Eredmény(ek) 204 mutatása
Irodalom érettségi

Verstani ismeretek

Időmértékes verselés: A vers ritmusát a hosszú és a rövid szótagok szabályos  váltakozása adja. Rövid szótag: rövid a benne lévő magánhangzó, utána legföljebb egy  mássalhangzó áll. Jele: ∪ Hosszú szótag: hosszú a benne lévő magánhangzó, vagy rövid ugyan a  magánhangzó, de több mássalhangzó következik utána. Jele: – A szótag típusának megállapításakor nemcsak a szó hangzóit kell …

Irodalom érettségi

Ibsen drámái

Henrik Ibsen a 19.század végén robbant be az irodalomba, norvég drámaíró, első ismert szerző Skandináviából. Hírnevét drámáival szerezte, amelyek három csoportba sorolhatóak.  romantikus drámák: Például: Peer Gynt (’pergünt’) -> a mű hőse egy norvég fiú, aki Fausthoz, Csongorhoz hasonlóan az élet értelmét keresi, de rájön, hogy nincs célja, ezért visszatér oda, ahonnan indult realista drámák: …

Irodalom érettségi

Kosztolányi Dezső szereplírája

Kosztolányi Dezső a 20.század elejének meghatározó alakja, a Nyugat első nemzedékének tagja. A nyugat folyóirat 1908-ban indult, és célja a tehetségek felfedezése, és a új művészeti irányzatok meghonosítása volt. Kosztolányi költészetére, mint Babits Mihálynak az impresszionizmus és emellett Rilke hatott. Babits mellett ő a homo aestheticus vagyis a szépség embere. Költői hitvallása egész életében a …

Irodalom érettségi

A modernség irányzatai

A művészetek irányzatai teljesen megváltoztak a 19. század második felében. Négy jelentős irányzat jelenik meg: naturalizmus, szimbolizmus, az impresszionizmus és a szecesszió. Naturalizmus:  a 19.század végi epika és dráma új stílusirányzata nevét a naturalista (természettudós) szóból kapta, az írók abból indulnak ki, hogy az ember természeti lény az életet illúziótlanul ábrázolják, a lélekkel nem törődve, …

Irodalom érettségi

Móricz elbeszélései

Móricz a 20. századi realista prózairodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A Nyugat első nemzedékének egyik legkiemelkedőbb prózaírója. Magyar író, újságíró és szerkesztő volt. Prózaművészete realista, naturalista jegyeket hordoz, de a lélektani irányultság és a drámai felfokozottság is jellemző rá. Móricz Zsigmond parasztcsaládban született Tiszacsécsén, szülei hamar tönkrementek, ezért már gyerekkorában megtapasztalta a szegénységet. Ennek ellenére sokat foglalkoztak a …

Irodalom érettségi

Babits Mihály pályakezdése

Babits Mihály a 20.század első felének meghatározó alakja, a Nyugat első nemzedéken tagja. A nyugat folyóirat 1908-ban indult, és célja a tehetségek felfedezése, és a új művészeti irányzatok meghonosítása volt. A szimbolizmus és az impresszionizmus nagy szerepet játszott Babits életében. A szimbolizmus a nevét a szimbólum szóról kapta, mely önmagán túli jelentést hordoz, melynek megfejtését …

Irodalom érettségi

Széchenyi István eszmerendszere

A reformkor 1830-1848 közötti időszak, Magyarország a Habsburg Birodalom része.  Fő kérdése a Haza és Haladás.   Széchenyi István udvarhű, arisztokrata családból származott, édesapja: Széchényi Ferenc, a könyvtáralapító, édesanyja: Festetics Júlia Széchenyi a birodalmi élet legfelső szintjén mozog, két karrierlehetőség áll előtte: diplomata pálya és katonai pálya. Harcol a napóleoni háborúkban, majd utazásokat tett elsősorban …

Irodalom érettségi Történelem érettségi

A középkor kultúrája

1) Román stílus A XI-XII. században bontakozott ki Nyugat- és Közép-Európában a román stílus. Neve a ró- mai hagyományok követésére utal. A román építészet a római minta nyomán a félköríves don- gaboltozatot alkalmazta. A templomokat, várakat tömör falak, kis lőrésszerű ablakok, félkör- íves boltívek, dongaboltozat jellemezték. A templomok szerkezete a római bazilikákat követte: középen kiemelkedő …

Irodalom érettségi

Friedrich Dürrenmatt – A fizikusok

1. Abszurd: képtelen, lehetetlen Az embernek és tőle elidegenedett létének viszonya, jellemző állapota a teljes tagadás. 2. Ebben a látásmódban alkottak: Camus (Közöny), Kafka (Az átváltozás), Beckett (Godot-ra várva), Ionesco, Dürrenmatt (A fizikusok) 3. Dürrenmatt: A fizikusok Alcíme szerint tragikomédia. A történet egy magánszanatóriumban (bolondokházában) játszódik. Ez egyszerre tekinthető paradoxonnak (mert: „Csupán az őrültek házában vagyunk szabadok. Csak az …

Irodalom érettségi

Babits Mihály ars poeticái

In Horatium, A lírikus epilógja, Cigány a siralomházban, A gazda bekeríti házát, A sziget nem elég magas, Mint különös hírmondó, Jónás imája Babits Mihály (1883-1941) A klasszikus modernség költője, az avantgárd irányzatok közül az expresszionizmus hatása jelenik meg költészetében. Poeta doctus ’tudós költő’ Széleskörű műveltségre tett szert, beszélt latinul, görögül, angolul, franciául és németül, kiemelkedő …