Eredmény(ek) 6 mutatása
Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete

Élete Debrecenben született 1773. november 17-én Apja Csokonai József borbély-sebész (gazdag, de korán meghall  költözés) Anyja Diószegi Sára, szűcsmester lánya 1780-tól a debreceni Református Kollégium tanulója. 1795 decemberétől 1796 júliusáig Sárospatakon jogot tanul. Pozsonyi országgyűlésen kereset, mecénást  november-decemberben kiadja Diétai Magyar Múzsa című vers-újság füzeteit. 1797 nyarán Komáromban beleszeret Vajda Juliannába (verseiben Lilla)  A leányt szülei …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihány szerelmi lírája

A felvilágosodás korának legnagyobb magyar költője. Debrecenben született 1773. nov. 17-én. Apja Csokonai József borbély és seborvos volt, korán meghalt, így az özvegynek két fiával együtt el kellett hagyni addigi otthonukat. Anyja csak kosztos diákok tartásával tudta megélhetésüket biztosítani. Tanulmányait a debreceni kollégiumban kezdte, ő alakította az első önképzőkört. Már diákkorában megismerkedett a felvilágosodás néhány …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály szentimentalista lírája

Csokonai Vitéz Mihály Debrecenben született, édesapja Csokonai Vitéz József seborvos, református főiskolai tanár, édesanyja Diószegi Sára. Csokonai Vitéz Mihály szülővárosában végezte tanulmányait, majd ezek befejeztével – fiatal kora ellenére – a költészet professzorának nevezték ki. Nem sokkal utána megfosztották ettől a poszttól az erkölcstelen magatartására hivatkozva. Rövid életének utolsó 12 éve szinte állandó nyomorban telt, …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály – Dorottya

1. miniéletrajz -1773-1805 -debrecen, kollégium, poétaosztály, tanár -Diétai Magyar Múzsa -legáció, Csurgó -Vajda Julianna = Lilla -felvilágosodás eszméi, „a vídám természetű poéta” -stílusszintézis (a rokokó szemlélet integrálja a többit) -poéta doctus 2. a mű életrajzi & néprajzi háttere -a Dorottya 1798-99 telén született, Somogy vármegyében, Csurgón  ekkor csapták ki a kollégiumból & Lillát férjhezadták …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen

Csokonai kollégiumi diákévei és kicsapatása Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) ízig-vérig debreceni költő. E városban született a család Hatvan utcai házában. 1780-1795 között a Kollégium diákja volt, majd kicsapatása után az országot járva többnyire egykori partikulájában tanári állást kapott, majd 1800-ban visszatért Debrecenbe, s utolsó éveiben édesanyja Darabos utcai házában húzta meg magát. A Hatvan utcai …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály – Dorottya

1. miniéletrajz -1773-1805 -debrecen, kollégium, poétaosztály, tanár -Diétai Magyar Múzsa -legáció, Csurgó -Vajda Julianna = Lilla -felvilágosodás eszméi, „a vídám természetű poéta” -stílusszintézis (a rokokó szemlélet integrálja a többit) -poéta doctus 2. a mű életrajzi és néprajzi háttere -a Dorottya 1798-99 telén született, Somogy vármegyében, Csurgón  ekkor csapták ki a kollégiumból & Lillát férjhezadták …