Eredmény(ek) 3 mutatása
Emelt történelem érettségi

Az ókori keleti civilizációk

Mezopotámia Földrajzi tér: Mezopotámia = folyóköz Tigris és Eufrátesz Késői áradás, a vetemények már zöldellnek, ezért fontosak a vízelvezető csatornák öntözéses földművelés: gabonatermelés körülötte levő hegyvidékek (állattenyésztés, fémbányászat) Politika és államtörténet: Sumér civilizáció: Úr, Uruk, Kis, Lagas Gilgames, Uruk királya megvédte városát Kis uralkodójával szemben Akkád birodalom (Kr. e. XXIV. századtól) I. Sarukkin a létrehozója …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Egyiptom története

Hérodotosz görög történetíró: Egyiptom a Nílus ajándéka. Az egyiptomiak hazájukat Kemetnek1 nevezték, hiszen a Nílus minden áradásakor termékeny fekete iszapot rakott le 5-10 km szélességben. Egyiptom két részre oszlik: Az északi részt, a deltavidéket Alsó-Egyiptomnak nevezzük A déli rész az első kataraktáig2 Felső-Egyiptom Egyiptom ásványkincsekben szegény volt, mind az aranyat, mind a rezet be kellett …

Hittan érettségi

Az egyiptomi fogságból való szabadulás – Húsvét

A kivonulás története Jákobnak tizenkét fia volt, köztük József volt a legifjabb, testvérei irigyek is voltak rá. Egy alkalommal eladták őt rabszolga kereskedőknek, akik Egyiptomba vitték. Itt hatalmas karriert futott, be míg végül Egyiptom kormányzója lett. A hét szűk esztendő idején bátyjai eljöttek gabonáért Egyiptomba, s ekkor ismét találkoztak. Jákob egész családjával együtt Egyiptomba költözött, …