Egyéb tételek

Ismertesse a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait, a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás lehetséges módjait, a bántalmazás tüneteit.

20. TÉMAKÖR: Ismertesse a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait, a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás lehetséges módjait, a bántalmazás tüneteit.

Jelzőrendszer működése és résztvevői

Gyermekvédelmi Törvény: 1997.XXXI. törvény (Gyvt). szabályozza

17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,

c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,

d) a rendőrség,

e) az ügyészség,

f) a bíróság,

g) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

h) a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek

a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

Az elhanyagolás fajtái,okai, formái, pszichológiai aspektusai:

A gyermekbántalmazás bio-pszicho-szociális megközelítése

Gyermek elhanyagolása és bántalmazása több összetevő eredménye, s a gyermek fejlődésének valamennyi aspektusát érinti, a fizikai, érzelmi, szociális, lélektani, erkölcsi, oktatási, kognitív vonatkozásokat egyaránt. Ezért a gyermekbántalmazás jelenségkörének megértése komplex megközelítést kíván, az egészségügyinél szélesebb kontextusba kell helyezni, a családi és közösségi szempontok figyelembevételével.

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás formái

ABÚZUS (bántalmazás) ELHANYAGOLÁS

Fizikai bántalmazás

– Fizikai sérülést okozó bánásmód

– A gyermek életkorának és fejlettségi

szintjének nem megfelelő dolgoztatása

– Más által előidézett Münchausen szindróma

Fizikális elhanyagolás

– Orvosi ellátás elégtelensége

– Fizikai szükségletek kielégítésének

hiánya, elégtelensége

– Biztonságnyújtás hiányossága,

elégtelen felügyelet

Érzelmi, pszichológiai bántalmazás

– Súlyos érzelmi-, mentális-, vagy magatartászavart okozó bánásmód, mely a gyermek érzelmeivel való tartós visszaélés talaján alakul ki.

– A gyermek jelenlétében erőszakos, támadó, durva magatartás más családtaggal -többnyire

az anyával- szemben

Érzelmi elhanyagolás

– A csecsemő/gyermek érzelmi, kötődési igényeinek tartós és durva mellőzése, elutasítása.

Szexuális bántalmazás

– A gyermek szexuális tevékenységekre való kényszerítése vagy csábítása függetlenül attól,

hogy az áldozat tisztában van-e azzal, hogy mi történik vele.

– Gyermekek bevonása pornográf anyagok megtekintésébe vagy készítésébe, valamint

a szülő vagy a gondozó, ill. felnőtt személy szexuális tevékenységének figyelésébe.

Oktatási- nevelésbeli elhanyagolás

– Az életkornak megfelelő szellemi fejlődés támogatásának hiánya – Iskolalátogatási kötelezettség elmulasztása.

– A gyermek speciális képzési, fejlesztési szükségleteinek elmulasztása.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük