Eredmény(ek) 18 mutatása
Emelt irodalom érettségi

Klasszikus versformák – Babits: Herceg, hátha megjön a tél is

I. A Nyugat és kora A XIX. század második felében az európai kultúrtörténettel addig nagyjából lépést tartó magyar irodalom fejlődése megállni látszott. Az ízlésvilág meghatározója Gyulai Pál és az általa képviselt konzervatív népnemzeti iskola volt. A költészeti ideálnak még mindig Petőfi és Arany számított, holott az európai irodalomban már más szelek fújtak. Az új költészeti …

Emelt irodalom érettségi Történelem érettségi

A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek)

A szerzetesség kialakulása keleten: A szerzetesség célja Krisztus követése, és a Krisztus által ajánlott három evangéliumi tanács – szegénység, tisztaság (szüzesség), engedelmesség megtartása és gyakorlása. Már a kereszténység kialakulásakor voltak aszkéták: családjuk körében maradva a mindennapokban törekedtek a tökéletességre – szüzességet fogadtak, böjtöltek, imádkoztak, jótékonykodtak. A III. században, az üldözések idején sokan kiköltöztek a hegyekbe …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Homérosz eposzai az antikvitás irodalmából

A Kr. e. 8. században az ókori Görögország (Hellász) területén a kultúra és szellemi élet fejlődésbe kezdett. Tudni illik, hogy a görög és a római kultúra nem rendelkezett önálló gondolatokkal, a szkíta kultúra sokszínűsége, összetettsége teljesedik ki mindkettő korszak művészeti ágaiban. Az irodalom területén mind az epika, a líra, és a dráma műnemében is kiemelkedő …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Kompozíció és lélekábrázolás Arany János balladáiban – Egy ballada részletes elemzése

Feleletem során Arany János pályaképét, munkásságát, azon belül is ballada írói tevékenységét fogom bemutatni a romantika korszakában. Arany János a romantika korszakában alkotott, azonban írói tevékenységét nagyban befolyásolta a reformpolitika, éppen ezért alkotásait áthatja a realizmus szelleme is. A nagyszalontai író életműve elsődlegesen 3 pilléren nyugszik: verses, nagyepikai műveken (elbeszélő költemény, eposz), verses, kisepikai műveken …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Szabó Magda – Az ajtó

Szabó Magda 1917. október 5-én született Debrecenben, 2007. november 19-én hunyt el Kerepesen. Érettségi vizsgáját 1935-ben tette le Debrecenben, 1940-ben a debreceni egyetemen szerzett latin–magyar szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát. Ugyanebben az évben kezdett el tanítani is. 1945-től a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa 1949-ben történt elbocsátásáig. Az irodalom szinte minden területén kipróbálta tehetségét, indulásakor …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Shakespeare – Az angol reneszánsz dráma

A reneszánsz szó jelentése: „újjászületés”. Az angol reneszánsz a XV. század végtől a XVII. század elejéig tartott. A XVI. század végére Anglia lett Európa nagyhatalma. Megkezdődtek a gyarmatosítások, az angol hadak legyőzték a spanyol armadát, megindulnak a gazdasági sikerek, jólét következett, beállt a belső nyugalom. Elkezdett fejlődni a tudományok és a kultúra. Híres-hírhedt vasakaratával igen …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Szophoklesz Antigoné

A 90 esztendőt megért, boldog életű Szophoklész (i. e. 496-406) munkásságában érte el a görög tragédiaköltészet fejlődésének tetőpontját. Poétikájában Arisztotelész az ő tragédiáit tartja a műfaj mintaképének, a legtöbbször az ő műveire hivatkozik. Szophoklész léptetett fel először három színészt, ő vezette be a díszletezést, s a kórus tagjainak a számát 12-ről 15-re emelte. Több mint …

Emelt irodalom érettségi

Borbély Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás? (Egyéni és történeti emlékezet)

A szerzőről, röviden Borbély Szilárd 1963-ban született, Fehérgyarmaton gyermekéveit Túrricsén töltötte (Túrricse egy kb. 700 lakosú község a Fehérgyarmati járásban) a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar szakos hallgatójaként diplomázott 1989-ben, majd 1995-től 1998-ig az egyetem adjunktusaként, 1998-tól docenseként tevékenykedett 2000-ben édesanyja rablótámadás áldozata lett (édesapja hat évre rá hunyt el) – a tragédia, illetve az …

Emelt irodalom érettségi

Történelem- és létértelmezés Madách Imre Az ember tragédiája c. drámai költeményében

Madáchról Madách Imre művelt, nemesi család sarja, 1823-ban születik Alsósztregován. A váci piarista gimnáziumban tanult, majd filozófiát és jogot hallgatott. Megismerkedett az irodalom nagyjaival, nagy műveltséget, sokrétű nyelvtudást szerzett. Ügyvédi vizsgát tett, aztán Balassagyarmaton volt joggyakornok, majd aljegyző. A politikában a centralisták híve. Édesanyja és barátai tiltakozása ellenére feleségül veszi Fráter Erzsébetet, akivel három közös …

Emelt irodalom érettségi

Irodalmi ellenutópia és filmes adaptációja: Fahrenheit 451

BEVEZETÉS Az utópia szó jelentései általában: Olyan elmélet, amely a tökéletes társadalmat mutatja be. Elmélet/elképzelés a világ és a társadalom jövőjéről. Az utópia kifejezést (Szent) Morus Tamás használta először egy 1516-ban megjelent könyve címeként, mely Seholszigetről, a Morus Tamás által elképzelt tökéletes társadalomról szól. Ezek a társadalomelméletek alapvetően két csoportra oszthatók: azokra az utópiákra, amik …