Eredmény(ek) 24 mutatása
Biológia érettségi

Környezet- és természetvédelem

Természetvédelem A természetvédelem céltudatos, intézményesített társadalmi tevékenység. Célja a természet élettelen (barlangok, földfelszíni formák, vizek stb.) és élő (egyedek, populációk, életközösségek) értékeinek eszmei és tudományos feltárása és szakszerű megőrzése. A természetvédelem mellett szóló etikai, egészségügyi, kulturális és gazdasági érvek Az élőlényeket természetvédelmi értékeknek tekintjük. Az utóbbi évtized ökológiai kutatásainak egyszerű érvrendszere sokkoló, de igaz: a …

Biológia érettségi

A biodiverzitás, a fajok kihalásának okai

A biológiai sokféleség A biodiverzitás vagy biológiai sokféleség azt jelenti, hogy a genetikai változatosságot, az alkalmazkodási, életben maradási, túlélési esélyt a bioszféra minden szintjén. A diverzitás egy életközösségben a fajgazdaság és az azonos fajokhoz tartozó egyedek előfordulási gyakoriságának kifejezésére szolgál, azaz egyszerre veszi figyelembe a fajok számát és a különböző populációkhoz tartozó egyedek számát. A …

Biológia érettségi

Energiaforrások, energiatakarékosság

Az energia a mindennapi életünk alapszükséglete. Az elkövetkező időszak gazdasági fejlődését jelentősen befolyásolja egy megbízható, biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő energiaforrás. Sajnos napjainkban még nincs ilyen energiafajta. Az energiaforrások típusai A nem megújuló energiaforrások közé tartozik a földgáz, a kőolaj, a szén, az atomenergia és a tőzeg. Ezek olyan természeti erőforrások, melyek nem termelődnek újra, vagy …

Biológia érettségi

Hulladékgazdálkodás

A hulladék A hulladék az ipar, a mezőgazdaság, a szolgáltatás, és a lakosság mindennapi tevékenysége során keletkező olyan anyagok összessége, amelyek a keletkezésük helyén és idejében feleslegesek, hasznavehetetlenek. Azonban máskor és máshol még értékesek, hasznosak lehetnek, ezért lehetnek újrahasznosíthatóak. A hulladék típusai A hulladékok eredetük, összetételük és környezetre gyakorolt hatásuk szerint csoportosíthatók. A kommunális hulladékot …

Biológia érettségi

Víz jelentősége és szennyezése

A bioszférában a víz igen fontos környezeti tényező. Elsősorban azért, mert az élet megjelenésének alapvető feltétele, valamint jelentősen befolyásolja a fajok elterjedését. Minden élőlény egy részét víz alkotja. Víz hatása a növényekre A változó vízállapotú növények vízháztartása nagyban függ a környezet víztartalmától. Az ide tartozó növények kiszáradástűrőek, mert száraz időben kiszáradnak, de nedves időben felélednek. …

Biológia érettségi

Levegő jelentősége és szennyezése

A légkör A légkör a bioszféra legsebezhetőbb része. Összetételének arányai természetes módon változnak, de ezt az emberi tevékenység felgyorsította. A szennyező forrás környékén a szennyeződésnek nagy a koncentrációja, ami egészségkárosodást okoz. A szennyeződés a levegőben térben könnyen terjed. A szennyeződés forrása lehet ipari, mezőgazdasági, közlekedési vagy háztartási. Legfontosabb légszennyező anyagok A kén-dioxid kéntartalmú tüzelőanyagok révén …

Biológia érettségi

Talaj kialakulása és szennyezése

Talaj A talaj a földfelszín legfelső termékeny rétege, ami egyben az élet hordozója is, mert van víz, levegő és tápanyagtartalma. A talaj kialakulásának lépései A fizikai mállás során a kőzet a hőmérsékletingadozásnak és a víz feszítő munkájának hatására felaprózódik, de alapvető szerkezete nem változik. A kémiai mállás során a felaprózódott kőzet szerkezete a víz és …

Biológia érettségi

Populációs kölcsönhatások

A populációk kölcsönhatása egymásra Az egyedekre az élettelen (abiotikus) tényezők mellett más élőlények (biotikus tényezők) is hatnak. A populáció élő környezete egy másik populáció, amely rá nézve lehet előnyös (+), hátrányos (–) vagy semleges (0). A kölcsönösség fajtái (+,+) Az alliancia két populáció között kialakuló laza, alkalomszerű kapcsolat. Példa erre amikor a zebrák és a …

Biológia érettségi

A szén körforgása

A körforgás és az energiaáramlás Az anyagok körforgása azért más, mint az energiaáramlás, mert az anyag mennyisége állandó marad szinte a végtelenségig, míg az energia úgy áramlik, hogy a lánc következő tagja már kevesebbet képes felvenni. A szén körforgása A szén körforgásának a folyamatában az elsődleges feladatot a levegő tölti be, hisz a levegő, 0,03%-ban …

Biológia érettségi

Immunrendszer és egészségtana

Az immunrendszer jelentősége Az immunrendszer feladata a sejtek, a szervezet védelme, mely a saját és az idegen anyagok megkülönböztetésén alapul. Az immunrendszer az a rendszer, mely természetes körülmények között védi a szervezetet a betegségektől. Az immunitás, az antigének és az antitestek Az immunitás jelenti a belső védettséget a testidegen anyagok, mérgek, kórokozók ellen. Lehet természetes …