Eredmény(ek) 227 mutatása
Irodalom érettségi

A krimi

Az irodalmi alkotások alapvetően két nagy csoportba sorolhatók: a magas és a szórakoztató irodalomba. A magas irodalmi mű az ember és a világ problémáival foglalkozik, újszerűségre törekedve, míg a szórakoztató irodalom valamilyen séma szerint készül, csupán az olvasó figyelmét szeretné lekötni, és nem vált ki katarzist (megrendülést). A két kategória nem válik el élesen, például …

Irodalom érettségi

Moliére, a francia klasszicista dráma

Klasszicizmus: először Franciaországban jelent meg, a XVII. században XIV. Lajos (Napkirály) támogatta a művészeteket  udvarába művészeket gyűjtött (Moliére is itt élt) rajongója volt a klasszicizmusnak szokták a reneszánsz folytatásaként értelmezni nagyon letisztult, egyszerű stílus (barokkal szembefordul) erős antik hatás követték az ókori tematikát, verselést (időmértékes) a szabályokat az alkotás normáinak tartották minél jobban követi a …

Irodalom érettségi

Shakespeare: Rómeó és Júlia

Nyomtatásban 1597-ben jelent meg. A történet maga rég fel-fel bukkant az irodalomban. Ismerjük azt az olasz reneszánsz tragédiát, amely egy kései görög novella alapján a szerencsétlen szerelmeseket a klasszikus ókorba, királyi családba helyezte. Ezt a darabot Shakespeare nem ismerte. Hozzá az elbeszélő irodalom útján jutott el a mese. Az ősnovella az 1420-1476 közt élt Masuccio …

Irodalom érettségi

Simon Márton versei

Simon Márton a mai magyar költészet egyik legnépszerűbb alakja. 1984-ben született Kalocsán, japán szakon tanult, fordítóként dolgozik. Eddig három verseskötete jelent meg, amelyek közül a második hozta meg számára az ismertséget, és a magyar posztmodernség jeles képviselőjévé tette. A posztmodern a 20. század végének, 21. század elejének uralkodó művészeti irányzata. Neve „későmodernet” vagy „modern utánit” …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán novellái

A 19. század, második felében élt és határozta meg művészetével ezt az időszakot. Jókai követője, a romantika és a realizmus között áll.   Élete: Nógrád megyében született, elszegényedett nemesi családban gyermekkorát a palóc parasztok között töltötte, jogot tanul Balassagyarmaton dolgozik ügyészként beleszeret felettese lányába és elszökteti Pestre újságírásból él, nyomorognak feleségével elválik feleségétől, ezután váratlan …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán

Életrajza: Mikszáth a magyar prózaírás egyik legnagyobb alakja, Jókai mellett a legolvasottabb 19. századi írónk. Életműve átfogja a széppróza és a publicisztika legfontosabb műfajait (novella, regény, életrajz, karcolat). 1847-ben született Szklabonyán (Nógrád megye) Pesti hírlapnál dolgozik Tagja: Kisfaludy Társaságnak, Petőfi Társaságnak, Magyar Tudományos Akadémia tagja politizál politikai írások     Szabadelvű Párt képviselője 2 novelláskötet …

Irodalom érettségi

Madách: Az ember tragédiája – eszmék, 1 szín bemutatása

Madách Imre Az ember tragédiája című romantikus művében egyetemes emberi problémákat feszeget: az emberi lét értelmére és a történelem céljára kérdez rá. Szerkezet: Az alkotás Korban a romantika és a realizmus határán áll; műfaja drámai költemény vagy lírai dráma. 19. századi alkotás, azonban gyökerei visszanyúlnak Milton Elveszett Paradicsomáig (1667). Sajátos vonása a filozófiai jellege, az …

Irodalom érettségi

Kosztolányi Dezső – A szegény kisgyermek panaszai

Kosztolányi a Nyugat első nemzedékének szerzője. 1885-ben szül. Szabadkán, jómódú polgári családban. Beteges volt, állandó halálfélelmei voltak, ideges érzékenysége már gyermekkorában feltűnt. 1910-ben jelent meg A szegény kisgyermek panaszai c. kötet, majd sorra, szinte évente adott ki vagy verseskötetet, vagy regényt, vagy novellát. Emellett kiváló esszéíró és publicista. Felsége  Harmos Ilona színésznő. 1936-ban hosszú betegség után …

Irodalom érettségi

Kosztolányi Dezső – Miért? regénye: Édes Anna

Kosztolányi regényíró munkássága, benne az Édes Anna: utolsó a nagy regények sorában. (A rossz orvos; Néró, a véres költő; Pacsirta; Aranysárkány; Édes Anna) A pontosabb műfaji behatárolás nehézségei – történelmi regény (erősen jelen lévő történelmi determináció a proletárdiktatúrától a román megszálláson át a konszolidációig; 1919. júl. 31. /a Tanácsköztársaság bukása/ – 1921. jan. /Annát Márianosztrára …

Irodalom érettségi

Kosztolányi Dezső tematikai és műfaji sokszínűsége

A Nyugat munkatársa lett, 1922-től szerkesztője is. Prózában és lírában egyaránt nagyot alkotott. Az 1930-as években bontakozott ki Kosztolányi novellaíró művészete. Kiváló költő, novellista, regényíró és virtuóz műfordító. Példaképe Arany János volt, ugyanolyan nyelvi tökéletességre, teljességre törekedett. Jelentős nyelvápoló, nyelvművelő tevékenysége is. Nem vett részt a világháborúban, amiért kezdetben lelkesedett, de később lesújtotta, rettegéssel töltötte …