Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán

Életrajza:
Mikszáth a magyar prózaírás egyik legnagyobb alakja, Jókai mellett a legolvasottabb 19. századi írónk. Életműve átfogja a széppróza és a publicisztika legfontosabb műfajait (novella, regény, életrajz, karcolat).

 • 1847-ben született Szklabonyán (Nógrád megye)
 • Pesti hírlapnál dolgozik
 • Tagja: Kisfaludy Társaságnak, Petőfi Társaságnak, Magyar Tudományos Akadémia tagja
 • politizál politikai írások     Szabadelvű Párt képviselője


2 novelláskötet hozza a sikert 1881-ben:
Tót atyafiak, A jó palócok

 • megjelenik bennük: jellegzetes mikszáthi hang, mikszáthi világ, amit képvisel

1882: Pesti Hírlapban megjelentek karcolatai (parlamenti ülések leírása)

 • humoros, csipkelődően van leírva

Írói világa:

 • jellegzetes, felismerhető írói stílusa van
 • atmoszférát tud teremteni írásaival
 • nyelvezet: élő beszédet idézi, közel áll az élő beszédhez népszerű
 • humor, irónia, csipkelődő stílus
 • az elbeszélés népi mesemondóra hasonlít (öreg bácsi)
 • fő műfajai: novella, kisregény, karcolat
 • nagyregények pl.  Szent Péter esernyője
 • a patetikus hangvételtől eltávolodott
 • a parasztok érdekelték sokat ír róluk
 • nem jellemző az eszményítés, de a szereplőkben enyhén jelen van
 • gyakoriak az anekdoták (rövid, csattanós, tréfás de akár tragikus történet):
  • nem csatlakoznak a fő cselekményhez, lazít a regény szerkezetén nem zárt, a cselekmény bővíthető
  • van amikor:  – anekdotával indít, ebből jön a cselekmény

                    – több anekdotát kapcsol össze

 • csattanóval záró történetek – regényeiben alap jellemző

Novellisztikája:

 • új hangon szólaltat meg új témát
 • jellemző a szubjektívelbeszélői hang novellás köteteire és későbbi műveire is
 • Mikszáth előtt a parasztemberek mellékszereplők, epizódszereplők voltak, személyiségük nem volt olyan fontos
 • Mikszáth a parasztembereket és életüket helyezi előtérbe novelláiban (elsősorban szülőföldjének lakóit)
 • másik téma: dzsentrik élete 
 • a kötetek novelláit összekapcsolja, hogy a szereplők többször felbukkannak egyes történetekben
 • romantikus motívumok – pl.: különc szereplők
 • jellemző a kettős stílus (parasztság nemesi romantika)
 • Novellái idilli világot ábrázolnak, mégis mindegyikben megbúvik egy rejtett konfliktus, vagy tragédia, ami beárnyékolja ezt az idillt. Ezt a problémát Mikszáth általában balladai eszközökkel vezeti fel. A konfliktus lassan világosodik meg a balladai homályból. Nagyon sűrítetten írja le, nem részletezi a probléma eredetét. Több novellát átsző a népi hiedelmek és babonák sejtelmes hangulata.

 

Tót atyafiak c. gyűjtemény:

– 4 elbeszélést tartalmaz

– felvidéki szlovákokról szól

– helyszín és a szereplők életmódja köti össze a 4 elbeszélést (mogorvák, elzártan élnek)

– a 4 történet hangulatilag más: első komikus, Az a fekete folt tragikus

A jó palócok c. gyűjtemény:

– 15 rövidebb novella

– Nógrád megyében játszódik, itt élnek a palócok

– a palócok paraszti származású emberek paraszti élet bemutatása

– hétköznapi történeteket jelenít meg

– ezek a szereplők egy közegben élnek

– balladaszerűsége van – utalásokból következtethetünk rá, hogy mi fog történni

– az elbeszélő úgy beszél, mintha ezt az olvasó is tudná nincs minden kimondva

– szabad függő beszéd jellemző, nem tudjuk, hogy ez az elbeszélő véleménye vagy a szereplőé

A két kötet egyes novelláit összeköti, hogy szereplőik ismerik egymást, és egy-egy szereplő több novellában is felbukkan, továbbá a szerkezeti felépítés is hasonló néhány novellában.

természet fontossága:
A természet békéje, harmóniája veszi körül őket, ezért nem érzik a társadalmi elnyomást, nem lázadnak ellene, mindennel meg vannak elégedve, az
idillt csak néha dúlja fel valami konfliktus

-Mikszáth fedezi fel először: az együgyűnek vélt emberek lelkében is felzaklató konfliktusok zajlanak; műveletlennek, faragatlannak vélt embereknek ugyanolyan érzéseik és érzelmeik vannak


Az a fekete folt: (nem kell ennyire részletesen)

–  a Tót atyafiak című gyűjteménybe tartozik

Olej Tamás:

-brezinai bacsa, őrzi a nyájat, ő felelős értük

– nagyon hűséges a földesúrhoz

– 3 ura van Olejnek: herceg, szolgabíró, Isten

– tudja, hogy hol a helye és mit kell csinálnia

– magánakvaló( illetve nem tudja mi a szokás, mit illik és mit nem) a felesége temetésén nem sírt (habár megrázta a felesége halála)

– szereti a lányát, de azért egy fiúnak jobban örült volna mogorvaságából adódóan nem tudja, hogyan forduljon a lányához, nehezebben kezd kapcsolatot

– középkorú vagy idősebb ember lehet

– nagyon sokat mereng, sétálgat

– harmóniában van saját magával

– merengő, csendes ember + harmónia kiegyensúlyozott ember képe

– bensőséges a viszonya a juhokkal, mindegyiket egyesével ismeri

– magányos,

– távol él a többiektől, csak a saját világában tud létezni

Anika: 

– csendes, szófogadó lány, de hiszékeny is – nem kételkedik a herceg szavában

– lenne egy udvarlója: Matyi (Olej Tamásnak sem lenne ellenére)

– a herceg elszökteti szeretőnek

– mesébe illő történetet él át


felülírja a végkifejlettel:

– az apa tudja, hogy ez nem egy mesebeli történet (sejti, hogy Anika csak egy felajánlás a hercegnek)

– a herceg felajánlja a nyájat a bacsának, Tamás egy pillanatra elgondolkozik az ajánlaton, de végül nemet mond – inkább vitte volna el a lányt és  ne mondta volna el az ajánlatát   Olej fizikai fájdalmat érez a bűntudat miatt

– a herceg megszökteti Anikát

– Olej elküldi Matyit az üzenettel, de már nem éri el a herceget

– Olej sorba nézi birkáit és sír, majd felgyújtja az aklot

– nyitva marad a történet, hogy mi történt Olejjal ezután

– Matyi hazatérve megtalálja a csontokat, nem tudja, hogy Olejé vagy a birkáké-e

– a történet visszakanyarodik a címhez itt derül ki, hogy a fekete folt Olej lelkiismeretén lévő foltot jelenti, illetve a leégett akol fekete maradványát.

– az „az” jelző arra mutat, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó

– erre a novellára is jellemző a szabad függő beszéd

– a mű nyitánya és zárlata is jelen időben van, viszont a történet múlt idejű: retrospektív az elbeszélés

Bede Anna tartozása: 

– a cím feszültségkeltő: Anna nem is jelenik meg a történetben

– sokára derül ki, hogy ki is az az Anna

– Anna bűne nem derül ki – sok minden homályban marad balladai vonások

– várta a papírt, a becsületén esett folt

– kiderül, hogy aki a bírók előtt: Bede Erzsi

– sűrített a cselekmény – balladai vonás

– kezdés: in medias res

– bírákból következtethetünk a helyszínre

– nyomott, lassú, monoton hangulat jelenik meg az elején, a bírók már mennének haza, fáradtak

– a téli lassú világ összhangban van a terem hangulatával

– Erzsi megjelenése hozza a fordulatot felélénkülnek a bírák

– először a megjelenése semmilyen hatással nincs az elnökre , de amikor megszólal a szívükig hatol a hangja

– a lány szorong a bírák előtt, alázatos

– legszívesebben nem ítélnék el a lányt, de a törvény az törvény

– amikor elvezetnék a lányt elmondja, hogy ő nem Anna, hanem a testvére, Erzsi megkönnyebbülést szül ez a tény, mindenki elérzékenyül

– rávilágítanak, hogy ez a lány egyszerű, a nép gyermeke le kell töltenie a büntetést, mert testvére nem nyugodhat a sírjában, ha nem teszi

– az elnök megsajnálja és azt mondják, hogy hibás volt az idézés, Erzsi menjen haza nyugodtan

1. Bevezetés: A tárgyalóterem és a bírák részletes bemutatása, leírása – közöny, nyomott hangulat.

2. Bonyodalom: Bede Anna helyett testvére Bede Erzsi jelenik meg a tárgyalóban.

3. Kibontakozás: Bede Anna levelet kap melyben az ítélet szerepel. Anna az ítélet előtt meghal. Anyja úgy dönt, hogy ő fizeti vissza a pénzt és Erzsi megy a börtönbe fél évre.

4. Tetőpont: Kegyes hazugsággal hazaküldik a lányt (a nővére ártatlan volt).

5. Megoldás, befejezés: A lány hazamegy

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük