Eredmény(ek) 5 mutatása
Emelt történelem érettségi

A kereszténység államvallássá válása

Üldözés és vallásszabadság: A kereszténység terjedése a II. században gyorsult fel: az I. század végén kb. 10 000, a II. század végén kb. 100 000, a III. század végén már kb. 2 millió keresztény élt a birodalomban. Üldözések: a principátus idején többször is sor került keresztényüldözésre: pl. Néró császár, illetve a legsúlyosabb Diocletianus császár idején, aki 303-ban …

Történelem érettségi

A nyugati és keleti kereszténység főbb jellemzői

Az egyházszakadás: szkizma: A keresztény egyházszakadás hosszú folyamat volt, amely végül 1054-ben következett be: ekkor IX. Leó pápa és Kerulariosz konstantinápolyi pátriárka kölcsönösen kiátkozta egymást. Az egyesítés eszméje a későbbiekben többször (1274, 1439) is a megvalósítás küszöbére jutott, de végül – a mai napig – nem történt meg. A keleti és nyugati egyház elkülönülésének tényezői: …

Történelem érettségi

Keleti és nyugati kereszténység kialakulása és jellemzői

Kialakulása: A Nyugat-római Birodalom bukása (Kr. u. 476) után a két birodalom rész között eltérő fejlődés vette kezdetét. Róma püspökeinek szemszögéből Jeruzsálem, Alexandria és Antiochia elfoglalása után, ez a város lett a kereszténység központja. Rómában igen korán jelentős keresztény közösség alakult ki, itt prédikált és szenvedett mártírhalált Pál apostol, valamint Rómának lett püspöke Szent Péter …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A kereszténység főbb tanításai, és az egyház intézményesülése (I-X. század)

A Jordán folyó és a Holt-tenger vonalától a Földközi-tengerig húzódó hegyes vidék Palesztina. Korábbi lakói Kánaánnak nevezték. A Kr. e. 13. században e területen lépett szövetségre a 12 (héber) törzs. Feltehetőleg 2 népcsoport, egy keletről már korábban, és egy nyugatról éppen érkező vándorláshullám egybeolvadásával alakult meg. Palesztina történetének legfontosabb forrása az Ótestamentum, mely Ábrahám és …

Történelem érettségi

A kereszténység kialakulása, tanításai

Palesztina A Rómaiak nevezték így, a régi Júdea és Izrael területét. A zsidók között nagy a Messiás-várás. A zsidók egy része római nagyvárosokban, diaszpórákban éltek. A legnagyobb diaszpóra Alexandriában volt. Az itteni zsidók átvették a hellenista műveltséget, és megismertették a görög nyelvű világot az egyistenhittel. (Farizeusok: a Biblia előírásait szó szerint betartó zsidó réteg.). Jézus …