Eredmény(ek) 6 mutatása
Történelem érettségi

Az athéni demokrácia működése a Kr. e. 5. században

A város kialakulása: Athén az Attikai-félszigeten jött létre, 5 km-re a tengertől (kikötője Pireusz). A város magja az Akropolisz (fellegvár), amely már mükénéi korban is létezett. Ez a palotagazdaság gazdasági, politikai, vallási funkciókat látott el. A redisztribúcióra épült: jövedelme túlnyomórészt mezőgazdasági birtokokból származott, közvetlenül vagy bérletek és adók behajtása révén. Itt gyűjtöttek be minden jövedelmet, …

Történelem érettségi

Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei

Az ókori Görögország illetve Róma korában rengeteg műremek született, melyeknek egy részét mai napig megcsodálhatjuk, illetve néhány tudósnak köszönhetően rengeteg összefüggést mai napig használhatunk a tudományokban. Az ókori Görögország: Az európai kultúra úgy tekint a görög kultúrára, mint saját eredetére, a tökéletesség példájára, melyhez igazodni kell. („az európai civilizáció bölcsője”) Építészet: – a közterületek, középületek …

Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A mai magyar demokrácia működése

A mai magyar demokrácia kialakulása, a rendszerváltás időszaka Az 1980-as évek végén, Kádár-korszak utolsó éveire, a Szovjetunió szétesése idején teljesen világossá vált, hogy Magyarországon is, a szocialista állam napjai meg vannak számlálva. 1988-ban egyre több fórumon kérdőjelezték meg az egypártrendszer létjogosultságát, és ezzel egy időben a már régóta működő ’underground’ csoportok (a rendszert ellenző, főleg …

Társadalomismeret érettségi

Államtípusok jellemzői, viszonyuk a civil közösségekhez, kultúrához, oktatáshoz

Államtípusok az adott állam társadalmi és hatalmi struktúráját és politikai hiearchiáját határozza meg → azt, hogy kinek a társadalmi és politikai érdekei érvényesülnek ma jellemző államítpusok: demokrácia a nép, a többség uralma érvényesül civil közösségek a demokratikus berendezkedésnek integráns része a civil szféra olyan feladatok ellátása, amit az állam nem tud/nem megfelelő színvonalon államtól független …

Történelem érettségi

Az ókori demokrácia

Ókori demokrácia A Kr.e. 5. századra az ókori Hellász több poliszában demokratikus rendszer alakult ki Ez jelentősen különbözött napjaink liberális demokráciáitól, ám mégis előzményüknek tekintik Az ókori poliszdemokráciák közül a legismertebb az athéni.  Kiindulópont: -A Kr.e. 8. századra a görög poliszok túlnépesedtek – a felesleges lakosságot a Földközi- és Fekete-tenger környékén alapított gyarmatvárosokba telepítették – …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Ismertesse az athéni demokráciához vezető utat, s mutassa be az athéni állam működését Periklész idején

Tárja fel az ókori, illetve a modern demokráciák közötti legfontosabb különbségeket! A görög föld éghajlata mediterrán, nyáron száraz, télen csapadékos. A területen kevés a folyó. Gabonaszükségletét csak behozatal útján tudja kielégíteni, így minden korban meghatározó szerepet játszott a kereskedelem és a hajózás. Ezért is alakultak ki az első kultúrák Kréta szigetén Kr. e. 3000 körül. …