – Kiviszi Át a szerelmet

Élete: 1925-ben született Felsőiszkászon.2 testvére van. 1935-ben csontvelő gyulladást kap, nincs külső jele, súlyos állapotba kerül, de Pesten meggyógyítják, de örökre sánta marad. 1945 Pápán érettségizik 1946-ban Iparművészeti Főiskolára jár, Grafikus, Népi kollégista -> paraszti származásúakat egy kollégiumba gyűjtik. 1947 Valóság folyóiratban megjelennek első versei, Bölcsészkar és Filozófia 1948 Költő lesz. El kötelezett marxista szemléletű …