Történelem érettségi

Keleti és nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús ellenállás jellemzői

1945 – II. világháború vége, kezdetben a szövetségesek még együttműködnek

 • Bretton Woods-i konferencia → Nemzetközi Valutaalap, Világbank létrejötte

 • 1945. jún. San Francisco ENSZ megalapítása

  • Biztonsági Tanács: győztesek dominanciája (állandó „vétójogos” tagok: USA, SZU, N-Br., Fro., Kína)

 • 1945. okt. – 1946. Nürnbergi per: náci bűnösök megbűntetése

 • 1947-re tető alá hozták a békeszerződéseket → Párizsban a vesztesekkel (lényegében 1937-es határok visszaállítása, jóvátétel, 15 millió német kitelepítése Kö-Eu.-ból.)

Közben a nemzetközi erőviszonyok megváltoznak:

 • Győztes Fro., N-Br. Meggyengül, eladósodik → középhatalmak

 • Vesztes hatalmak Németo., Japán megszállva

 • Két szuperhatalom USA és SZU kiemelkedik

  Egyesült Államok

  Szovjetunió

  Erős gazdaság (VH. Fellendítette)

  Totális állam, 12 millió fős Vörös Hadsereg

  Legkorszerűbb hadsereg, 1949-ig csak itt van atombomba

  Nőtt a területe/befolyása

 • Kialakult a KÉTPÓLUSÚ (BIPOLÁRIS) VILÁG

 • A két szuperhatalom és az általuk vezetett szövetségi rendszerek viszonya határozta meg a nemzetközi politikát, helyenként egyes országok belső politikai viszonyait.

 • Szembenállás okai:

  • Gazdasági

  • Politikai

  • Ideológiai

  • Hatalmi

 • Mindkét tábor saját életformáját/értékrendjét tekinti magasabb rendűnek → tehát a másikat el kell tűrnie

 • Több évtizetes szembennállás (1947-1991): nincs közvelen katonai összecsapás, viszont helyi konfliktusokba beavatkoznak → ezeket a szovjet-amerikai szembenállás határozza meg.

A nyílt szembenállás kialakulása

 • II. Vh. Után legyőzött országok megszállása → tényleges vezető

  • SZEB (Szövetségi Ellenörző Bizottság) és annak elnöke szinte teljhatalmat kapott

   • Nyugati szövetségesek

    • Demokrácia építése

    • Kommunisták visszaszorítása

   • SZU

    • Kommunista pártok támogatása

 • 1946. Churchill (már nem min. eln.) fultoni beszéde: felhívja a figyelmet a szovjet terjeszkedésre

  • „Stettingtől … Triesztig vasfüggöny”

  • Sztálin háborús uszítónak nevezte

 • 1947. Truman-elv/doktrina → feltartóztatás politikája

  • Nem tűrnek további szovjet térnyerést, növelik a katonai jelenlétet, polgári erők támogatása

 • 1947. Marshall-terv (amerikai külügymin.)

  • Támogatást ajánl és nyújt az európai országoknak (90% segély, 10% kölcsön)

  • Nyugat-Európai ínség ellen (kommunista veszély) + Gazdaság újraindítása

   • Ezzel USA piacára is lenne vevő

  • Feltétel: együttműködés

  • SZU elzárkózik + a csatlósoknak megtiltja a segély elfogadását

 • SZU a Kominformon keresztül irányítja a szovjetizálást Keleten

  • SZEB kommunista pártok támogatása

  • Ideiglenes hatalomban kulcspozíciók (belügy min.)

  • Egypártrendszer

  • Államosítás

  • „Sztálinizmus átvétele”

   • Tervgazdálkodás, kolletivizálás, vallástalanítás

  • 1949. KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) → szocialista államok gazdasági együttműködésére

 • Első komolyan konfliktus → német kérdés

  • 1946. Bizónia létrejötte (amerikai és brit területek egyesülése)

  • 1948. Trizónia (francia területekkel együtt)

   • Ny-i zóna valutareformja → SZU tiltakozik → Ny-Berlint blokád alá vonja → 324 napig LÉGIHÍDON látják el ezt a területet a Nyugati szövetségesek

  • Felgyorsítja a két német állam létrejöttét: 1949

   • NSZK (Német Szövetségi Köztársaság) + Ny-Berlin (máj.)

   • NDK (Német Demokratikus Köztársaság) (okt.)

   • 1961-től szimbólum lett a berlini fal

  • Feltartóztatási politika része: 1949. ápr. – NATO (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) → védelmi jellegű katonai szervezet

   • 1955. NSZK felvétele a NATO-ba + osztrák államszerződés után létrejön a keleti tömb saját katonai szervezete a Varsói Szerződés (SZU)

Két világrend megszilárdulása

 1. Nyugati blokk: USA nem vonult vissza az európai ügyektől (I. Vh. Után igen) → vállalta a hatalmi súlyának megfelelő vezető szerepet

  • 1948-tól OEEC (Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet) → gazdasági folyamatok összehangolása

  • 1951. Montánunió

  • 1957. EGK (Európai Gazdasági Közösség)

  • Siker a demokratikus NSZK, fontos Konrad Adenauer (első kancellár), szorgalmazta a francia-német megbékélést. (Schuman-terv az együttműködés alapja)

  • Jellemzők:

   • Polgári demonkratikus berendezkedés, többpártrendszer

   • (szociális) piacgazdaság

   • Fogyasztói társadalom

   • Kulturális sokszínűség

 2. Szovjet tömb: szovjetizáláls lépései (ld. Korábban)

  • 1949. KGST: elszigetelődés Ny-tól, országok szakosodtak bizonyos termékek előálltítására

   • Biztos piac, de nem ösztönöz fejlesztésre

   • SZU adja az energiahordozókat és a nyersanyagot

   • Nem mindig felel meg a hagyományoknak

   • Tagok: NDK, Legyelo., Csehszlov., Mao., Románia, Bulg.,

    • Jugoszlávia: Tito vezetésével kommunista hatalom, de külön út („láncos kutya”)

  • 1949. SZU atomhatalom

   • Kínai Népköztársaság Mao Ce-tung vezetésével, de Sztálin halála után megromlik a viszony

Ellentétek megnyilvánulásai

 1. 1950-1953. Koreai háború

  • 1953. Sztálin halála, utóda N. Hruscsov → elhúzódó utódlási harc

   • „békés egymás mellett élés politikája” → Elítéli ugyan Sztálint, de az 1953-as a K-berlini munkásfelkelést és az 1956-os szuezi válsággal együtt zajló magyar forradalmat is leveri + 1961. berlini fal, 1968. prágai tavasz

 2. Űrverseny

  • SZU: 1957. első műhold (Szputnyik), Lajka, 1961. Jurij Gagarin (első ember az űrben)

  • USA: 1969. első holdraszállás → N. Armstrong

 3. Hidegháború csúcsa: 1959. (Kuba) Fidel Castro forradalma → győzelem, hatalomátvétel

  • 1962. kubai rakétaválság

   • Hruscsov (SZKP főtitkár) ↔ J. F. Kennedy (amerikai elnök)

   • SZU rakétákat telepített Kubába, majdnem kitört a III. világháború

   • Kennedy megelőző csapást helyezett kilátásba → végül kompromisszum és lassú ENYHÜLÉS

Enyhülés

 • 1963. atomcsendegyezmény, „forró drót” (Fehér Ház és Kreml között)

 • 1964. Hruscsov leváltása → Leonyid Brezsnyev (pangás időszaka)

  • Brezsnyev-doktrina: korlátozott szuverenitás elve, ennek ellenére további enyhülés

 • 1969. R. Nixon elnök és H. Kissinger (külügymin.): USA-nak nem kell mindenhol beavatkozni, csak ott ahol érdekei megkívánják

 • 1972. SALT-I. szerződéssel a rakétafegyverek mennyiségének korlátozása

 • 1973. Vietnámi háború befejezése → párizsi béke

 • 1970. eleje: új német keleti politika: Willy Brandt kancellár

  • NSZK diplomáciai és kereskedelmi kapcsolat a szocialista tömbbel

 • 1973. NSZK, NDK felvétele az ENSZ-be

 • Enyhülés csúcsa

  • 1975. helsinki értekezlet + záróokmány 35 ország írja alá

   • Békés egymás mellett élés

   • Sérthetetlen határok

   • Emberi jogok tiszteletben tartása

Kis hidegháború

 • 1979. SALT-II. aláírása, de nem hajtják végre, mert SZU bevonult Afganisztánba → J. Carter (amerikai elnök) ↔ Brezsnyev

 • Tovább élezi a helyzetet Iránban Khomeini ajatollah és iszlám fundamentalizmus kerül hatalomra → USA ellenes politika + (1980-88 Irak ↔ Irán háború)

  • Carter-doktrina: Perzsa-ö. És környéki kőolajforrásokat akár fegyverrel is megvédi

 • 1981.-től Ronald Reagen (egykori színészből lett elnök) folytatja a határozott fellépést

 • 1981. neutronbomba

 • 1983. csillagháborús tervek

 • Változás SZU-ban: 1982. Brezsnyev halála, majd agg főtitkárok után

  • 1985. Gorbacsov új SZKP főtitkár, új út

   • Reális helyzet ismeretében belátja, a SZU kifulladt a fegyverkezési versenyben

  • 1989. „csodák éve” → nem akadályozza a szocialista rendszer összeomlását, csatlós országok elszakadását, „A FAL” leomlását

  • 1990. Németország újraegyesítéséhez hozzájárul

  • 1991. SZU felbomlásával vége a hidegháborúnak és megszűnik a bipoláris világ

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük