Eredmény(ek) 7 mutatása
Történelem érettségi

A szovjet tömb kialakulása és jellemzői

Köztes-Európa szovjetizálása Szovjet módszerek: A helyi kommunista pártok pozíciószerzésének elősegítése (SZEB közreműködéssel) 1948-ra nyíltan szovjetbarát csatlós kormányok vették át a hatalmat A folyamat szakaszai: Kezdetben (1945), csak a kulcspozíciók megszerzését segítették elő a kommunisták számára Megszervezték a gazdaság felügyeletét (kommunista befolyás) A szovjet hadsereg fenyegető jelenléte Széles körű népi képviselettel (nemzeti bizottságok, üzemi bizottságok, földosztó …

Történelem érettségi

A hidegháború és az enyhülés kezdete

A hidegháború kibontakozása Állandósult: A két nagyhatalom közötti szembenállás A fegyverkezési verseny Miért kerülhette el az emberiség a harmadik világháborút? Kialakult a két szuperhatalom között a katonai egyensúly Az atomfegyverek veszélyt jelentettek az emberiségre A Föld megsemmisülésének a kockázata A helyi háborúk (a két nagyhatalom támogatásával) viszont gyakran fellángoltak A két nagyhatalom közvetett szembenállása = …

Történelem érettségi

Keleti és nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús ellenállás jellemzői

1945 – II. világháború vége, kezdetben a szövetségesek még együttműködnek Bretton Woods-i konferencia → Nemzetközi Valutaalap, Világbank létrejötte 1945. jún. San Francisco ENSZ megalapítása Biztonsági Tanács: győztesek dominanciája (állandó „vétójogos” tagok: USA, SZU, N-Br., Fro., Kína) 1945. okt. – 1946. Nürnbergi per: náci bűnösök megbűntetése 1947-re tető alá hozták a békeszerződéseket → Párizsban a vesztesekkel …

Történelem érettségi

A nemzetközi események hatása a magyarországi folyamatokra (1945-1956)

a koalíciós évek, hidegháború: fordulat (1947-48) és rákosi-kor, desztalinizáció és kis enyhülés: az új vonal (1953-54), a forradalom előzményei, forradalom, szuez, usa, szovjetunió, jugoszlávia, lengyelország és 1956 a háború után: ideiglenes nemzetgyűlés & kormány, dálnoki miklós béla; baloldal sorozatos átalakításokkal többséget szerzett szeb (szövetséges ellenőrző bizottság) közigazgatás megszervezése, fasiszta jellegű szevezetek feloszlatása, zsidótörvények hatályon kívül, …

Történelem érettségi

A kommunista diktatúra kiépülése Magyarországon

Az egypártrendszer megszületése, a sztálini modell intézményei A II. világháború végén az ország megszabadult a németektől, ám a Vörös Hadsereg jelenléte egy új politikai berendezkedést vetített előre. Az a Magyar Kommunista Párt (MKP), amely a Horthy-korszakban legalizálni próbálta törekvéseit, most a Vörös Hadsereg (VH), illetve a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) jelenlétében aktivizálódott, és a Magyar …

Történelem érettségi

Hidegháború

A KÉTPÓLUSÚ VILÁG KIALAKULÁSA az angolszász hatalmak (USA, N-Br) és a SZU között mindig is nagy különbségek voltak (demokráciák vs kommunista diktatúra), és csak a német fenyegetés kényszerítette őket szövetségbe; a háborús győzelem után azonban az együttműködés megszakadt 1945-49: Európa kettészakadása Nyugat-Európában mindenütt demokratikus választásokat tartanak, míg Kelet-Európában a szovjetek mindenütt kommunista kormányokat segítettek hatalomra …

Történelem érettségi

Jelenkor 1945-től napjainkig

A hidegháború kezdete: a nácik legyőzése után megszűnik az közös nevező a nyugat és a kelet között: nyugat (demokratikus)  kelet (diktatórikus) Sztálin: szovjet térnyerés Churchill: szovjet térnyerés lassítása Roosevelt: fenntartható együttműködés potsdami értekezlet: még az együttműködés látszata, de később fokozódik a bizalmatlanság (Roosevelt után Truman amerikai elnök fellépése) hatalmi viszonyok 1945 után: Anglia és …