Eredmény(ek) 2 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Az igazságszolgáltatás folyamata, részvevői

Fogalmak: jogegyenlőség: Az alapvető emberi és állampolgári jogok mindenkit egyenlő mértékben megillető jellege, a törvény előtti egyenlőség joga és az igazságszolgáltatáshoz való egyenlő jog. A jogegyenlőség alkotmányos alapelve tiltja a hátrányos megkülönböztetést a jogi normák megalkotása és alkalmazása során. jogorvoslat: Minden olyan kérelem, amely egy jogszabály alapján hozott döntés megváltoztatására irányul. (Elnevezése szerint a jogszabályok az …

Társadalomismeret érettségi

Az igazságszolgáltatás folyamata, résztvevői

Az igazságszolgáltatás fogalma, feladata és alapelvei az igazságszolgáltatás független gyakorlat → politikai hatalom nem befolyásolhatja/szólhat bele/hívhatja vissza jogviták eldöntésére irányuló állami tevékenység döntéshozás előre meghatározott jogszabályok alapján bíróságok gyakorolják alapelvek: az igazságszolgáltatás egysége; társas bíráskodás; néprészvétel; a tárgyalás nyilvánossága; az ártatlanság vélelme, jogorvoslati jogosultság, bírói függetlenség, stb. jogtalanság: olyan tevékenység, amit egy arra feljogosult hatóság …