Társadalomismeret érettségi

A Magyarországon élő történelmi nemzetiségek és etnikai kisebbségek aránya a többséghez viszonyítva, földrajzi elhelyezkedése, jellemzői, szervezeti tevékenysége

 1. A magyarországi nemzetiségek

  • a nemzetiség fogalma

    • etnokulturális közösség: azonos földrajzi környezetben, azonos hagyományokkal és azonos történeti múlttal rendelkező közösség

    • nemzet: etnikai (esetleg vallási és területi) alapon szerveződő közösség az etnokulturális közösségekből alakul

    • modern nemzettudat: a 19. századtól nemzetiségek is innentől (még nem számítanak államalkotó elemnek)

    • nemzetiség:

      • az anyaországtól elválasztva, egy másik állam jogi fennhatósága alatt az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van

      • a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg összetartozás-tudattal rendelkezik

      • megítélésük a többség által ld. 14. témakör

    • bevándorolt nemzetiségi csoportok — nem tudnak vagy akarnak megfelelni a törvényi elismerés követelményeinek el nem ismert nemzetiségek

      • pl. zsidók nem akarnak, olaszok már asszimilálódtak, vietnámiak nem elég régóta

  • történeti háttér és arányok Magyarországon

    • 1945 óta változások:

      • svábok kötelező kitelepítése

      • szlovák lakosságcsere

    • területi elhelyezkedés történeti okokra visszavezethető

      • cigányok: mindenhol; dél-dunántúli aprófalvas térségekben, Szabolcs-Szatmár, BAZ és Nógrád megyében

      • németek: tömbökben, német falvakban: Baranya, Tolna, Bács-Kiskun megyék, Budapest: Soroksár és környéke: Budaörs, Solymár, Pilisvörösvár

      • szlovákok: 3 nagyobb területen: Békés és Nógrád megyék, a Pilis hegység falvai

      • románok: a román határ mellett, Gyula körnéyke, Budapest (néhány ezer fő)

      • horvátok: a horvát határ mellett, Alpokalja: Mosonmagyaróvár és Sopron mellett

      • szerbek: Duna-menti települések: Budapest, Szentendre, Pomáz, Hantoskalász; Lórév — szerb többségű település

      • ukránok: az ukrán határ mellett, Budapesten, elszórtan

      • lengyelek: Budapesten, Pomázon, elszórtan

      • bolgárok: Budapesten, Miskolcon, Pécsen

      • görögök: Budapesten, elszórtan

      • ruszinok: BAZ megyében

      • örmények: Budapesten (V. kerület: örmény önkormányzat), elszórtan

      • szlovének: a Vendvidéknek nevezett Szentgotthárd könyéki területen

    • arányok:

      • 2011. évi népszámlálás: a lakosság 6,5%-a vallotta magát valamelyik hivatalos nemzetiséghez tartozónak

      • az etnikai hovatartozás kérdése érzékeny nem kötelesség megvallani becslések: valójában a lakosság 8-10%-a

      • legnagyobb számban: cigányok, második: németek

  • jogi háttér

    • a 2. vh. után: Európa Tanács nemzetiségi jogokat deklarál

    • 1989-es alkotmány: a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezők

    • 1993. évi nemzetiségi és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény (nemzetiségi törvény)

      • nemzeti kisebbségek:

        • legalább 100 éve Magyarországon

        • saját nemzetállam

        • ebből 12

      • etnikai kisebbség: cigányok

      • helyi és országos önkormányzatok létrehozása

        • alapítás: < 10 ezer fő 50 fő; > 10 ezer fő 100 fő

        • leginkább a nagyvárosokban elszórtan élő nemzetiségieknek kedvez kis számban, de elszórtan élő nemzetiségeknek is lehet sok helyi önkormányzatuk

        • választás az önkormányzati választások során

    • 2005. évi kisebbségi önkormányzatokról szóló törvény

      • egyéni és kollektív jogok meghatározása ld. 7. témakör

    • 2011. évi nemzetiségi jogokról szóló törvény

      • megszűnik a nemzeti és etnikai kisebbség fogalma helyettük nemzetiség 13 nemzetiség (a cigány is)

      • nincs jogi biztosíték a jogok érvényesülésére

      • korábban önálló ombudsman a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelmére (kisebbségi ombudsman) 2012-től alapvető jogok biztosa közvetlenül az Országgyűlés alá rendelve, összevont jogkörrel

  • jellemzők

    • közös vonások:

      • évszázados múlt kettős identitás

      • a teljes lakosságtól eltérő kormegoszlás

        • ált. kevés gyermek — kivétel: cigányság kiemelkedően sok gyermek magas a fiatal aktív korúak aránya, alacsony az idős korúak aránya

      • a teljes lakosságtól eltérő iskolázottság

        • cigányság: kirívóan alacsony — diplomások: kb. 4%

        • lengyelek, örmények, ukránok: kiemelkedően magas

    • a cigányság jellemzői:

      • Magyarországra a középkortól keletről érkező peripateikus közösség (=vándorfoglalkozású)

      • anyanyelv szerint 3 csoport:

        • magyar cigányok = romungrók — 71%

         • lakhely: pl. Csobánka

         • foglalkozás: zenészek, szegkovácsok

        • kénylevűek — 29%

         • oláh cigányok

         • romani, lovari cigányok

         • lakhely: szétszórtan az országban

        • beás cigányok

         • nyelv: óromán, román

         • hagyományos foglalkozás: bányászok, famunkások

      • a sajátos helyzetük jellemzői

       • minek tekinthető a cigányság?

       • szegénység, nyomor társadalmi csoportnak

       • különleges kultúra etnikai csoportnak

      • mit jelent cigánynak lenni?

       • vállalás önidentitás

       • kijelölés, megbélyegzés

      • külső megítélés kül. korszakokban

       • dualizmus: jelentős részük letelepül

       • 2. vh.: a népirtás a cigányokat is súlyosan érinti

       • Kádár-korszak: 1961-es párthatározat: a cigányság társadalmi csoport felszámolás “CS-házak” = csökkentett értékű lakóhelyekre való költöztetés

       • a rendszerváltás óta a mai magyar társadalomban

         • papíron etinikai csoport

         • a média szerint: kisebbség sztereotípiák: lopnak, nem dolgoznak, koszosak, élősködnek

         • diszkrimináció kevés lehetőség a munkaerőpiacon ma a roma férfiak kb. 20%-a dolgozik

         • gyakran azonosítják a cigányságot a szegénységgel

         • nem fejlődő lakókörnyezet, gettósodás korlátozott lehetőségű térségek, fejletlen egészségügyi ellátások

  • a kisebbségi szervezetek tevékenységei

    • a törvény értelmében helyi és országos kisebbségi önkormányzatok létrehozása

      • a helyi kisebbségi önkormányzatok feladata:

       • a helyi kisebbség ünnepeinek meghatározása

       • helyi kisebbségi média működtetése

       • közoktatás

       • a hagyományápolás fenntartása

       • pályázatok és ösztöndíjak kiírása

      • az országos kisebbségi önkormányzat feladata

       • a kisebbség országos ünnepeinek meghatározása

       • színház, múzeum, könytár, kiadó, közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény, jogesélyszolgálat, stb. üzemeltetése

       • a kisebbséget érintő jogszabályok véleményezése — főleg az építészeti emlékeket és a nemzetiségi oktatást érintő kérdések

    • egyes nemzetiségek tevékenységei — példák

      • cigányok:

       • zenekarok, tévéműsor

       • jogvédő és kulturális szervezetek

      • németek:

       • kulturális központok — pl. Szekszárd: Magyarországi Német Színház

       • iskolák: Tamási Áron Gimnázium, Német Nemzetiségi Gimnázium

       • tévécsatorna, újságok

      • szlovákok:

       • óvodák és iskolák, Békéscsabán gimnázium

       • újság, nemzetiségi műsor

       • tájház Szarvason

      • románok:

       • Kutatók és Alkotók Közössége

       • tanárképzés Szegeden és Budapesten

      • horvátok:

       • Pécsi Horvát Színház

       • ifjúsági táborok

      • szerbek:

       • Pomáz: szerb színház

       • Budapest: Nikola Tesla Gimnázium

      • ukránok:

       • Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület

       • iskolák, táborok, fesztiválok, újság

      • lengyelek:

       • Bem József Egyesület, Lengyel Ház

       • havi újság, heti rádióműsor

      • bolgárok:

       • országos egyesület

       • Budapest: középiskola

      • görögök:

       • Kecskemét: Görög Kulturális Központ

       • Kutatóintézet

       • Ifjúsági Egyesület

      • ruszinok:

       • Ruszin Kulturális és Információs Központ

       • 2 újság, havi műsor

      • örmények:

       • Örmény Kulturális és Információs Központ

       • újság, helyi rendezvények

      • szlovének:

       • Szentgotthárd: Szlovén Információs és Kulturális Központ

       • rádió és újság

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük