Eredmény(ek) 5 mutatása
Irodalom érettségi

Ady háborús költészete

Ady Endre ( 1877-1919) fordulat a magyar irodalomban: a klasszikus modernséget honosítja meg (Új versek c. kötet 1906) kezdetektől a Nyugat c. folyóirat főmunkatársa (1908-41), kiemelkedő alkotója; publicistaként is jelentős (tőle származik a kompország metaforája a magyar nemzetre) tudatos szerkesztés jellemzi köteteit –ciklusokba rendezte tartalmi szempontok alapján (Baudelaire mintájára), és tudatos jelenlét: 1914-ig minden évben …

Irodalom érettségi

Ady Endre: Új versek

Ady Endréről: (1877-1919) Új versek előzményei: Érmindszenten született, apja Ady Lőrinc, anyja Pásztor Mária. Gimnáziumi tanulmányait a nagykárolyi piaristáknál kezdte meg, de Zilahon, a református gimnáziumban fejezte be, ahol megírta első verseit is. Apai kérésre a Debrecenben jogot kezdett tanulni, de sosem fejezte be. 1900-ban a nagyváradi Szabadság (kormánypárti lap) munkatársa lett, később a Nagyváradi …

Irodalom érettségi

Ady Endre háborúellenes költészete

Szimbolizmus és szecesszió Ady költészetében Ady költészetére a szimbolizmus stílusjegyei jellemzőek. Verseiben egyéni képrendszert teremt, melynek középpontjában önmaga állt. A versek történése rendszerint fiktív térben és időben játszódik. Szóképei nem egyszerűen metaforák, hanem – összetettségük révén – szimbólumok. Valamennyi szimbólum a középpontban álló személyiségre utal. Egy-egy ilyen képpel felnagyítja magát, és a képek sejtelmes titokzatossága, …

Irodalom érettségi

Ady Endre világháborús versei

Feleletem során Ady Endre pályaképét, költői munkásságát, valamint világháborús verseit fogom bemutatni. A 19. század végének új hangot kereső magyar lírája Ady Endre számára már előkészítette a talajt. Az új törekvések az ő költészetében teljesedtek ki első ízben: neve – Babits Mihály nevével együtt – új korszak kezdetét jelöli irodalmunk történetében. Ady ízig-vérig az irodalom …

Irodalom érettségi

Ady Endre Istenes költészete

Általános jellemzők Ady személyisége: prófétaszerű, teljességvágy, szimbólumrendszer, látomásosság egyéni mitológiája, léttitkok, létharc, váteszszerep, büszke öntudat, küldetéses költő, szimbolista. Szecessziós látásmód, szereplíra, önfeltárulkozás. A gondviseléshit megrendüléséből fakadó modern Isten-élmény jellemzi, az Istenkeresés valójában a költői én támaszkereső lelki szükséglete. Isten és ember összetartozása személyes kapcsolatként vagy annak hiányaként jelenik meg a versekben, épp úgy, mint Balassinál. …