Eredmény(ek) 198 mutatása
Irodalom érettségi

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Assisi Szent Ferenc a középkorban, 1181 és 1226 között élt. A 13. század elején szerzetesrendet alapított, a koldusrendet. Szent Ferenc vallásosságát az öröm és a szabadság jellemezte, mint ahogy a Naphimnusz című alkotása is elmondja. A mű eredetileg zsoltár volt, de Szent Ferenc átírta himnusszá. Az első rész ajánlás: „fenséges atyánk, hozzád száll a dicséret”. …

Irodalom érettségi

A Lilla szerelem története Csokonai verseinek tükrében

A reneszánsz óta divat a szeretett hölgyek átkeresztelése. Ez a szokás Petralcánál jelent meg először, aki egy ismeretlen nőt nevezett verseiben Laurának. Csokonai Vitgz Mihály 1797-ben ismerkedett meg Lillával, akinek a valódi neve Vajda Julianna. Egy jónevű kereskedő lánya volt, szülei nem igazán kedvelték a szegény költőt. Csokonai szerelmes versei három csoportra bonthatjuk, melyek összhangban …

Irodalom érettségi

Tóth Krisztina kortárs író, költő, műfordító

A Pixel című prózakötete 2011-ben jelent meg. Az alkotás 30, elsőre novellának tűnő írásból áll (a történetek külön-külön is értelmezhetők), a szövegek azonban számos szállal kapcsolódnak egymáshoz, és regényszerű „szövegtestté” állnak össze. Az alkotás regényszerűségét hangsúlyozza azzal, hogy a harminc egységet „fejezet”-nek nevezi. Az egyes fejezetek egy-egy emberi testrészt állítanak a középpontba (A kéz története, …

Irodalom érettségi Nyelvtan érettségi

Érvelő esszé felépítés

Az érv felépítése Tétel, (állítás, premissza): egy következtetés megfogalmazása. (Ártatlan.) Bizonyíték, példa: A következtetés előzményei, magyarázatai. (Nem csinált rosszat, az egész osztály szeme előtt volt.) Összekötő elem tétel és bizonyíték között: Logikai összekötő kapocs. Ha egyértelmű a tétel és bizonyíték közötti összefüggés, akkor el is hagyható. Ekkor az érv csak kéttagú. (Az egész osztály előtt …

Irodalom érettségi

Verstani ismeretek

Időmértékes verselés: A vers ritmusát a hosszú és a rövid szótagok szabályos  váltakozása adja. Rövid szótag: rövid a benne lévő magánhangzó, utána legföljebb egy  mássalhangzó áll. Jele: ∪ Hosszú szótag: hosszú a benne lévő magánhangzó, vagy rövid ugyan a  magánhangzó, de több mássalhangzó következik utána. Jele: – A szótag típusának megállapításakor nemcsak a szó hangzóit kell …

Irodalom érettségi

Ibsen drámái

Henrik Ibsen a 19.század végén robbant be az irodalomba, norvég drámaíró, első ismert szerző Skandináviából. Hírnevét drámáival szerezte, amelyek három csoportba sorolhatóak.  romantikus drámák: Például: Peer Gynt (’pergünt’) -> a mű hőse egy norvég fiú, aki Fausthoz, Csongorhoz hasonlóan az élet értelmét keresi, de rájön, hogy nincs célja, ezért visszatér oda, ahonnan indult realista drámák: …

Irodalom érettségi

Kosztolányi Dezső szereplírája

Kosztolányi Dezső a 20.század elejének meghatározó alakja, a Nyugat első nemzedékének tagja. A nyugat folyóirat 1908-ban indult, és célja a tehetségek felfedezése, és a új művészeti irányzatok meghonosítása volt. Kosztolányi költészetére, mint Babits Mihálynak az impresszionizmus és emellett Rilke hatott. Babits mellett ő a homo aestheticus vagyis a szépség embere. Költői hitvallása egész életében a …

Irodalom érettségi

A modernség irányzatai

A művészetek irányzatai teljesen megváltoztak a 19. század második felében. Négy jelentős irányzat jelenik meg: naturalizmus, szimbolizmus, az impresszionizmus és a szecesszió. Naturalizmus:  a 19.század végi epika és dráma új stílusirányzata nevét a naturalista (természettudós) szóból kapta, az írók abból indulnak ki, hogy az ember természeti lény az életet illúziótlanul ábrázolják, a lélekkel nem törődve, …

Irodalom érettségi

Móricz elbeszélései

Móricz a 20. századi realista prózairodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A Nyugat első nemzedékének egyik legkiemelkedőbb prózaírója. Magyar író, újságíró és szerkesztő volt. Prózaművészete realista, naturalista jegyeket hordoz, de a lélektani irányultság és a drámai felfokozottság is jellemző rá. Móricz Zsigmond parasztcsaládban született Tiszacsécsén, szülei hamar tönkrementek, ezért már gyerekkorában megtapasztalta a szegénységet. Ennek ellenére sokat foglalkoztak a …

Irodalom érettségi

Babits Mihály pályakezdése

Babits Mihály a 20.század első felének meghatározó alakja, a Nyugat első nemzedéken tagja. A nyugat folyóirat 1908-ban indult, és célja a tehetségek felfedezése, és a új művészeti irányzatok meghonosítása volt. A szimbolizmus és az impresszionizmus nagy szerepet játszott Babits életében. A szimbolizmus a nevét a szimbólum szóról kapta, mely önmagán túli jelentést hordoz, melynek megfejtését …