Eredmény(ek) 4 mutatása
Történelem érettségi

Rákosi gazdaságpolitikája és felemás leváltása

A vas és acél országa A sztálinizmus szolgai másolása valósult meg A gazdaságpolitika irányítása Gerő Ernő feladata volt. Kitűzött célok ↔ hazánk méretei, természeti adottságai A célirányos modernizálás helyett a nehézipar erőltetett fejlesztése, a hadiipar és a hadsereg fejlesztése lett előirányozva, valamint az önellátásra törekvés                                                                                    ↑ Már az 50-es években is korszerűtlennek számító ipart hoztak …

Történelem érettségi

A nemzetközi események hatása a magyarországi folyamatokra (1945-1956)

a koalíciós évek, hidegháború: fordulat (1947-48) és rákosi-kor, desztalinizáció és kis enyhülés: az új vonal (1953-54), a forradalom előzményei, forradalom, szuez, usa, szovjetunió, jugoszlávia, lengyelország és 1956 a háború után: ideiglenes nemzetgyűlés & kormány, dálnoki miklós béla; baloldal sorozatos átalakításokkal többséget szerzett szeb (szövetséges ellenőrző bizottság) közigazgatás megszervezése, fasiszta jellegű szevezetek feloszlatása, zsidótörvények hatályon kívül, …

Történelem érettségi

A kommunista diktatúra kiépülése Magyarországon

Az egypártrendszer megszületése, a sztálini modell intézményei A II. világháború végén az ország megszabadult a németektől, ám a Vörös Hadsereg jelenléte egy új politikai berendezkedést vetített előre. Az a Magyar Kommunista Párt (MKP), amely a Horthy-korszakban legalizálni próbálta törekvéseit, most a Vörös Hadsereg (VH), illetve a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) jelenlétében aktivizálódott, és a Magyar …

Emelt történelem érettségi

Magyarország gazdasága a XX. században

A Bethlen-féle konszolidáció Az első világháborút és a forradalmat követően Magyarország mély gazdasági és politikai válságot élt át. Drasztikusan romlottak az életkörülmények. A háborús gazdaságot át kellett állítani a békés termelésre. Szembe kellett néni a Monarchia felbomlásával járó kedvezőtlen következményekkel: piacvesztés, tőke- és munkaerő-áramlás megszűnése. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békaszerződés következtében pedig hazán …