Eredmény(ek) 18 mutatása
Emelt irodalom érettségi

A francia premodernek – Baudelaire, Verlaine, Rimbaud – poétikai sajátosságai (szabadon választott művek alapján)

  BEVEZETÉS: Gondolkodásmódbeli változások a 19. sz. második felében A 19. század második felében – elsősorban Franciaországban – a költészetnek, a költői magatartásnak egy egészen új felfogása alakult ki. A romantika nemzedékét még a lelkesedés fűtötte. Victor Hugo vagy Petőfi Sándor a költőben váteszt, prófétát látott, akinek feladata, hogy lángoszlopként vezesse a népet a Kánaán, …

Emelt irodalom érettségi

A szerelmi érzés sokszínűsége és a műfajváltozatok Balassi Bálint megkomponált versgyűjteményében

A RENESZÁNSZ JELLEMZŐI alapját a társadalmi változások adják (virágzó kereskedelem, virágzó városiasodás, polgárság kialakulása + sok helyen összekapcsolódik a reformációval, pl. Biblia anyanyelvre fordítása) a középkorral ellentétben ebben a korban az ember figyelme elkezdett nemcsak a túlvilág felé irányulni, az evilági életet is komfortossá, élvezetessé szerette volna tenni legfontosabb szellemi filozófiája: humanizmus (emberközpontúság)  nem …

Emelt irodalom érettségi

Az egyéni és közösségi számvetés szemléleti és poétikai sajátosságai József Attila kései költészetében (1935-37)

József Attila 1905. április 11-én született Budapesten, és 32 évesen, 1937-ben halt meg Balatonszárszón, nagy valószínűséggel öngyilkosságot követett el, bár vannak, akik ezt az állítást még mindig vitatják. Nagyon erőteljesen az öngyilkosság ténye mellett szólnak viszont az életéről általánosságban fennmaradt feljegyzések, illetve a konkrét versek ebből az időből. Életének ebben a végső idejében születtek számvetéssel …

Emelt irodalom érettségi

Filozófiai kérdések, műfaji, nyelvi sokszínűség Babits Mihály Levelek Írisz koszorújából c. kötetében

BEVEZETÉS Babits munkásságáról: Babits Mihály jelentős magyar költőnk, a Nyugat 1. nemzedékének tagja, majd szerkesztője (halála után megszűnik a Nyugat) Felesége: Tanner Ilona (írói álnevén – Kazinczy felesége után – Török Sophie  költőnő, szintén nyugatos) verset, tanulmányt, esszét, regényt is ír (Gólyakalifa, Halálfiai, Elza pilóta, Tökéletes társadalom, Elefántcsont torony) sokat fordított, pl. Dantétól az …

Emelt irodalom érettségi

Elégikus hangvétel Arany János 1850-es költészetében

Bevezetés: 1. Költő jelentősége a magyar irodalomban – Az irodalmi közvélemény Petőfi mellett az egyik legnagyobb magyar költőnek tartja „Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja” (Szerb Antal) – Tanár, költő, újságíró, a Kisfaludy társaság volt igazgatója, a balladaírás Shakesperajeként is említik. 2. Költő elhelyezése …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Madách Imre

Madách Imre 1823. januárjában született Alsósztregován, birokos nemesi családban. Anyja, Majthényi Anna művelt asszony volt. A gimnázium után Pestre ment, a bölcsész karon és a jogi karon tanult. 1840-ben megjelenik első verseskötete, Lantvirágok címmel. Ezek a versek a kor más költőinek hatásával íródtak, főleg Petőfi népies életképeihez hasonlítanak. Találhatunk köztük bibliai tárgyú verseket is. A …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Egy irodalmi mű filmes adaptációja: Örkény István: Tóték – Isten hozta, őrnagy úr!

Filmes adaptáció: valamilyen irodalmi mű megfilmesítése, irodalom és film (írásbeliség és képiség): 2 eltérő jelrendszert használnak, 2 eltérő rendszert kell egymáshoz alkalmazni a megfilmesítéskor. Az irodalom létezett először, így a filmnézőknek van elvárása a történettől. Az irodalmi mű ismerete miatti nézői elvárás: mennyire hű a film az eredeti műhöz, át tudja-e adni az irodalmi mű …

Emelt irodalom érettségi Földrajz érettségi

A gyarmati világ felbomlása és a fejlődő országok főbb problémái

A 20. században általánosan meggyengült a gyarmattartók hatalma, a gyarmati területek felett köszönhetően a világháborúknak. A II. világháború után annál is inkább mivel a két szuperhatalom érdekében az állt, hogy a gyarmatbirodalmak felszámoltassanak, ezzel befolyásukat növelve. Ennek következtében az egyre nagyobb teret nyerő függetlenedési törekvések, még támogatottságot is élveztek a két nagyhatalom által. Továbbá Vietnamban …