Eredmény(ek) 5 mutatása
Történelem érettségi

Az első  világháború kiszélesedése és új vonásai

I._Új fegyverek a hadviselésben A frontok áttörése új technikát igényelt → ösztönzőleg hatott az új fegyverek bevezetéséhez. repülőgépek → főként felderítésre, később bombázás, gépfegyverek használata harckocsik, tengeralattjárók, harcigáz → gázálarc, lángszóró A tengeralattjáró-háború Az angolok kezdték el fejleszteni a tengeralattjárókat, de nem ismerték fel jelentőségét. A háború folyamán a német ipar komolyabb fejlesztésbe kezdett. Ok: …

Történelem érettségi

Válsággócok a világháború előestéjén

I._1905-ös forradalom Az orosz-japán háború hatására sztrájkhullám söpört végig az országon. 1905 január Pétervár, a Téli Palota előtt a tüntető tömegbe lövettek. Hatása: tüntetések országszerte Eredménye: II. Miklós cár engedményekre kényszerült A dumát törvényhozó testületté nyilvánította (időhúzás) Lenin kidolgozta a permanens forradalom elméletét: a cári rendszer elleni polgári forradalmat a bolsevikok proletárforradalommá fejleszthetik DE! A …

Történelem érettségi

Magyarország részvétele a második világháborúban

A világháborúhoz vezető út: 1938-1941 közötti éveket nevezzük Magyarország háborúba sodródásának. 1938-ban az Anschluss következményeként a kisantant megengedi Magyarországnak, hogy újra fegyverkezzen. Darányi Kálmán beindítja a győri fegyverkezési programot. Magyarországon megerősödik a szélső jobboldal. Ezt mutatja, hogy 1938-ban kiadják az első zsidótörvényt. 1935-ben már Szálasi vezetésével létrejön a Nyilaskeresztes Párt. Darányi után Imrédy lesz a …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A világgazdaság jellemzői a két világháború között (USA, Németország, Szovjetunió)

Feladatom bemutatni az USA, Németország, és a Szovjetunió gazdasági helyzetét a két világháború között. Az első világháború után a győztes európai nagyhatalmak számár a világháború gazdasági szempontból vereséget jelentett. A háború folyamán eladósodtak az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. A „győztes” hatalmak a Németországra kirótt jóvátételekből akarták helyreállítani gazdaságukat, de erre a német gazdaság nem volt …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Magyarország belépése a világháborúba

Előzmények Az I. világháborút lezáró Párizs környéki békék a wilsoni elveket semmibe véve húzták meg Magyarország határait, így több millió magyar került egyik napról a másikra a határ másik oldalára. Az új határok Magyarország számára gazdaságilag is kedvezőtlenek voltak, hiszen az eddig kialakult ipar rendszere felborult. A monarchiát átjáró vasútvonal nagy része határon túlra került, …