Eredmény(ek) 186 mutatása
Irodalom érettségi

Berzsenyi Dániel költészete

1. Élete – szemelvények 1776. máj. 7. Hetye középbirtokos nemesi család 1799 Dukai Takács Zsuzsanna – házasság 1804 költözés Niklára Kis János fedezte fel benne a költőt 3 költeményt küldött Kazinczynak 1808 maga, a költő, jelentkezett Kis Jánosnál (77 vers – teljes verseskötet) átadta Kazinczynak (nyomtatás támogatása) => megindul a levelezés kettejük között 1836. febr. …

Irodalom érettségi

ÉHEZŐK VIADALA

ÍRÓ: Suzanne Collins, amerikai írónő, Magyarországon leginkább az Éhezők viadala trilógia miatt vált ismertté. 1990es években kezdett TV műsorokat készíteni. 2000 után kezd el regényeket írni. Mostanra már szinte minden amerikai irodalmi díjat megnyertek az ifjúsági regény kategóriában. ÉHEZŐK VIADALA TRILÓGIA: Az éhezők viadala (2008) Futótűz (2009) A kiválasztott (2010) CSELEKMÉNY: A jövőben, Panem országában …

Irodalom érettségi

Az impresszionizmus jellemzői Tóth Árpád költészetében

1. Az „izmusok” sokfélesége a) impresszionizmus impresszió = pillanatnyi benyomás => gyönyörködtetés nominális stílus (igék mellőzése, helyette névszók) mondat értékű szavak halmozása költői eszközei: szinesztézia, a vers zeneisége b) szecesszió secessio = kivonulás túldíszítettség halálvágy, betegségek felkerekedése az egészséggel szemben bágyadt hangulatok mindenki egyéniség => titkos, kiismerhetetlen c) szimbolizmus nem azonos a szimbólum használatával a …

Irodalom érettségi

Arany János nagykőrösi lírája

Az igazi és nagy sikert a Toldi hozta meg Arany számára. Erősen lírai alkatú költő volt, mégis epikusként indult. „Lírai sóhajainak” forrása a nemzeti katasztrófa, Petőfi elvesztése, egyéni sorsának teljes bizonytalansága, s mindezek miatt a reménytelen kétségbeesés, a kilátástalanság. Fölöslegesnek érzi magát, hiábavalónak költészetét: ha a nemzet halott, nincs kinek énekelni. A Letészem a lantot (1850) …

Irodalom érettségi

Balassi Bálint költészetének sokszínűsége

Élete Zólyom várában született 1554-ben – nemesi család, kitűnő nevelők, köztük Bornemissza Péter író, költő, a magyar reformáció jeles alakja; külföldi tanulmányok (Nürnberg) Apja. Gyarmathy Balassi János zólyomi várkapitány; felségsértés vádjával elfogják, elkobozzák a család vagyonát, Balassi Jánost börtönbe zárják  a család Lengyelországba menekül 1572: apja kegyelmet kap, de többé nem élvezhetik a Habsburgok …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete

Élete Debrecenben született 1773. november 17-én Apja Csokonai József borbély-sebész (gazdag, de korán meghall  költözés) Anyja Diószegi Sára, szűcsmester lánya 1780-tól a debreceni Református Kollégium tanulója. 1795 decemberétől 1796 júliusáig Sárospatakon jogot tanul. Pozsonyi országgyűlésen kereset, mecénást  november-decemberben kiadja Diétai Magyar Múzsa című vers-újság füzeteit. 1797 nyarán Komáromban beleszeret Vajda Juliannába (verseiben Lilla)  A leányt szülei …

Irodalom érettségi

A Biblia műfaji sokszínűsége

A Biblia kultúrtörténeti jelentősége Az európai kultúra alapjának tekinthető (+ Ógörög irodalom, művészet) Irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotások sokaságában is bibliai gondolatok, történetek és idézetek szólalnak meg, vagy öltenek alakot. Biblia jellemzés Büblösz szóból származik melynek jelentése ’ könyvek gyűjteménye’- könyvecskék, könyvtekercsek Több kis könyvből áll  kanonizált könyvek Szerkesztése Kanonizált  kánon = ’mérce’ …

Irodalom érettségi

Műfaji jellemzők Homérosz Odüsszeia c. alkotásában

Homéroszi eposzok Időbeli elhelyezés: Mindkét eposz a Kr. e. VIII. században keletkezett, de az Odüsszeia egy emberöltővel későbbi Nyelve: Ógörög ( ión és aiol) Témája (trójai mondakör) Thétisz istennő és Péleusz király lakodalmán kitört viszály vezetett. Istenek és földi halandók voltak a meghívottak között, csak Eriszt, a viszály istennőjét nem hívták meg. Erisz bosszúból egy aranyalmára …

Irodalom érettségi

Shakespeare dráma elemző bemutatása

Erzsébet-kori Anglia Amikor Erzsébet trónra került a gazdaság igencsak gyenge volt, de hamar helyreállt, sőt a királynő felvirágozta az országot. Armada (spanyol hajó) legyőzésével nagyhatalommá vált. Társadalmilag az ország nagyjából kettő részre lehet bontani, vannak az arisztokraták, akik katolikusok voltak és spanyolbarátok. A másik rész pedig a polgárság, akik protestáns vallásúak voltak, és a királynő …

Irodalom érettségi

A nemzeti múlt megidézése Kölcsey Ferenc lírájában

Életrajz 1790. augusztus 8-án született Szödemeteren Apja: Kölcsey Péter középnemesi származás Jogi tanulmányokat folytatott Debrecenben, és ez alatt ismerkedik meg Kazinczyval 1805-ben Csokonai temetésén, kiáll Kazinczy mellett a nyelvújítás terén (Ő írja meg Szemere Pállal a Felelet a Mondolatra) Becsatlakozik a reformkori politikába: 1829 júliusában Szatmár megyei aljegyzővé nevezték ki 1832-ben pedig főjegyzővé választották. 1832 …