Eredmény(ek) 9 mutatása
Kereskedelmi ismeretek

Ismertese a leltár, leltározás fogalmát, a leltár céljait, Legyen képes ismertetni a leltározás menetét, módjait, bizonylatait, a leltáreltérés lehetséges okait!

Információtartalom vázlata Árukészlet, Optimális készlet fogalma Készletnövekedések, készletcsökkenések Leltár, leltározás fogalma, fajtái lebonyolítása, bizonylatai   Árukészlet: Az az árumennyiség, amely a forgalom lebonyolításához szükséges. Optimális készlet: Akkora készletet kell tartani az üzletben, amely a forgalom zavartalan lebonyolítását teszi lehetővé. Lehetőleg a legnagyobb árbevétel és a legkisebb ráfordítással érjük ezt el. Az áruk felhalmozása megnöveli a …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse a készletgazdálkodás jelentőségét, a készletszükségletet meghatározó tényezőket!

Infomációtartalom vázlata:  Készletek fogalma, készletgazdálkodás célja, Optimális készlet, kurrens, imkurrens, standard áruk, minimális, maximális, jelzőkészletszint meghatározása Az optimális készletnagyságot befolyásoló tényezők: A készletek azok olyan anyagi eszközök, amelyek 1 évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A készletek közé tartoznak az áruk, üzemanyagok nyomtatványok tisztitószerek alapanyagok. Az árukészlet a forgalom lebonyolítását biztosító áruállomány. A készletgazdálkodás …

Kereskedelmi ismeretek

 Ismertesse az áruk értékesítésre történő előkészítésének feladatait (áru kicsomagolása, előrecsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló információkat, a fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó szabályokat!

Információtartalom vázlata: áru kicsomagolása, előrecsomagolása, termékcímke tartalma,  A fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó szabályok A ker.munka fő célja az áruk értékesítése, mely az áruforgalmi folyamat utolsó fázisa. A terméket szükséges felkészítenünk az értékesítésre,  az előkészület során különböző gépek eszközök egyszerűsítik gyorsítják a munkát. szeletelő daraboló daráló aprító fóliázó és hálózó gépek árazó és árumozgató eszközök Az …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse a raktározás fogalmát, az áruk raktári elhelyezésénél, tárolásánál figyelembe veendő szempontokat, és mutassa be az állagvédelem, közegészségügyi szabályokra vonatkozó szabályokat, valamint a különböző tárolási módokat statikus, dinamikus, soros, tömbtárolás, Fifo, Lifo elv, Komissiózás, expediálást!

Információtartalom vázlata:    Raktározás fogalma, az áruk elhelyezésének szempontjai Állagvédelem, közegészségügyi szabályok Tárolási módok, statikus, dinamikus, soros, tömbtárolás, Fifo, Lifo elv, Komissiózás, expediálás    Raktározás, tárolás fogalma: A termelés és a fogyasztás térben és időben eltérnek egymástól. Ezért az árukat rövidebb vagy hosszabb ideig tárolni kell, a termékeket védeni kell a káros hatásoktól, a raktározás …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse az áruátvétel fogalmát, az áruátvételhez szükséges eszközöket,az áruátvétel lebonyolításának folyamatát (mennyiségi, minőségi áruátvétel árutátvételek fajtái), valamint az áruátvétel adminisztrációs bizonylatait, és mutassa be a  szállítókkal szembeni kifogások intézésének a módjait!

Információtartalom vázlata Ismertesse az áruátvétel fogalmát, az áruátvételhez szükséges eszközöket, az áruátvétel lebonyolításának folymatát (mennyiségi, minőségi áruátvétel árutátvételek fajtái), áruátvétel bizonylatai 8szállítólevél, készpénzfizetési számla, átutalásos számla, visszáru, jegyzőkönyv   A szállítókkal szembeni kifogások intézésének a módjai Az áruátvétel fogalma: A megrendelt áruk birtokba vétele, valamint a   szerződés  szerinti  teljesítésének ellenőrzése és igazolása. Az áruátvétel …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse a szállítók kiválasztásának a szempontjait, az áru megrendelésének lehetséges módjait, valamint a megrendelő tartalmát! 

Információtartalom vázlata: Árak, felár, engedmények, szállítási határidő, fizetési feltételek, bizományos értékesítés, Megrendelési módok: Telefonos, írásbeli. EDI stb   A beszerzési források közötti választás szempontjai példákkal alátámasztva: A szállítók kiválasztásának a szempontjai:   Az áruk ára → Beszerzései során minden kereskedő igyekszik kedvező áron vásárolni. Meg kell különböztetni listaárat, melyet a szállító a kereskedelmi vállalat felé eladási …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse a beszerzés helyét, szerepét az áruforgalomban, a beszerzés fogalmát, a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározását, és mutassa be a kereskedelmi egységek lehetséges beszerzési forrásait!

A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban A beszerzés fogalma, folyamatát, a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása A kereskedelmi egységek beszerzési forrásai   A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban   Az áruforgalmi folyamat szakaszai: Beszerzés~ Készletezés, ~ Értékesítés Az áruforgalmi tevékenység első szakasza az áruk beszerzése, mely komoly jelentőséggel bír. A készletezés, és az értékesítés …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse a szabvány, szabványosítás lényegét, feladatait, a minőségtanúsítás eszközeit a kereskedelemben (minőségi jel, védjegyek, minőségi bizonyítvány, termékcímke, használati, kezelési útmutató), és mutassa be a megkülönböztető minőségi jeleket, és a nemzetközi minőségbiztosítási rendszereket!

Információtartalom vázlata Szabvány, szabványosítás fogalma, célja feladatai Minőségtanusítás eszközei a kereskedelemben (minőségi jel, védjegyek, minőségi bizonyítvány, termékcímke, használati, kezelési útmutató Megkülönböztető minőségi jelek Nemzetközi minőségbiztosítási rendszerek    A szabvány, olyan elismert, szervezet által jóváhagyott műszaki dokumentum, amely általános, és ismételten alkalmazható, útmutatókat, vagy jellemzőket tartalmaz. A szabványosítás, az egységesítésre irányuló törekvés. A szabványosítás feladata:a fogyasztók …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse az árurendszerezés feladatát, a hagyományos, és kódrendszereket, a kódolás fogalmát, fajtáit, (EAN, GTIN, kódrendszer felépítését, a belső cikkszámozás jelentőségét, mutassa be a HACCP rendszert (élelmiszer biztonság) a kereskedelmi egységekben!

  Információ tartalom vázlata: Áru, termék, szolgáltatás, Tartós fogyasztási cikkek, nem tartós fogyasztási cikkek, termelési eszközök fogalma. Hagyományos, kód típusu árurendszer lényege (TESZOR, VTSZ, EAN, GTIN jellemzése) HACCP, mint élelmiszerbizonság a kereskedelmi egységekben Az áru olyan vagyoni értéket képviselő eladásra szánt dolog, amely szükségletet elégít ki. Az áruk csoportosítása tárgyiasultságuk szerint: A termékek kézzel fogható, …