Társadalomismeret érettségi

Az igazságszolgáltatás folyamata, résztvevői

 1. Az igazságszolgáltatás fogalma, feladata és alapelvei

  • az igazságszolgáltatás független gyakorlat politikai hatalom nem befolyásolhatja/szólhat bele/hívhatja vissza

  • jogviták eldöntésére irányuló állami tevékenység

  • döntéshozás előre meghatározott jogszabályok alapján

  • bíróságok gyakorolják

  • alapelvek: az igazságszolgáltatás egysége; társas bíráskodás; néprészvétel; a tárgyalás nyilvánossága; az ártatlanság vélelme, jogorvoslati jogosultság, bírói függetlenség, stb.

  • jogtalanság: olyan tevékenység, amit egy arra feljogosult hatóság annak minősít — lehetnek befolyásoló körülmények, pl. önvédelem

  • a döntés folyamata

    • jogalkotó szerv: eldönti, hogy mit szabad, és mit nem jogszabályok

    • jogalkalmazó szerv = bíróság a jogszabályokat konkrét esetekre alkalmazza

 1. Az igazságszolgáltatás folyamata és résztvevői

  1. Az igazságszolgáltatás résztvevői — a bírósági eljárás szereplői

   1. büntető eljárás indítvány magánváddal vagy az officialitás elve alapján (officialitás: az állam hivatalból jár el, ha egy fél feljelentést tesz)

    • bíró

    • nyomozási szervek fő hatóság: rendőrség; NAV; ügyészség (állami szereplők esetén)

    • ügyész/jogi képviselő(=ügyvéd) (lehet államilag kirendelt)

    • terhelt: vádlott/elítélt/fogvatartott

    • tanúk, szakértők

    • (kistanács, nagytanács — kiemelt súlyú ügyekben)

   1. polgári eljárás indítvány keresetlevéllel vagy megállapítással

    • bíró

    • peresek

     • felperes — a bíróságtól kér valamit (=perel)

     • alperes

    • a peresek jogi képviselői

  1. A bírósági eljárás folyamata

   1. vertikális tagolás

1. szint: helyi bíróságok: járási, városi és kerületi (van, ahol több kerület együtt)

     • kisebb súlyú bűnügyek

     • kisebb vagyoni súlyú polgári perek

     • kimenetel

         1. jogerőre emelt ítélet

         2. fellebbezés ez esetben 2. szint

2. szint: Fővárosi és Megyei Törvényszék — lehet első- és másodfok is az ügy súlyától függően

     • másodfok dokumentumok alapján való elbírálás

     • első fokon való fellebbezés után

      1. helybenhagyás jogerő

      2. újratárgyalás elsőfokon

      3. súlyosbítás vagy enyhítés (attól függ, hogy ki fellebbez)

3. szint: kerületi táblák (5 db)

4. szint: Kúria (Legfelsőbb Bíróság)

     • a társadalom széls körét érintő, közérdek szempontjából kiemelkedően fontos, elvi kérdéseket érintő ügyek

     • nem csak eljárás, hanem jogegységi döntés is a Kúria nem csak az esetben dönt, hanem a jogegységben

   • hatáskör: melyik szintű bíróságnak van joga intézni az adott ügyet

   • illetékes: az adott szinten melyik konkrét bíróság intézi az adott ügyet (lehet elsődleges/kizárólagos)

   1. horizontális tagolás

    • büntető eljárás

     • figyelembe veszik:

      • anyagi jog: Btk.

      • büntetőeljárásról szóló törvény

      • büntetésvégrehajtásról szóló törvény

     • hierarchikus viszony a felek között: az állam és magánszemély állnak szemben — a magánszemély megsérti az állam törvényét az állam jár el (ügyészség)

     • az eljárás menete

      1. bűncselekmény — elkövető, sértett, szemtanú

      2. magánindítvány/állami indítvány

      3. rendőrségi nyomozás

      4. az ügyészség vádat emel

      5. a bíróság eljár és dönt

     • kezdeményezés

      • magánváddal

      • az állam részéről az officialitás elve alapján (=hivatalból)

      • bárki bárhol kezdeményezhet (pl. rendőrség, bíróság) a hivatal kötelezettsége az ügyet a megfelelő helyre átirányítani

     • bűncselekmény

      • szándékos/gondatlan, a társadalomra nézve veszélyes cselekmény, amely elkövetése esetére az állam büntetést rendel el

      • csak olyat lehet büntetni, amit a törvény előír

      • társadalmi veszélyesség: vagyont, életet, épséget veszélyeztet/sért

      • fajtái

       • szándékos: az elkövető a cselekmény következményét akarja elérni

       • gondatlan: az elkövető tudatában lehet a cselekmény következményének, de nem akarja elérni azt

       • végszükség esetén, pl. gyorshajtás életmentés esetén

     • kár

      • fajtái

       • tényleges kár egyértelműen kimutatható

       • elmaradt haszon

       • erkölcsi kár

     • kegyelem

      • köztársasági elnök: egyéni kegyelem (az eljárás végén) — az igazságügyi miniszter ellenjegyzése szükséges

      • eljárási kegyelem (ritkább): az eljárás megszüntetése

      • közkegyelem (általános amnesztia) — az országgyűlés gyakorolja, egy csoportra vonatkozik — pl. politikai foglyok felmentése

    • polgági eljárás

     • figyelembe veszik:

      • anyagi jog: Ptk.

      • polgári peres eljárásról szóló törvény

     • több kisebb bíróság: munkaügyi, katonai, fiatalkorúak

     • kezdeményezés: keresetlevél

     • azonos jogállású felek állnak egymással szemben — felperes és alperes

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük