Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

Keleti és nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús ellenállás jellemzői

1945 – II. világháború vége, kezdetben a szövetségesek még együttműködnek Bretton Woods-i konferencia → Nemzetközi Valutaalap, Világbank létrejötte 1945. jún. San Francisco ENSZ megalapítása Biztonsági Tanács: győztesek dominanciája (állandó „vétójogos” tagok: USA, SZU, N-Br., Fro., Kína) 1945. okt. – 1946. Nürnbergi per: náci bűnösök megbűntetése 1947-re tető alá hozták a békeszerződéseket → Párizsban a vesztesekkel …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A modern Európa

Szovjet blokk és rendszerváltozás: A II. világháború után a világ, és Európa két befolyási zónára szakadt. Nyugaton megmaradt az államok önrendelkezése. A keleti blokk államai (Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, NDK, Bulgária, Románia) azonban a Szovjetunió befolyása alatt álltak és mindenhol a kommunista rendszert alakították ki (erőszakosan) Gazdaságilag a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, 1949) katonailag pedig …