Eredmény(ek) 5 mutatása
Történelem érettségi

Európa működése, Európai Unió, az európai integráció

előzmény: Az Európai Unió megszületése 18.sz-ban Immanuel Kant- igény a független európai államok közössége Viktor Hugo is ezt vallja- Európai Egyesült Államok kifejezés megfogalmazója Első törekvések az integrációra: első világháborút követően a Népszövetség 1920-21 Célja: az újabb háború elkerülése+ gazdasági és kulturális együttműködés Gond: megbukik,mivel kitör a második világháború Második világháború után megalakul a bipoláris …

Földrajz érettségi

Az EU kialakulása. Irányítási rendszere. Világgazdasági szerep.

A II. világháború végére egész Európa romokban hevert, valamint létrejött két szuperhatalom, a Kelet-Európát megszálló Szovjetunió és a Nyugat-Európát felszabadító USA. Történelmi/politikai okok: Európa szabad országainak be kellett látniuk, hogy együttműködésre van szükség, ellensúlyozandó a két óriás politikai, gazdasági fölényét. Az európai egyesülési folyamatot az USA is támogatta (annak ellenére, hogy gazdasági értelemben részben ellene …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A modern Európa

Szovjet blokk és rendszerváltozás: A II. világháború után a világ, és Európa két befolyási zónára szakadt. Nyugaton megmaradt az államok önrendelkezése. A keleti blokk államai (Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, NDK, Bulgária, Románia) azonban a Szovjetunió befolyása alatt álltak és mindenhol a kommunista rendszert alakították ki (erőszakosan) Gazdaságilag a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, 1949) katonailag pedig …

Földrajz érettségi

Az Európai Unió kialakulása, létrejöttének okai, bővülése, intézményei

Az EU több történelemtételhez is kapcsolódik, ezért itt csak vázlatot adok. – Az integráció összekapcsolódást, összefonódást jelent, különféle szintjei vannak. Az integráció okai: A II. világháború után megváltozott a gazdasági és politikai helyzet, megnőtt az USA és a Szovjetunió fölénye, az európai vezetők felismerték: a kis területű nemzetállamok külön-külön képtelenek felvenni a versenyt. Létrejött a …

Emelt történelem érettségi Földrajz érettségi

Az ENSZ és az Európai Unió intézményrendszere , működése

Az Egyesült Nemzetek Szervezete/ENSZ/: 1945-ben a San Franciscóban tartott konferencián létrehozták a Népszövetség utódjaként az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Az ENSZ-nek 193 független állam a tagja. A szervezet fő célja , hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot , fejlessze a nemzetek közötti baráti kapcsolatot, elősegítse az emberi jogok védelmét és emelje a világ általános életszínvonalát …