Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Szabó Magda – Az ajtó

Szabó Magda 1917. október 5-én született Debrecenben, 2007. november 19-én hunyt el Kerepesen. Érettségi vizsgáját 1935-ben tette le Debrecenben, 1940-ben a debreceni egyetemen szerzett latin–magyar szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát. Ugyanebben az évben kezdett el tanítani is. 1945-től a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa 1949-ben történt elbocsátásáig. Az irodalom szinte minden területén kipróbálta tehetségét, indulásakor …

Irodalom érettségi

József Attila kései költészete

Bevezetés József Attila 1905. április 11-én született Budapesten, a Ferencvárosban Édesapja elhagyta a családot, édesanyja, pedig 1919 végén rákban halt meg Az amúgy is rossz körülmények között élő család ezek után még nehezebben tudott megélni Édesanyja halála után a szeretethiány, az árvaság és a nincstelenség érzése végig jelen volt az életében 1922 decemberében jelent meg …

Irodalom érettségi

Ottlik Géza morális gondolatai szabadságról, az emberi élet lehetőségeiről az Iskola a határon című regényben

Ottlik Géa (1912-1990) Iskola a határon (1959) cím értelmezése: HATÁR : Kőszegen játszódik, Mo. és Ausztria határán belső határ! egymás közt… tisztek – gyerekek az otthon, a civil világ és a katonaélet elhatárolódik I. Időszerkezet -bonyolult -több időben való ugrálás: 1923 és ’26 közt, ’44-ben és ’57-ben -van linearitás, de nagyon sokszor megbomlik -nem egyenletes …

Irodalom érettségi

Tóth Árpád – Meddő órán

stilisztikai elemzés Tóth Árpád a XX. századi magyar irodalom egyik kiemelkedő, tevékeny alakja. A Nyugat nemzedékei közül az ő életműve a legegységesebb. Életét, s ezáltal költeményeit beárnyékolta a pesszimizmus, a betegségekkel való küzdelem és a szegénység. A magány, mint téma több művében is megjelenik. A Lélektől lélekig c. versében az egyén, a társadalomban, a világban …

Történelem érettségi

A kommunista diktatúra kiépülése Magyarországon

Az egypártrendszer megszületése, a sztálini modell intézményei A II. világháború végén az ország megszabadult a németektől, ám a Vörös Hadsereg jelenléte egy új politikai berendezkedést vetített előre. Az a Magyar Kommunista Párt (MKP), amely a Horthy-korszakban legalizálni próbálta törekvéseit, most a Vörös Hadsereg (VH), illetve a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) jelenlétében aktivizálódott, és a Magyar …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Shakespeare – Az angol reneszánsz dráma

A reneszánsz szó jelentése: “újjászületés”. Az angol reneszánsz a XV. század végtől a XVII. század elejéig tartott. A XVI. század végére Anglia lett Európa nagyhatalma. Megkezdődtek a gyarmatosítások, az angol hadak legyőzték a spanyol armadát, megindulnak a gazdasági sikerek, jólét következett, beállt a belső nyugalom. Elkezdett fejlődni a tudományok és a kultúra. Híres-hírhedt vasakaratával igen …

Irodalom érettségi

Homérosz, homéroszi eposz – Iliász, Odüsszeia

Homérosz Életéről egyetlen biztos adat se maradt fenn. Valószínűleg Kis-Ázsiai partvidéken élt, mert művei ión nyelven íródtak. Apollón-himnusz szövegéből arra következtetnek, hog vak volt. Kortársai: Hérodotosz, Pindarosz, Platón és Arisztotelész. Homéroszi kérdés: volt-e egyáltalán szerzője az eposzoknak? Valószínűleg egy szerzője volt, mert egyéni stílusban íródott mind a kettő. ???????? Konkrét szerzőre utaló jelek: Szerkezeti tudatosság: …

Kémia érettségi

Az ionizációs energia, elektronaffinitás, atom és ionméretek, kovalens sugár fogalma és változásuk a rendszám függvényében

Ionizációs energia az alapállapotú szabad atom legkönnyebben eltávolítható elektronjának leszakítását kísérő moláris energiaváltozás Az 1. legkönnyebben eltávolítható elektron eltávolíthatásához az 1. ionizációs energiával = mennyiség a 2. elektron leszakításához a 2. ionizációs energiaval = energiamennyiség szükséges. Pozitív töltésű ionról az elektront eltávolítani mindig nehezebb mint semleges atomról, ezért uazt az elemet vizsgálva a 2. ionizációs …

Irodalom érettségi

Pilinszky János – Az egzisztencialista létértelmezés és a későmodern versnyelv sajátosságai

(Egzisztencializmus: 20.sz. felében, Franciao. és Németo.-ban kialakult irányzat. Az ember beleszületett egy általa kiismerhetetlennek érzett világba, helyzete így kiszolgáltatott és tragikus. Emiatt az élet tele van szorongással és magánnyal és ez ellen az ember egyedül méltóságával védekezhet. Ateista és vallásos ága van, Pilinszky a vallásos ághoz tartozik. Későmodern versnyelv sajátosságai: eszköztelen/egyszerű költői eszközök tömörség, tagolatlanság …

Irodalom érettségi

Márai Sándor

. embergyűlölő (mizantróp) alak, kevés barátja volt,de azok igazak . jómódú (szász) polgári családba született, Kassa – kulturális központ volt akkor . 1919től Németországban tanul (Lipcse; Frankfurt) . 1923ban elveszi Matzner Ilonát, Lolát – ’20as években utazgatnak . 1930as évektől számítják beérett írónak – rengeteg publikált mű (évente kb. 2regény) . élete tragikumai: kisfia meghal, …