Eredmény(ek) 5 mutatása
Irodalom érettségi Történelem érettségi

A középkor kultúrája

1) Román stílus A XI-XII. században bontakozott ki Nyugat- és Közép-Európában a román stílus. Neve a ró- mai hagyományok követésére utal. A román építészet a római minta nyomán a félköríves don- gaboltozatot alkalmazta. A templomokat, várakat tömör falak, kis lőrésszerű ablakok, félkör- íves boltívek, dongaboltozat jellemezték. A templomok szerkezete a római bazilikákat követte: középen kiemelkedő …

Társadalomismeret érettségi

A kultúra és a globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai

A kultúra és a globalizáció fogalma a kultúra fogalma olyan ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek, szokások és hiedelmek összessége, melyet az egyén az őt felnevelő közegben a szocializáció során elsajátít a globalizáció fogalma a gazdaságban, a társadalomban és a technikában végbemenő folyamatok világméretűvé válása a nyugati civilizációból ered kulcsa az integráció → a virtuális és …

Társadalomismeret érettségi

A kisközösségek kultúrateremtő szerepe, illetve a közösségek zárt világának megítélése

A közösség fogalma közösség olyan egyének összessége, akik valamilyen cél érdekében együtt tesznek lépéseket közös pont, aqmihez a tagok egyaránt kötődnek a tagok tartják magukat egy értékrendhez hiearchia rivális közösség együttműködés földrajzi és szociológiai fogalom: egy adott, körülhatárolható területen élők csoportja csoportosítás keletkezés: természetes — pl. család mesterséges — pl. osztály, iskola, munkahely határolhatóság: inklúzív …

Társadalomismeret érettségi

Államtípusok jellemzői, viszonyuk a civil közösségekhez, kultúrához, oktatáshoz

Államtípusok az adott állam társadalmi és hatalmi struktúráját és politikai hiearchiáját határozza meg → azt, hogy kinek a társadalmi és politikai érdekei érvényesülnek ma jellemző államítpusok: demokrácia a nép, a többség uralma érvényesül civil közösségek a demokratikus berendezkedésnek integráns része a civil szféra olyan feladatok ellátása, amit az állam nem tud/nem megfelelő színvonalon államtól független …

Társadalomismeret érettségi

Társadalomismeret alapfogalmak

Alkotmány: Olyan alaptörvény, amivel más jogszabály nem állhat ellentétben. Kollektív szerződés: Bármely, munkaviszonyra vonatkozó kérdés szabályozására szolgáló irat a dolgozók és a munkaadó között. (Politikai) Pártok: Olyan szervezetek, amelyek programjaikban összesítik a társadalmi érdekeket és megfogalmazzák a problémák megoldásának alternatíváit. / Tartósan szervezett, a helyi szintig tagolt társadalmi csoport mely, nemcsak tagjaitól, hanem szimpatizánsaitól is …