Eredmény(ek) 2 mutatása
Egyéb tételek

Ismertesse a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait, a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás lehetséges módjait, a bántalmazás tüneteit.

20. TÉMAKÖR: Ismertesse a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait, a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás lehetséges módjait, a bántalmazás tüneteit. Jelzőrendszer működése és résztvevői Gyermekvédelmi Törvény: 1997.XXXI. törvény (Gyvt). szabályozza 17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a …

Egyéb tételek

Ismertesse a gyermekek jogainak rendszerét, szülői jogokat és kötelezettségeket, valamint a gyermekvédelem hatósági eljárásait

A GYERMEKVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA A gyermekek jogai Az emberi jogoknak három generációját különböztetjük meg. Első generációs emberi jogok a polgári és a politikai jogok (gondolat, lelkiismeret, vallásszabadság, szólásszabadság). A második generációs emberi jogok a gazdasági, szociális és kulturális jogok. A harmadik generációs emberi jogok a szolidaritási jogok (egészséges környezethez való jog, diszkriminációval szembeni védelem). A …