Társadalomismeret érettségi

Az erkölcs, a jog, a hagyomány, a szokás — a fogalmak jelentése, jellemzői, viszonyuk egymáshoz — esetleges ellentétességük következményei illetve feloldása

 1. Társadalmi szabályok

  • jogrendszer, illem, szokások, hagyományok, erkölcs minden, ami a társadalmi/emberi együttéléshez szükséges, megkönnyíti az együttélést

  • a be nem tartásuk következményeket von maga utá

  • kialakulásuk

    • amióta van társadalom, azóta vannak szabályai

    • eredetileg a vallás határozta meg: parancsolatok és előírások, pl. “Ne ölj!” büntető: Isten

    • később szekuralizáció: a törvény a meghatározó bünető: az állam

    • a kialakulás folyamata

      1. az ember természeti lény eredetileg ösztönök vezérlik: fajfenntartás, életösztön, utódaik védelme, hierarchia és terület védelme

      2. az ember társadalmi lény gondolkodó lény

        • a túlélés lehetősége csak csoportban kommunikál: értelmes, tagolt beszéd

        • csoportban való együttélés szükségessége:

         • utódgondozás szocializáció család, iskola

      1. az ember erkölcsi lény ez különbözteti meg az ösztönlényektől

    • minden társadalomnak van pontos magatartásleírása, minősítése bünteti a normaszegést kiközösít, megszégyenít

    • célja, hogy az embert megkülönböztesse az ösztönlényektől

      • a jó és rossz megkülönböztetése

      • az emberek és a társadalom kiismerése

    • elsajátítása: beleszületés szocializáció

  • változásuk

   • befolyásolják: praktikum, kultúrák keveredése, tudomány és technika fejlődése, életkor változása, nemek

   • a társadalom értékrendje változik szabályai változnak

     1. tradícionális társadalom: hagyományok tisztelete ezek szabják meg a szabályokat

     2. polgári társadalom: nagyjából a protestáns etika a szabályok alapja; nagy változás az egyénközpontúság

     3. fogyasztói/információs (kívülről irányított) társadalom: a média irányítja, befolyásolja a társadalmi szabályokat

  1. hagyomány

   • régre visszavezethető, különböző társadalmaban kialakult, ma már általában nem racionláis cselekvés

   • az előző generációktól átvett tudás alkalmazása

  1. szokás

   • régre visszavezethető ismétlőső viselkedés, rituálé

     • szokásjog: nincs írásba foglalva, a megszegéséért nem jár különösebb megtorlás, de a közösség az ügyben mindig ugyanúgy jár el a kialakult szokás alapján

  1. illem

   • kulrúránként, közösségenként eltérő szokársrendszer azért tartjuk be, mert “úgy helyes”

   • főleg hétköznapi viselkedési szokások/minták, pl. evés késsel-villával, köszönés

   • mögötte tisztelet, hierarchia, értékrend jelenik meg

  1. erkölcs

   • adott közössségben keletkezett belső értékek olyan közösségi szabályrendszer (=norma), amely abban a közösségben mindekire érvényes, és a megsértéséért a közösség megbüntet

   • a szerepét folyamatosan átveszi a jog írott jog Hammurapi óta (i. e. 17-18. sz) esetjog, talio-elv

   • nem egyértelmű, függ a közösség jellemzőitől ugyanaz az erkölcsi helyzet tud máshogy működni

   • vannak valláson alapuló, félelem által meghatározott alaperkölcsi előírások

   • csoportosítás

     • vonatkozás szerint

       • közerkölcs

       • magánerkölcs

     • kialakulás szerint

       • valláserkölcs

         • saját csoport tiszteletben tartása

         • a szabályokat felsőbb erő (Isten) határozza meg mi a bűn/jó/igazság

         • megbocsátást biztosít vezeklés

       • világi erkölcs

         • megfelelés a társadalom elvárásainak

         • alapvető/elidegeníthetetlen jogok tiszteletben tartása

         • liberális alaptézis: mindent szabad, ami másnak nem árt a jogrendszer korlátoz: ha mi elvesszük mástól a jogait, tőlünk is elvehetik

         • ellentétessség: az erkölcsi elvek és a törvények összhangja nem valósul meg

  1. jog

   • szabályrendszer, amit egy arra felhatalmazott közösség/testület alkot meg szabályozott eljárás keretében, és szankciókat rendel hozzá betartás külső kényszerre

     • Magyarországon az országgyűlés hoz törvényeket

   • összevetés az erkölccsel

     • a jog gyorsabban változik, mint az erkölcs

     • két erkölcsi szabály elfér egymás mellett, míg egy jogszabály inkább kirekesztő jellegű

     • a jog felülírhatja az erkölcsöt, de nem jó, ha a kettő nagyon távol kerül egymástól

   • kialakulása

     • hagyományok, szokások szokásjog jogrendszer

     • írásba foglalás: azért, hogy megismerhető és hivatkozható legyen

       • hagyományosan az uralkodó alkotja és alkalmazza

       • egyik első írásba foglalása a jognak: Hammurapi

  • a társadalmi szabályok ellentétessége

    • pl. gyorshajtás: büntetendő, de közben a gyorshajtó szállíthat szülő anyát, haldokló embert

      • kiküszöbölés: a bíró mozgástere, súlyosbító/enyhítő körülmények

    • pl. vérbosszú: jogtalan, de bizonyos társadalmakban elfogadott az elkövetőt visszafogadják

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük