Eredmény(ek) 9 mutatása
Közgazdaságtan érettségi

Vállalatok a nemzetközi piacon

Belpiac: Az országon belüli gazdasági kapcsolatok összessége. Külpiac: A hazai gazdasági szereplők külföldi üzleti tevékenységei, kapcsolatai. Világpiac: A nemzeti piacok összessége. Beletartozik a nemzetközi forgalomba kerülő termékek, szolháltatások. A gazdasági szereplők, a működést meghatározó törvények és szokások összessége. Jelenleg három nagy piaci egység létezik a világon: USA, Japán és az EU közös piaca. A nemzeti …

Közgazdaságtan érettségi

A költségvetési politika

A költségvetési politika az állam kiadásai és bevételei révén megvalósuló gazdaságpolitikai irányzat. Azon gazdaságirányító és befolyásoló intézkedések, amelyeket az állam a költségvetés bevételei, ill. kiadásai révén valósít meg. Restriktív (mérséklő, visszafogó gazdaságpol.) és expanzív (kiterjesztő, serkentő gazdaságpol.) gazdaságpolitika Az állam feladatai Ezeket a feladatokat 3 csoportba szoktuk osztani a tevékenység jellege alapján: Stabilizációs: az államnak …

Közgazdaságtan érettségi

Az infláció

Az infláció tartós árszínvonal-emelkedést jelent, amely tehát általános áremelkedésre utal, és az egységnyi pénz értéktelenedését is jelzi. A defláció az infláció ellentéteként határozható meg, azaz olyan helyzetként, amelyben az idő múlásával csökken az általános árszínvonal. Az infláció és a defláció csak folyamatként értelmezhető, az egyszeri (pl. áruhiányból adódó) hirtelen áremelkedést nem soroljuk az infláció kategóriájába. …

Közgazdaságtan érettségi

A modern pénzrendszer

A pénz kialakulása: Közvetlen árucsere – felesleg megjelenése – búza, jószág, só Pénzhelyettesítők – bővül az áruk köre – arany, ezüst, réz, vas Váltó – központi bank lesz a kibocsátója Klasszikus bankjegy – megszűnik az aranyfedezet Hitelpénz Funkciói: Forgalmi eszköz – áruért pénzt, pénzért árut kapunk Fizetési eszköz – a termék és a pénz mozgása …

Közgazdaságtan érettségi

Nemzetgazdasági teljesítmények mérése

Magyarországon az Unió többi tagállamához hasonlóan minden egyéni és társas vállalkozásnak beszámolási kötelezettsége van az éves tevékenységéről. Ebből kiderül, hogy a vállalkozásoknak mennyi az éves árbevétele. Az számítást az SNA rendszerrel történik, amelynek elődje az MPS rendszer, amely csak az anyagi jellegű termelést vette figyelembe. Ezzel szemben az SNA rendszer célja valamennyi létrehozott termék és …

Közgazdaságtan érettségi

Az externália és annak gazdasági szabályozása

Az externália fogalma: A társadalmi és az egyéni értékelés közötti különbséget externáliának nevezzük. Nem szándékolt gazdasági hatás, amely a gazdálkodás vagy fogyasztás során „melléktermékként” keletkezik. Az alaptevékenységet az externália forrásának, az érintett tevékenységet az externália tárgyának nevezzük. Csoportosítása hatása alapján: pozitív negatív vegyes keletkezése szerint: termelői fogyasztói érintett köre szerint: egyéni társadalmi A társadalmi határköltség és …

Közgazdaságtan érettségi

A monopolpiac

Jellemzői: A monopolpiacon egyetlen jelentősebb eladó áll szemben az összpiaci kereslettel Ármeghatározó. Nehéz bekerülni a piacra A monopólium magasabb árat és alacsonyabb fogyasztást nyújt Nincs információáramlás – licenc Hosszútávon is elérhet profitot Termékei heterogének A monopolpiacra való belépés akadályai állami intézkedések (pl: MNB, MÁV, TK.kiadó) optimális üzemméret magas induló költségigény egy vállalkozás a gazdaságosabban tudja végezni a tevékenységet, mintha …

Közgazdaságtan érettségi

Makrogazdaság körforgása

A gazdasági folyamat alatt adott ország egy éves tevékenységének vizsgálatát értjük. A gazdasági folyamatot két szempont szerint vizsgálható: lehet reál és jövedelmi folyamat. A makroökonómia összevont mutatók segítségével vizsgálja a gazdaságot. Ennek eredményeként az ár helyett árszínvonalat, termék helyett termék csoportot vizsgál a piacon, a szereplőket pedig szférákba vonja. A makrogazdaság szférái, szereplői háztartási szféra: …

Közgazdaságtan érettségi

A keresletrugalmasság és mérőszámai

Rugalmasságról akkor beszélünk, ha: egy tényező százalékos változása valahány százalékos változást okoz egy másik tényező értékében. (A két tényező százalékos változásának hányadosa) Ez lehet: Kereslet-árrugalmasság Kereslet kereszt-árrugalmasság Jövedelemrugalmasság Kereslet-árrugalmasság: Megmutatja, hogy hány százalékkal változik a keresett mennyiség az ár egy százalékos változásának hatására. Keresett mennyiség %-os változása ár %-os változása Értéke általában negatív, a kereslet …