Társadalomismeret érettségi

Mutassa be a magyarországi hajléktalan ellátó rendszert.

A hajléktalan ellátás intézményrendszere

Magyarországon a hajléktalan ellátás három fajta intézménytípust takar, valamint számtalan ehhez kapcsolódó, valamint az intézményeken kívül álló szolgáltatásból áll. Pl. utcai szociális munka.

A hajléktalanság okai lehetnek:

♦ munkásszállók megszűnése

♦ családi okok, pl. válás

♦ állami gondozott

♦ katasztrófa

♦ lakásmaffia

Megkülönböztetünk:

♦ valódi (utcán élő) és

♦ potenciális hajléktalant (barátnál, ismerősnél lakik, ill. kilakoltatás előtt áll).

A hajléktalanok száma nem pontosan ismert, számuk 30-50 ezer főre tehető. Általában nagyobb városokban koncentrálódnak. A budapesti hajléktalanok 80%-a vidéki gyökerekkel rendelkezik.

Jellemzően nem veszik igénybe az EÜ ellátást.

Az ellátás különös szabályai

A hajléktalan ellátás megszervezése során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők alapvető jogaira, emberi méltóságára. A hajléktalan személyek ellátását végző intézmény segítséget nyújt a hajléktalan személy életviteléhez, elősegítve a szociális ellátások igénybevételét, elérését.

A nappali melegedő

Reggeltől késő délutánig tart nyitva, főleg a téli időszakban van jelentősége, mert nappal is véd a fagyhaláltól. A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére

a) a közösségi együttlétre,

b) a pihenésre,

c) a személyi tisztálkodásra,

d) a személyes ruházat tisztítására,

e) az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye (fapad):

Az igénybe vételéhez ÁNTSZ vizsgálat szükséges. A férőhelyeket érkezési sorrendben foglalhatják el, késő délutántól, reggelig tartózkodhatnak a menedékhelyen.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye biztosítja

a) az éjszakai pihenésre,

b) a személyi tisztálkodásra,

c) az étel melegítésére, étkezésre,

d) a betegek elkülönítésére szolgáló helyiségeket.

Az éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva. Az éjjeli menedékhely az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére, illetve kezelésére a nyitvatartási időben szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosít.

Az éjjeli menedékhelyen legalább napi négy órában szociális munkás alkalmazásával szociális munkát kell végezni.

A szociális munka körébe tartozik különösen:

a) szociális információk biztosítása,

b) az ellátást igénybe vevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadás.

Hajléktalanok átmeneti szállása (munkásszálló jellegű) biztosítja:

♦ az éjszakai pihenést – ágyneműt a lakószobában egy ellátottra legalább négy négyzetméter nagyságú lakóterület jut,

♦ a fűtés, világítás és a meleg vízzel való ellátás folyamatosan biztosított.

♦ a személyi tisztálkodás, – tizenöt ellátottra legalább egy zuhanyozó és nemenkénti illemhely jut,

♦ tisztálkodásához szükséges textíliát,

♦ személyes ruházatának tisztításához szükséges feltételeket,

♦ az ételmelegítés, étkezést,

♦ a betegek elkülönítésére,

♦ személyes használati tárgyainak biztonságos megőrzését

♦ a közösségi együttlétre szolgáló helyiségeket.

♦ elsősegélyhez szükséges felszerelést.

Ebben az intézményi típusban lehet szakszerű szociális munkáról beszélni, mivel itt állnak rendelkezésre eszközök a szerződéskötéshez. Az ügyfeleknek itt védett szállásuk van, mindenkinek külön rendelkezésre áll egy személyes élettér.

Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Ilyenkor az alapvető élelmiszereket, textíliákat és recept nélkül adható gyógyszereket osztanak a rászorulóknak, az elesetteknek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük