Eredmény(ek) 6 mutatása
Történelem érettségi

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései

Az 1920.június 4-én aláírt Trianoni békeszerződés hatására felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia. Területi veszteségek: Horvátország nélkül, az ország 2/3 részét elcsatolták Csehszlovákia: Felvidék+Kárpátalja (Kassa, Pozsony,Nyitra stb.) Románia: Erdély+Partium (Sepsiszentgyörgy, Segesvár, Arad stb.) Szerb-Horvát-Szlovén-Királyság: Délvidék (Bácska, Bánát, Szabadka stb.) Ausztria: Őrvidék Népszavazás: Sopron és környéke, Sopron marad! Etnikai következmény: A magyarság 1/3 része határon kívül. Ha 20-25 …

Történelem érettségi

Horthy-korszak (1920-1944)

Az Őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság bukása után mély társadalmi és politikai válság következett be. Számolni kellett a Monarchia felbomlásából adódó gazdasági hátrányokkal és a területvesztésből adódó problémákkal. Előzmények: 1919. augusztus 1-én a Tanácsköztársaság kormánya lemond, a románok bevonultak Budapestre, végigrabolták az országot, a Tiszántúlon megkezdik saját közigazgatásuk kiépítését. Két kormány alakul: Szociáldemokrata Kormány Peidl …

Történelem érettségi

Életmód és társadalom a 20-as, 30-as évek Magyarországán

1920: 7,9 millió lakos 1941: 9,3 millió lakos. Születéskor várható élettartam: 1914 előtt: 40 év, 1930-ban: 50, 1941-ben: 57 év. Trianon következtében a társadalom soknemzetiségű jellege megszűnt. A nem magyar anyanyelvűek aránya 45,5%-ról, 10%-ra zuhant. Kb. 7%-ra tehető a nemzetiségek aránya a lakosságon belül. Csak a németek és a szlovákok száma haladta meg a 100 000-et. …

Történelem érettségi

Az I. világháborút lezáró békék

Párizs környéki békék Szokták Párizs környéki békék (utalnak arra, hogy az európai vesztes országok békéjüket egy-egy Párizs környékén lévő kastélyban írták alá), vagy Versailles-Washington-i békerendszer (mely részben jelöli, hogy az Európán kívüli világot érintő kérdésekben Washingtonban születtek a döntések, részben pedig kifejezi, hogy minden békét azonos elvek alapján kötöttek) néven emlegetni. 1919. január 18-tól működött a békekonferencia, legfontosabb testületei a …

Történelem érettségi

A trianoni béke hatásai

Magyarország 1920. június 4-én írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A trianoni békeszerződés az I. világháborút Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és az Antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között lezáró békeszerződés, amely többek között meghatározza Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Mutassa meg a trianoni béke gazdasági következményeit!

Tárja fel a gazdasági változások társadalmi következményeit! Előzmények A Párizs környéki békekonferenciát, ami az 1.vh-t zárta, 1919.január 18-án Versailles-ban a tükörteremben nyitották meg. 27 állam vett részt, több, mint 1000 küldöttel. A tényleges döntést a Tízek Tanácsa hozta, amiben az öt nagyhatalom (Amerika, Anglia, Franciaország, Olaszország, Szovjet-Oroszország) 2-2 képviselője volt jelen. Hivatalosan a wilson-i rendezőelv …