Eredmény(ek) 6 mutatása
Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán élete és írói pályája

– 1847. jan. 16 –án született a Nógrád megyei Szklabonyán jómódú kisbirtokos családban – Rimaszombaton a református gimnáziumban, Selmecbányán az evangélikus líceumban, és a pesti egyetemen jogot tanult, bár diplomát nem szerzett – 1871 elején Balassagyarmaton Mauks Mátyás főszolgabíró mellett helyezkedik el esküdtként, majd miután lányába, Ilonába beleszeret, de a szülők ellenzik, „megszökteti” a lányt …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán elbeszélői stílusa

A XIX. század második felének irodalma A XIX. század második felének irodalmát az irodalmi akadémizmus határozta meg. Az ízlés diktátora Gyulai Pál volt, aki Petőfi és Arany örökségét kérte számon a szerzőktől. Ebben a korban Európában már a realizmus irányzata uralkodott, sőt, már a 60-as 70-es években kezdtek elterjedni a modern stílusirányzatok, mint a szimbolizmus, …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán: A jó palócok

Írói pályája későn érő író (nem voltak könyvei, falusi mesélők által szerezte meg irodalmi élményeit) Jókai nagy hatással volt rá kisvárosi környezet (Selmecbánya, Balassagyarmat) anekdotakincse, innen hozza világképét korszakai: 1880-as évek: Tót atyafiak (1881), A jó palócok (1882) Novellák, elbeszélések a falusi életből, újszerű parasztábrázolás (Jókai egyszerű, romantikus alakjaihoz képest), új elem a magyar irodalomban …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán novellái

Alkotói háttér Mikszáth a XIX-XX. Században élt, őt tartják a legnagyobb magyar elbeszélőnek. (Jókait pedig a legnagyobb magyar mesélőnek). Újságíró is volt, valamint regényeket is írt. (pl.: Beszterce ostroma, Fekete város, Szent Péter esernyője, Gavallérok, Noszty fiú esete Tóth Marival, Különös házasság stb.) Írói indulásának első sikerei a két novelláskötete megjelenésekor jött: 1881: Tót atyafiak …

Irodalom érettségi

Mikszáth – Beszterce ostroma

A regény és Mikszáth A regény térhódítása 19. század – regények aranykora, tetőpont Három stílusban: romantika, realizmus, naturalizmus Az én és a világ viszonyának változásai Karrier regény, Magyarországon: Jókai- történelmi regény – Mikszáth megújítja Mikszáth jellemzése átmenet a romantika és a realizmus között anekdotikusság, nincs mély lélekábrázolás elvileg – itt van parasztság, paraszti környezet bemutatása …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Szklabonyán született, 1847. január 16-án. Apja Mikszáth János bérlő és kisbirtokos, anyja, Veres Mária családjából jeles evangélikus lelkész ősöket mutathat fel. Tízéves koráig szülőfalujában élt, boldog gyermekkorának élménye egész pályáját végigkísérte. 1857-63-ban a rimaszombati protestáns algimnáziumban, 1863-66-ban a selmecbányai evangélikus líceumban tanult. Részt vett az önképzőkör munkájában, verseket, elbeszéléseket írt. Az érettségi után néhány félévig …