Társadalomismeret érettségi

A kisközösségek kultúrateremtő szerepe, illetve a közösségek zárt világának megítélése

 1. A közösség fogalma

  • közösség

    • olyan egyének összessége, akik valamilyen cél érdekében együtt tesznek lépéseket

      • közös pont, aqmihez a tagok egyaránt kötődnek

      • a tagok tartják magukat egy értékrendhez

      • hiearchia

      • rivális közösség

      • együttműködés

    • földrajzi és szociológiai fogalom: egy adott, körülhatárolható területen élők csoportja

    • csoportosítás

      • keletkezés:

        • természetes — pl. család

        • mesterséges — pl. osztály, iskola, munkahely

      • határolhatóság:

        • inklúzív — pl. egy ország lakosai

        • exklúzív — pl. gettó, cigánytelep

      • a szolidarítás minősége:

        • hasonlóság-elvű — pl. egyház értékrend, tánccsoport, civil szervezet, politikai közösség filozófia, ideológia

        • racionalitás — pl. nyelvtanfolyam, szobatárs

      • bekerülés:

        • beleszületés — pl. etnikai csoport, család, vallás (főleg régebben)

        • választás — pl. klubok, szabadidős tevékenységek, szubkultúrák

        • állapot — pl. iskola, munkahely

    • az egyén és a közösség viszonya

      • történetileg változó

        • 19. sz.: liberalizmus: az egyén a gondolkodás középpontjában

        • tradícionális társadalom: az egyén feladata a közösség céljaira és fennmaradására való törekvés

      • az egyén érdeke és célja befolyásolja a közösséget ellentmondás: az egyén szabadságának kérdései kinek a céljai fontosabbak? a szabadság kérdése a közösség elvesztése

  • kultúra

    • olyan ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek, szokások és hiedelmek összessége, melyet az egyén az őt felnevelő közegben a szocializáció során elsajátít

    • a nevelés és a nevelhetőség kérdése a közösségben

      • szocializáció: kommunikáció, tudás továbbadása, identitás-tükör kultúrateremtő érték

      • perszonalizáció: az egyén beépíti a saját személyiségébe a közösség normáit

  • a közösségek megítélése

    • előítélet: ítélkezés hallás vagy látás alapján minél jobban meg vagyunk győződve a helyességéről, annál nehezebb változtatni

    • sztereotípia: egy eset általánosítása egy csoportra — pl. a cigányok lopnak

    • stigmatizálás: címkézés, besorolás külső és belső tulajdonságok alapján

    • kettős mérce: másképp ítélkezünk, ha velünk szemben lépnek föl

    • bűnbakképzés: valami rossz, megfoghatatlan dolog esetén projetkálás egy személyre vagy csoportra — pl. zsidók a náci ideológiában

    • jelenségek társadalmi szinten:

      • diszkrimináció

      • szegregáció

      • genocídium

      • etnocítium

      • rasszizmus

      • xenofóbia

      • homofóbia

    • minél biztosabb, törvényeseb, demokratikusabb egy társadalmi környezet, annál kevesebb dologért lehet lázadni kevesebb előítélet, gyűlölködés

2. A kisközösségek

  • vallási közösségek

    • Magyarország

      • vallásszabadság alapvető emberi jog

      • érzékeny demográfiai adat: vallási hovatartozás

      • legnagyobb egyház/felekezet: katolikus egyház

      • második a református

      • 2013 új egyházi törvény: szabályozza, hogy milyen vallási felekezet számít egyháznak

        • ok: “megérte” egyházat alapítani, mert sok támogatást jelentett

        • feltételek:

         • min. 100 éves történet

         • min. 20 éve magyarországon

         • min. a társadalom 0,2%-a tagja

         • nemzetbiztonsági szempontból nem jelent veszélyt

        • 32 egyház van

        • ami nem minősül annak vallási szervezet ebből nagyon sok nem jár támogatás

      • a vallási közösségek hagyományokra, közös értékrendre épülnek kultúrateremtő érték

      • egyes vallási közösségek politikai befolyással is rendelkeznek — pl. Hitgyülekezet

  • szekták

    • a szó eredeti jelentése: követ

    • nem minősülnek vallási szervezetnek

    • kialakulás:

      • vallásból: egy csoport nem tud teljesen azonosulni a tanításokkal a vallással szemben saját út

      • transzcendens igénnyel

    • fő jellemzők

      • vezető — megkérdőjelezhetetlen tekintély

      • küldetéstudat kiválasztottság-érzés, csoportnyomás

      • könnyű belépni nehéz kilépni

      • rátelepszik a tagjaira, átveszi az irányítást felettük

      • társadalmi értékválság a társadalom szektásítása a cél

  • szubkultúrák

    • a szubkultúra a társadalom egy csoportjára jellemző sajátos szokások, szabályok, meggyőződések rendszere, mely speciális értékrendhez kötődik, a többségi társadalomtól eltérő kulturális jegyeket is hordoz

    • létrejöttük:

      • második világháború vége jóléti állam fogyasztói társadalom a kultúra közössé tétele: ingyenes múzeumok, oktatás, televízió, rádió a kultúra mainstream, általános irányzata

      • 1960-as évek: mozgalom az általános irányzat ellen ellenkultúra

        • egy egész generáció lázadása az értékrendszere ellen

        • mozgalmak: beat, rock, szexuális forradalom

      • van, aki sem a domináns kultúrával, sem az ellenkultúrával nem tud azonosulni szubkultúrák

    • jellemzőik:

      • nem feltétlenül egy egész generációt foglalnak magukba

      • lázadást fejezneki ki

        • politikai

        • kulturális, akár politikai vonallal

      • jellegzetes megjelenés ízlés csoportkohézió

      • életmódot feltételez

    • példák: punk, emo, gót

    • kérdések:

      • hol van a szubkultúrák határa?

        • foci-szurkolók/hulligánok?

        • drogosok?

      • miért van szükség a szubkultúrákra?

        • társadalmi sokszínűség

        • kis közösségek választás az egyén számára

        • önazonosulás vágya személyiségfejlődés

        • szabadség

        • kritikák kifejezése

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük