Eredmény(ek) 5 mutatása
Irodalom érettségi

VÖRÖSMARTY: A VÉN CIGÁNY

A költő utolsó befejezett költeménye. A „megrendült agyú” költő nem egészen világos alkotásának tekintették. Műfaja: rapszódia – szenvedélyes hangú, csapongó, felfokozott lelki tartalmak kifejezésére alkalmas költemény, melyet kötetlen szerkezet, töredezett gondolatiság jellemez. Alapkérdése: mit tehet a költő, mi a művészet szerepe egy olyan korban, amely elvárja a vi- gasznyújtást a vigasztalan helyzetben. S amelyben ugyanakkor …

Irodalom érettségi

Vörösmarty Mihály költészete

Életpályája A Kisfaludy Károly által elindított folyamatnak, a magyar romantika kiteljesedésének legnagyobb alakja Vörösmarty Mihály (1800-1855). Az európai romantika nagyjai közül Byron, Shelley, Victor Hugo, Mickievics, Puskin állíthatók vele egy sorba. Az ifjú Vörösmarty Egy Fejér megyei kis faluban, az akkori Puszta-Nyéken (ma Kápolnásnyék) született 1800. december 1-jén elszegényedett katolikus nemesi családban. (Nadapon keresztelték meg, …

Irodalom érettségi

A látomásos jelleg Vörösmarty lírájában

1. Vörösmarty Mihály (1800-1855, Nyék) – a romantikus líra megteremtője Mon. -„Koszorú”, Athenaeum folyóirat -Zalán futása romantikus eposz – siker -Csajághy Laura -Shakespeare fordítások (Julius Caesar, Lear király) -’30as évektől közéleti szerep  gondolati & közéleti költemények (p. Országházban) 2. a látomás és a romantikus látomás -látomás: olyan kép, amely a megszokott valóságérzékelésen túllépve váratlan …

Irodalom érettségi

Vörösmarty Mihály kései költészete

Feleletem során Vörösmarty Mihály reformkori költő pályaképét, azon belül kései költészetének alkotásait fogom bemutatni. A reformkor a 19. században kibontakozó modernizációs, újítási folyamat, amely hazánkban viszonylag később jelentkezett, mint Nyugat-Európában. E kor eszmei törekvése a polgárosodás harcának és a függetlenség kivívásának összekapcsolása volt. Eddig e két eszme csak külön-külön jelentkezett. ( A Martinovics- szövetség kapcsolja …

Irodalom érettségi

Kölcsey Ferenc – Vörösmarty Mihály: A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése

Kölcsey Ferenc: Himnusz 1823. január. 22-én íródott, nyomtatásban először 1829-ben jelenik meg az Aurorában; Erkel Ferenc zenésíti meg; válságos korban, I. Ferenc abszolutizmusa idején születik: távlattalanság, reménytelenség. Keretes mű, műfaja óda, azon belül is himnusz. Emelkedett hangvételű mű. Fő címe műfajmegjelölő; alcíme (A magyar nép zivataros századaiból) a megszólalás módjára, a XVI. Század jeremiádjaira, siratóénekeire …