Eredmény(ek) 5 mutatása
Irodalom érettségi

Az eszmék szerepe és változása Madách Az ember tragédiája című művében

Feleletem során a 19. századra jellemző sajátosságokat, Madách Imre pályaképét, és fő filozofikus művét, Az ember tragédiáját fogom bemutatni. A 19. század második felében az ország érzületét, hangulatát a kétségbe esés, a csüggedtség, de egyben a hinni akarás határozta meg. Az 1849-es szabadságharc kudarcát követve, az országban kezdetét vette a megtorlás időszaka, Haynau-rémuralma, Bach rendszere. …

Emelt irodalom érettségi

Történelem- és létértelmezés Madách Imre Az ember tragédiája c. drámai költeményében

Madáchról Madách Imre művelt, nemesi család sarja, 1823-ban születik Alsósztregován. A váci piarista gimnáziumban tanult, majd filozófiát és jogot hallgatott. Megismerkedett az irodalom nagyjaival, nagy műveltséget, sokrétű nyelvtudást szerzett. Ügyvédi vizsgát tett, aztán Balassagyarmaton volt joggyakornok, majd aljegyző. A politikában a centralisták híve. Édesanyja és barátai tiltakozása ellenére feleségül veszi Fráter Erzsébetet, akivel három közös …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Madách Imre

Madách Imre 1823. januárjában született Alsósztregován, birokos nemesi családban. Anyja, Majthényi Anna művelt asszony volt. A gimnázium után Pestre ment, a bölcsész karon és a jogi karon tanult. 1840-ben megjelenik első verseskötete, Lantvirágok címmel. Ezek a versek a kor más költőinek hatásával íródtak, főleg Petőfi népies életképeihez hasonlítanak. Találhatunk köztük bibliai tárgyú verseket is. A …

Irodalom érettségi

A történeti színek eszméi Madách Tragédiájában

A mű rövid bemutatása Madách egyetlen remekműve, minden kor számára van érvényes mondanivalója filozófiai jelleg: nem csak nemzeti kérdések felvetése, hanem az egész emberiségre kiterjedő Műfaja: drámai költemény: „világdráma” „emberiség költemény” hőse maga az emberiség, melyet vagy egy konkrétan jellemzett ember vagy egy mitikus alak jelképez az emberiség nagy problémái filozófiai kérdéseket boncolgatnak: Mi az …

Irodalom érettségi

Madách Imre élete

Madách Imre életének főbb eseményei 1823. jan. 20. A Nógrád vármegyei Alsósztregován (ma: Dolná Strehová, Szlovákia, Nagykürtösi járás) megszületik sztregovai és kelecsényi Madách Imre földbirtokos. 1829-től Madách Imre magánúton végzi tanulmányait, vizsgáit a váci piaristáknál teszi le. Megtanul németül, franciául, szlovákul, angolul, latinul, ógörögül. 1831. júl. vége. A nagy kolerajárvány idején édesanyjával és nővérével Budán …