Eredmény(ek) 227 mutatása
Irodalom érettségi

A Frank Birodalom történetének főbb állomásai

A frankok eredete A Nyugat-római Birodalom bukása utáni időszakot „sötét középkor”-nak is szokták nevezni. E századokban a népvándorlás jelentősen átformálta Európa térképét, hosszabb-rövidebb életű „barbár királyságok” jöttek létre, majd tűntek el. A középkor ezen időszaka valóban joggal nevezhető sötétnek – főként, ha az előző időszakkal hasonlítjuk össze -, hiszen a római civilizáció értékei eltűntek, a …

Irodalom érettségi

A kisember alakja az orosz realizmus irodalmában

A 19. századi orosz irodalom legnagyobb újításának az ún. fölösleges embertípus nevezhető, a csinovnyik-ábrázolás volt (kishivatalnokok képtelenek a saját sorsuk irányítására, bármikor történhet velük olyan, ami kibillentik őket a megszokott kerékvágásból). orosz realizmus meghatározója a karakterek olyan életformát mutatnak be, ami azt szemlélteti, hogy hogyan nem érdemes élni ezek a hősök valamilyen magasabb elhivatottság nélkül, …

Irodalom érettségi

Szondi két apródja

Címe: személy jelölő Történelmi ballada: a török hódoltság idejéből való Epikai hitele: Drégely elesett Balladaszerkezet: többszólamú, párhuzamos A ballada a temetés utáni időszakot mutatja be, a hangsúly Szondi árva pártfogoltjaira helyeződik, a kamaszfiúkra, akik nem hagyják magukra nevelőapjukat. Ellenállnak a basa csábításának, megvesztegetésének és erőszakosságának is. Az ötödik versszaktól a páratlan számú versszakokban Szondi apródjainak …

Irodalom érettségi

Sánta Ferenc: Sokan voltunk

Sánta Ferenc Brassóban született, 1927-ben, Pestszentlőrincen író-olvasó találkozókra járt Kossuth díjas 5. pecsét és a 20 óra regényéből film is készült Sokan voltunk Cím sejtelmes + kérdéseket vet fel Miért csak voltak? Kik? Miért voltak sokan? stb. Helyszíne Erdély, Uzonka, időtartalma kb. 2 nap Tartalom Egy Ferkó nevű ember emlékszik vissza gyerekkorára, ahol apja elküldte …

Irodalom érettségi

Agatha Christie: 10 kicsi néger

Műfaja Kriminem szép irodalom, hanem szórakoztató irodalom, de megvan az irodalmi értéke Agatha rengeteg krimit írt nagyon sikeres Főleg gyilkosság áll középen nyomozás végén derül ki a gyilkos a tettes bűnhődik a végénharmónia helyreáll Agatha regényei XX. sz. Angliában játszódnak Nem a borzalomról, hanem a nyomozásról szólnak 1939 első kiadás  Láthatatlan Hóhér 10 kicsi …

Irodalom érettségi

Radnóti Miklós kései költészete

Radnóti Miklós 1909-44 Nyugat III. nemzedékének tagja Zsidó származású Szegeden járt egyetemre Felesége Gyarmati Fanni Baumgartner díj 3x is behívták munkaszolgálatra Utolsó 1944 Szerbia Erőltetett menet Győr környékén fejbelőtték 1946 Exhumálták Kabátja zsebéből előkerült notesza, (bori notesz) A noteszben megtalálható volt utolsó versei + egy cím Kerepesi temetőben lett újra temetve Hetedik Ecloga Első költemény, …

Irodalom érettségi

Szabó Lőrinc Tücsökzene

Szabó Lőrinc (1900-1957) Nyugat II. nemzedékének tagja Debrecenben és Budapesten tanult Összebarátkozik Babitssal meghatározó Felesége Mikes Klára 1925-től 50-ig tart kapcsolata Erzsébettel, aki öngyilkos lesz 3x Baumgartnerdíj Fordításokból élt Kötetei Te meg a világ Tücsökzene Különbéke (fiáról, Lóci-versek találhatóak benne) Tücsökzene 1947: 362 Formai vers 1957 +18 vers „Utójáték” Alcím „Rajzok az élet tájairól”Az életen …

Irodalom érettségi

Továbbtanuláshoz és a munka világához szükséges szövegtípusok

Általánosan Munk világához és a továbbtanuláshoz is szükségünk van ilyen szövegekre Lehetnek: Önéletrajz, hivatalos levél, kérvény, motivációs levél, névjegy, pályázat Hivatalos stílusúak elavult formákhoz ragaszkodás sajátos műszók, hivatalos kifejezések Önéletrajz Hagyományos Fogalmazás szerű, bekezdésekre tagolt születéstől  jelenig Általában kézzel kérik Amerikai / Újszerű Rövid, tömör, vázlatszerű Fénykeppel ellátott Jelentől visszafelé általában gépelt szöveg Hivatalos …

Irodalom érettségi

Mondat szerkesztettsége és fajtái

A mondat Egy szöveg különálló építőegysége, beszédben a legkisebb lezárt egység Szavakból áll Önállóan is értelmes (általában) Szerkezetei szerint Tagolatlan Nincs alany állítmány benne, főleg érzelmi kifejezés Jaj! Igen. Tagolt Hiányos Hiányozhat az alany, állítmány Kenyeret eszik. Teljes Alany állítmány jelen van De vannak kivételek (Alkonyodik) Egyszerű mondat Egyszerű Tőmondat (Bogi iszik) Bővített (Bogi vizet …

Irodalom érettségi

Helyesírási szótárak, elektromos szótárak

Szótárak nyelvi segédeszközök, valamilyen szempont alapján rendezve és gyűjtve Gyakorlati Kétnyelvű szótárak Tudományos pl.: Helyesírási szótárak /szinonima szótár Magyar helyesírási szótár 2015-óta van ebben a formában 1832-ben volt az első (Vörösmarty Mihály) Részei: I. Szabályzat + utalószám II. Szótár  szavak, szókapcsolatok, melyek nem egyértelműek III. Tárgymutató  pl.: elválasztásnál megmutatja hol stb. A szabályzat …