Eredmény(ek) 8 mutatása
Gépészeti tételek

Szakítóvizsgálat

A.) A szakítóvizsgálat a szilárd anyagok mechanikai tulajdonságainak mérésére szolgál. Roncsolásos vizsgálat, amikor a próbatest alakúra kiképzett munkadarabot szakítógépen, állandó húzással fokozatosan megnyújtják, egészen addig, amíg a mintadarab el nem szakad. A folyamat során végig mérik a munkadarab megnyúlását a terhelés változásának függvényében. A szakítóvizsgálat egyik eredménye a megnyúlás-erő diagram, az ún. szakítódiagram. Ezen a …

Gépészeti tételek

Ismertesse a keménységmérés típusait, menetét.

Brinnel Meghatározott D átmérőjű acélgolyót F terheléssel meghatározott ideig a vizsgálandó anyagba nyomunk és a terhelés megszüntetése után megmérjük a benyomódás átmérőjét. A Brinell-vizsgálat elvi vázlatát az ábra mutatja. A Brinell-módszernél a keménység terheléstől függő. Különböző keménységű anyagoknál a terhelőerőt a lenyomat-átmérőfüggvényében szükséges meghatározni. A keménység mérőszáma: Brinell-keménység, jele: HB. Megjegyzés: ha a HBW jelölést …

Gépészeti tételek

Előrajzolás

Előrajzolás célja Az előrajzolás célja az elkészítendő alkatrész fontos méreteinek felmásolása a műhely rajzról a munkadarab felületére. A megmunkálási határvonalak, furatközepek bejelölése az alakítás felületére. A gyakorlatban kétféle előrajzolás van:  – síkbeli – térbeli előrajzolás Síkban történő előrajzolás és szerszámai Az előrajzolás a műhelyrajz alapos áttanulmányozásával és a kiindulási alap meghatározásával kezdődik. Csak akkor kezdjünk …

Gépészeti tételek

Vízminőség

Vízminőségi osztályok 1. (kiváló víz): a vízi közösséget és élőhelyeiket értékelve enyhe vagy nem kimutatható emberi hatás. A biota természete (összetétele és diverzitása) és státusza (produktivítás) azt tükrözi, hogy természetes társulásról van szó és az élőhely érintetlen. Gyakorlatilag a természetes állapot. 2. Vízminőségi osztály (jó minőségű víz): a közösség és élőhelyén kimutatható de enyhe zavaró …

Gépészeti tételek

Anyagok mikroszerkezete

A,  Anyagok mikroszerkezete, elsődleges kémiai kötés A részecskék közötti potenciális energia nagyságát elsősorban az elektrosztatikus térerő határozza meg. Ez adja a magyarázatát annak, hogy a telített, szimmetrikus elektronhéjú, sem elektronfelvételre, sem leadásra nem hajlamos nemesgázok nem vegyülnek, sőt még molekulákat sem alkotnak. Azonban a nemesgázokban is kialakul rövid és hosszútávú rendezettség, vagyis van folyékony és …

Gépészeti tételek

MSZ EN acéljelölési rendszer

Az acélminőségek jelölésére az MSZ EN 10027-ben kétféle jelölési mód van: Az acélminőségek rövid jele az MSZ EN 10027-1:1994 szerint Az acélminőségek szám jele az MSZ EN 10027-2:1994 szerint  a) Ötvözetlen acélok, ha a Mn-tartalom középértéke 1%-nál kisebb. Az automataacélok nem taroznak ebbe a csoportba b) Ebbe a csoportba tartoznak az gyengén ötvözött, ha a …

Gépészeti tételek

Munkavédelem

Munkavédelem A munkavédelem fogalma: A munkavédelem előírások és intézkedések rendszere, amelyek célja a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a munkavállaló egészségének és munkaképességének megóvása a munkavégzés során. A munkavédelmi ismeretek elsajátításának a feladata, hogy a munkát végző személy a munkába állás előtt ismerje meg a szakmunkájához tartozó, valamint a munkakörére vonatkozó munkavédelmi, biztonságvédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és …

Gépészeti tételek

Munkavégzés tárgyi, személyi feltételei

A) A munkavégzés tárgyi feltételei Megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz Öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőség Rend, tisztaság Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástér Munkavégzés jellegétől függően állvány, pódium, kezelőjárda kialakítása Biztonságos tárolóhelyek Megfelelő természetes és mesterséges világítás Zajhatások, rezgések, por és vegyi anyagok nem károsíthatják a munkavállalókat Megfelelő mennyiségű …