Eredmény(ek) 198 mutatása
Irodalom érettségi

Széchenyi István eszmerendszere

A reformkor 1830-1848 közötti időszak, Magyarország a Habsburg Birodalom része.  Fő kérdése a Haza és Haladás.   Széchenyi István udvarhű, arisztokrata családból származott, édesapja: Széchényi Ferenc, a könyvtáralapító, édesanyja: Festetics Júlia Széchenyi a birodalmi élet legfelső szintjén mozog, két karrierlehetőség áll előtte: diplomata pálya és katonai pálya. Harcol a napóleoni háborúkban, majd utazásokat tett elsősorban …

Irodalom érettségi Történelem érettségi

A középkor kultúrája

1) Román stílus A XI-XII. században bontakozott ki Nyugat- és Közép-Európában a román stílus. Neve a ró- mai hagyományok követésére utal. A román építészet a római minta nyomán a félköríves don- gaboltozatot alkalmazta. A templomokat, várakat tömör falak, kis lőrésszerű ablakok, félkör- íves boltívek, dongaboltozat jellemezték. A templomok szerkezete a római bazilikákat követte: középen kiemelkedő …

Irodalom érettségi

Friedrich Dürrenmatt – A fizikusok

1. Abszurd: képtelen, lehetetlen Az embernek és tőle elidegenedett létének viszonya, jellemző állapota a teljes tagadás. 2. Ebben a látásmódban alkottak: Camus (Közöny), Kafka (Az átváltozás), Beckett (Godot-ra várva), Ionesco, Dürrenmatt (A fizikusok) 3. Dürrenmatt: A fizikusok Alcíme szerint tragikomédia. A történet egy magánszanatóriumban (bolondokházában) játszódik. Ez egyszerre tekinthető paradoxonnak (mert: „Csupán az őrültek házában vagyunk szabadok. Csak az …

Irodalom érettségi

Babits Mihály ars poeticái

In Horatium, A lírikus epilógja, Cigány a siralomházban, A gazda bekeríti házát, A sziget nem elég magas, Mint különös hírmondó, Jónás imája Babits Mihály (1883-1941) A klasszikus modernség költője, az avantgárd irányzatok közül az expresszionizmus hatása jelenik meg költészetében. Poeta doctus ’tudós költő’ Széleskörű műveltségre tett szert, beszélt latinul, görögül, angolul, franciául és németül, kiemelkedő …

Irodalom érettségi

Móricz elbeszélésmódja

Móricz újrafelfedezése az 1980-as években történt meg A korábbi értelmezések: Ideológiai szempontúak Stílustörténetiek voltak Ezek azonban nem adtak választ arra, hogy miben rejlik Móricz prózájának esztétikai élménye, illetve leszűkítették az értelmezést Az új megközelítés szerint Móricz művészete nem a társadalmi csoportok konfliktusának, az egyén és társadalmi környezete közti feszültségek ábrázolásában A parasztság rétegződésének tényfeltárásában A …

Irodalom érettségi

Kassák: A ló meghal, a madarak kirepülnek

Kassák és a magyar avantgárd az avantgárd irányzatok meghonosítója, a mozgalom szervezője, egyszemélyes intézmény Folyóiratai: A Tett (1915), Ma (1916), a bécsi emigráció után: Dokumentum (1926-27), Munka (1928-39) Szervezett munkásszavalókört, felolvasásokat, kiállításokat is A Tanácsköztársaság alatt kultúrpolitikai vitája volt Kun Bélával. Ennek lényege kb: Kassák szerint a művészet feladata a tömeg nevelése is, ezáltal válnak …

Irodalom érettségi

Nagy László  – Kiviszi Át a szerelmet

Élete: 1925-ben született Felsőiszkászon.2 testvére van. 1935-ben csontvelő gyulladást kap, nincs külső jele, súlyos állapotba kerül, de Pesten meggyógyítják, de örökre sánta marad. 1945 Pápán érettségizik 1946-ban Iparművészeti Főiskolára jár, Grafikus, Népi kollégista -> paraszti származásúakat egy kollégiumba gyűjtik. 1947 Valóság folyóiratban megjelennek első versei, Bölcsészkar és Filozófia 1948 Költő lesz. El kötelezett marxista szemléletű …

Irodalom érettségi

E.T.A. Hoffmann- Az arany virágcserép

1. Élete: A német berlini romantika legmarkánsabb képviselője Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, többek között író, zeneszerző és hivatalnok. 1776 január 4-én született, Königsbergben. Felmenői jogászok voltak. Alap-, és középfokú tanulmányait is Königsbergben végezte. 1792-ben kezdett el jogot tanulni ugyanitt, és 1795-ben itt is tett államvizsgát. Nem sokkal később Glogau-ba került, ahol nagybátyjánál élt, majd Minnával, …

Irodalom érettségi

Az ókori görög eposzok

Az európai irodalom kezdetét két hatalmas elbeszélő költemény jelzi, az Íliász és az Odüsszeia. Az ókori hagyomány – több más jellegű alkotás mellett – mindkét eposz költőjének Homéroszt tartotta. Eposz Az Arisztotelészen alapuló esztétika és műfajértékelés a romantika koráig az eposzt tartotta a legmagasabb rangú műfajnak. A legkonvencionálisabb (hagyományosabb) és legtöbb kötöttséggel járó epikai alkotás. …

Irodalom érettségi

Petri György

Az irodalom megszakított folytonossága A Nyugat megszűnése után: Illyés, Szabó Lőrinc, Nagy László, Pilinszky, Weöres, Juhász Ferenc jelentik a költészet élvonalát (1948-60) politikai ideológiák változásai: ellentmondásos irodalompolitika (Lukács György): az irodalom fő funkciója a valóság tükrözése, tagadja a többértelműséget, „kommunista üdvtörténet” kreálása a cél a nyugati irányok tagadása, elítélése („rothadó kapitalizmus”) sematizmus „tiltott, tűrt, támogatott” …