Irodalom érettségi

Vörösmarty Mihály kései költészete

Feleletem során Vörösmarty Mihály reformkori költő pályaképét, azon belül kései költészetének alkotásait fogom bemutatni.

A reformkor a 19. században kibontakozó modernizációs, újítási folyamat, amely hazánkban viszonylag később jelentkezett, mint Nyugat-Európában. E kor eszmei törekvése a polgárosodás harcának és a függetlenség kivívásának összekapcsolása volt. Eddig e két eszme csak külön-külön jelentkezett. ( A Martinovics- szövetség kapcsolja össze először ). A reformkorszak legnagyobb nemesi költője Vörösmarty Mihály volt, aki törekedett az eszmék köré felépíteni művészetét.

Vörösmarty Mihály pályaképe:

 • 1800. dec. 1.-jén született Puszta-Nyéken

 • édesapja: id. Vörösmarty Mihály, gazdatiszt

 • elszegényedett katolikus nemesi család sarja, 8 testvére volt

 • 1811- Székesfehérváron majd 1816- Pesten tanul

 • 1817: apja halála Perczel Sándor 3 fiának nevelője (pénz kell neki) + filozófiát tanul

 • 1821: megismeri Perczel Adélt (Etelka) reménytelen szerelem

 • 1822: Görbőr: joggyakorlat + Habsburg-ellenes mozgalomba kapcsolódik

 • 1826: ügyvédi vizsga

 • 1830: Akadémia rendes tagja rendszeresen kap fizetést

 • 1841: megismeri Csajághy Laurát, későbbi feleségét

 • Elfogadja az 1848-as forradalom vívmányait + támogatja a Batthyány-kormányt

 • 1848-tól képviselő + többször összetűzésbe kerül Petőfivel

 • 1849: világosi fegyverletétel: lelkileg összetöri + bujdosás (kései költeményei)

 • 1850: feljelenti magát a katonai törvényszéken

 • folyton beteg, állandó orvosi felügyeletre kényszerül

 • 1855. nov. 19-én hal meg Pesten

Költői útja, költészeti pályája:

 • 1820-as évektől ír, lírai alkotó lesz. Epikai alkotásokkal indul pályája.

 • Első korszak:

 • 1820-30-ig: (Zalán futása-1825)

 • 1830. : Csongor és Tünde, epigrammák: Pázmán

 • 1830-40-ig: központi alkotása a Szózat (1836), mellette: Késő vágy, Guttenberg-albumba (1839)

 • 1840-től borúsabb látásmód: Ábránd (1843), A merengőhöz (1843), Keserű pohár (Bánk bán bordal betétje), Gondolatok a könyvtárban (1844), Az emberek (1846), Országháza (1846)

 • Világos utáni korszak: Emlékkönyvbe, Előszó (1850-51), A vén cigány(1854)

Kései költészetének versei:

 • Előszó:

 • a szabadságharc bukása után íródott

 • téma: A világosi katasztrófa tragédiája

 • cím: Vörösmarty még a forradalom előtt készült kiadni a Három rege (1845) költeményét. E műben 3 allegória szólít fel a hazafiúi hűségre, a hazaszeretetre

 • Batthyányi Emma grófnőnek ajánlotta a verset, így az Előszó első sora ( „ Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég” a forradalom előtti időre utal

 • cím visszautalás a 3 regére

 • gondolatmenet: kezdősorok reformkor ünnepi tavaszát jelenítik meg: lelkesültséget + munkálódást igéznek, az ész + szív összefogása, a kéz és szellem együttműködése nemzeti vágy teljesítésének látszatát tükrözi, múltra utal

 • tavasz nyárrá lett: megszületett a szabadság szent szózata, előrevetítés

 • nyár ősz: lelkesedés hiánya + „a vész kitört”, durva képek sorozata tipikus romantikus elem: gyönyörű lezárás

 • a korábbi remények szertefoszlottak, a zsarnokság motívuma erőteljes

 • a vész nyomában tökéletes gyásznyom maradt

 • ősz tél: dermedtség + csend = emberi remények halála, jelenre utal

 • poliszindeton lassítja a vers ritmusát

 • költői kép: „ A Föld megőszült”

 • befejezés: szétválik a természet és a társadalom jellemzésének párhuzama, szókimondó sorok jelenléte

 • záró képnek visszatér a tavasz alliteráció jelenléte

 • a tavasz = az elképzelt jövő

 • cinikus költői kérdéssel zárja le a verset

 • A nemzet, a társadalom halott, újra nem éled

 • A vén cigány

 • Keletkezés: 1854

 • utolsó befejezett költeménye

 • műfaj: rapszódia érzelmek hullámzása jellemzi

 • romantikus és egyben nagyon modern is

 • önmegszólító alkotás

 • cím: arra a zenészre utal, aki muzsikájával igyekszik elfelejteni a gondot a költő metaforája

 • bordal keretét az első strófa és a refrén adja

 • Húzd rá cigány” felkiáltás sírva vigadó ember hangulatát idézi csak a bor és zene mámora csillapíthatja ezt a fájdalmat

 • 1. vsz: Belső monológ mondanivaló: koszorús költő voltál, mindent megkaptál, ezt a feladatot akkor csináld is

 • 2.-6. vsz: folyamatos, durva képek sorozata

 • 2. vsz: Bánatosak vagyunk, ezért akarunk vigadni

 • 3. vsz: első négy sor: hanghatások + akusztikai elemek „ Tanulj dalt a zengő zivatartól” = alliteráció, ötödik és hatodik sor: Kis- Ázsiai harc motívuma

 • 4. vsz: első négy sor: előképe Prometheusz szenvedésének „ Mi zokog mint malom a pokolban” = hanghatás, A „ Hulló angyal” lehet Lucifer, a „tört szív” az elkárhozott szívek, az ötödik és hatodik sor: komplex kép

 • 5. vsz: első két sor: bibliai kép Ádámra vonatkoztathat, 3.-4. sor: Káint és Ábelt idézi, Prometheusz előrelátó, fényhozó, tudáshozó

 • 6. vsz: Kitörés. Megszűnik a 4, 2, 4-es felosztás, megtisztulás + körforgáselmélet, a Gondolatok a könyvtárban is megjelenik (Babits sokat idéz ebből a költeményből)

 • 7. vsz: a jövőbe vetett hit és remény záró képe

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük