Irodalom érettségi

A Frank Birodalom történetének főbb állomásai

A frankok eredete A Nyugat-római Birodalom bukása utáni időszakot „sötét középkor”-nak is szokták nevezni. E századokban a népvándorlás jelentősen átformálta Európa térképét, hosszabb-rövidebb életű „barbár királyságok” jöttek létre, majd tűntek el. A középkor ezen időszaka valóban joggal nevezhető sötétnek – főként, ha az előző időszakkal hasonlítjuk össze -, hiszen a római civilizáció értékei eltűntek, a …

Irodalom érettségi

A kisember alakja az orosz realizmus irodalmában

A 19. századi orosz irodalom legnagyobb újításának az ún. fölösleges embertípus nevezhető, a csinovnyik-ábrázolás volt (kishivatalnokok képtelenek a saját sorsuk irányítására, bármikor történhet velük olyan, ami kibillentik őket a megszokott kerékvágásból). orosz realizmus meghatározója a karakterek olyan életformát mutatnak be, ami azt szemlélteti, hogy hogyan nem érdemes élni ezek a hősök valamilyen magasabb elhivatottság nélkül, …

Irodalom érettségi

Szondi két apródja

Címe: személy jelölő Történelmi ballada: a török hódoltság idejéből való Epikai hitele: Drégely elesett Balladaszerkezet: többszólamú, párhuzamos A ballada a temetés utáni időszakot mutatja be, a hangsúly Szondi árva pártfogoltjaira helyeződik, a kamaszfiúkra, akik nem hagyják magukra nevelőapjukat. Ellenállnak a basa csábításának, megvesztegetésének és erőszakosságának is. Az ötödik versszaktól a páratlan számú versszakokban Szondi apródjainak …

Irodalom érettségi

Sánta Ferenc: Sokan voltunk

Sánta Ferenc Brassóban született, 1927-ben, Pestszentlőrincen író-olvasó találkozókra járt Kossuth díjas 5. pecsét és a 20 óra regényéből film is készült Sokan voltunk Cím sejtelmes + kérdéseket vet fel Miért csak voltak? Kik? Miért voltak sokan? stb. Helyszíne Erdély, Uzonka, időtartalma kb. 2 nap Tartalom Egy Ferkó nevű ember emlékszik vissza gyerekkorára, ahol apja elküldte …

Irodalom érettségi

Agatha Christie: 10 kicsi néger

Műfaja Kriminem szép irodalom, hanem szórakoztató irodalom, de megvan az irodalmi értéke Agatha rengeteg krimit írt nagyon sikeres Főleg gyilkosság áll középen nyomozás végén derül ki a gyilkos a tettes bűnhődik a végénharmónia helyreáll Agatha regényei XX. sz. Angliában játszódnak Nem a borzalomról, hanem a nyomozásról szólnak 1939 első kiadás  Láthatatlan Hóhér 10 kicsi …

Irodalom érettségi

Radnóti Miklós kései költészete

Radnóti Miklós 1909-44 Nyugat III. nemzedékének tagja Zsidó származású Szegeden járt egyetemre Felesége Gyarmati Fanni Baumgartner díj 3x is behívták munkaszolgálatra Utolsó 1944 Szerbia Erőltetett menet Győr környékén fejbelőtték 1946 Exhumálták Kabátja zsebéből előkerült notesza, (bori notesz) A noteszben megtalálható volt utolsó versei + egy cím Kerepesi temetőben lett újra temetve Hetedik Ecloga Első költemény, …

Irodalom érettségi

Szabó Lőrinc Tücsökzene

Szabó Lőrinc (1900-1957) Nyugat II. nemzedékének tagja Debrecenben és Budapesten tanult Összebarátkozik Babitssal meghatározó Felesége Mikes Klára 1925-től 50-ig tart kapcsolata Erzsébettel, aki öngyilkos lesz 3x Baumgartnerdíj Fordításokból élt Kötetei Te meg a világ Tücsökzene Különbéke (fiáról, Lóci-versek találhatóak benne) Tücsökzene 1947: 362 Formai vers 1957 +18 vers „Utójáték” Alcím „Rajzok az élet tájairól”Az életen …

Történelem érettségi

A Rákosi-rendszer (az ’50-es évek) politikai és társadalmi viszonyai

Előzmények (1945-1949) A Magyar Királyság vesztesen került ki a II. világháborúból (1939-1945). Az ország a Vörös Hadsereg megszállása alá került, a kormányzat tevékenységét pedig a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) felügyelte, amelynek célja a szovjet mintájú kommunista diktatúra és az új társadalmi-gazdasági rendszer kialakítása volt. Az 1945-ben megtartott nemzetgyűlési választásokat a Független Kisgazdapárt (FKgP) abszolút többséggel …

Történelem érettségi

A gazdasági élet jellegzetességei a Rákosi-korban

Az egypárti uralom kiépülése: 1947. őszétől a kommunista párt, Sztálin új irányvonalának megfelelően, felgyorsította az egypárti uralom kiépítését. 1947-48. fordulójára az ellenzéki pártok kénytelenek voltak beszüntetni működésüket. Utoljára maradt a két munkáspárt egyesítése, 1948 júniusában létrejött a Magyar Dolgozók Pártja (MDP). Valójában a szociáldemokrata párt beolvasztásáról beszélhetünk: az új párt programja kommunista program volt, a …

Történelem érettségi

Magyarország belépése a világháborúba

Szovjetunió megtámadása: új miniszterelnök Bárdossy László (kedvezőtlenebb belpolitikai helyzet) szélső bal megerősödött->tisztikar jelentős része is csatlakozott 1941 júni 22-én a németek megtámadták a szovjeteket Hitler kedvezőbb elbírálással akarta a magyarokat maga mellé állítani (Románia és M.o versengett) 1941. június 26: Kassa bombázása-> szovjet-támadásnak ítélték meg-> a kormányzó a hadbalépés mellett döntött a Szovjetunió ellen ezzel …