Eredmény(ek) 4 mutatása
Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A kereszténység főbb tanításai, és az egyház intézményesülése (I-X. század)

A Jordán folyó és a Holt-tenger vonalától a Földközi-tengerig húzódó hegyes vidék Palesztina. Korábbi lakói Kánaánnak nevezték. A Kr. e. 13. században e területen lépett szövetségre a 12 (héber) törzs. Feltehetőleg 2 népcsoport, egy keletről már korábban, és egy nyugatról éppen érkező vándorláshullám egybeolvadásával alakult meg. Palesztina történetének legfontosabb forrása az Ótestamentum, mely Ábrahám és …

Történelem érettségi

A korai középkor műveltsége

1. Az egyház A középkorra a vallásos világnézet volt jellemző, ezért az egyház szerepe meghatározó volt. A korszak végére a műveltség az egyház monopóliuma volt. Az egyháznak nemcsak a vallási tanítások útján volt mérhetetlen hatása, hanem az állami feladatok elvégzése révén a közvetlen politikai szerepe is nagy volt. Fontos az egyház missziós tevékenysége is, amelynek …

Történelem érettségi

A kereszténység kialakulása, tanításai

Palesztina A Rómaiak nevezték így, a régi Júdea és Izrael területét. A zsidók között nagy a Messiás-várás. A zsidók egy része római nagyvárosokban, diaszpórákban éltek. A legnagyobb diaszpóra Alexandriában volt. Az itteni zsidók átvették a hellenista műveltséget, és megismertették a görög nyelvű világot az egyistenhittel. (Farizeusok: a Biblia előírásait szó szerint betartó zsidó réteg.). Jézus …

Hittan érettségi

Az egyház négy ismertetőjegye

Az egyház négy ismertetőjele: egy, szent, katolikus (egyetemes) és apostoli. Egy Eredete és mintaképe az egy Isten egysége a személyek háromságában. Alapítója és feje Jézus Krisztus, aki egy testben állítja helyre az összes népek egységét. Lelke a Szentlélek, aki az összes híveket egyesíti a Krisztusban való közösségben. Ezeken kívül egy a hite, a szentségi élete, …