Eredmény(ek) 56 mutatása
Történelem érettségi

Az ókor és kultúrája (személyek)

Ádám: bibliai férfinév, az első emberpár férfi tagjának neve. A név héber eredetű, az eredeti jelentése: ember Éva: bibliai női név, a bibliai teremtéstörténet szerint az első emberpár nőtagjának neve. Jelentése életet adó, a bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. Noé: az Ószövetség alapján Ádám 10. nemzetségbeli utóda, egy istenfélő ember egy istentelen korban. Az …

Nyelvtan érettségi

A társalgási stílusréteg

A hagyományos stilisztikák a következő tipikus stílusrétegeket különböztetik meg a szövegek stílushatása alapján: társalgási, hivatalos, publicisztikai, tudományos, előadói (szónoki), szépirodalmi stílus. Mindegyik stílusrétegnek van szóbeli és írott változata és legalább három stílusszintje (igényes, közepesen igényes, igénytelen). A társalgási stílus elnevezésben a „társalgás” kifejezés hétköznapi nyelvi kapcsolatokra utal (egyszerű, közvetlen beszélgetésre, odavetett félmondatokra vagy mindennapi leveleinkre, céduláinkra, üzeneteinkre). …

Földrajz érettségi

Globális problémák: éhezés, víz és termőföldhiány, mint a migráció kiváltó oka

Éhezés: A 20. század második felében bekövetkezett népességrobbanás miatt élelmezési válság alakult ki a Földön. Ugyan az élelmiszer-termelés bővülése meghaladta a népességnövekedés arányát, így nem következett be Thomas Malthus jóslata, azonban az előállított élelmiszerek mennyisége egyenlőtlenül oszlik el. Míg a fejlett gazdaságú országokban élelmiszer-túltermelés tapasztalható, és a lakosságra a túlfogyasztás jellemző, addig a fejlődő országokban …

Földrajz érettségi

Globális problémák: az energiaéhes világ.

Pár tételben az energiaéhségről. 1950-től megindult a világon a gazdasági fellendülés. Az ipari tevékenységhez egyre nagyobb mennyiségű nyersanyagra és energiára lett szükség. A világ népességének növekedésével a fejlett és fejlődő országokban is nőtt a nyersanyag és fosszilis energiaforrások kitermelésének évi mennyisége. Az ásványkincsekkel vagy fosszilis energiaforrásokkal rendelkező fejlődő országok GDP-bevétele elsősorban ezek exportjából képződött. A …

Földrajz érettségi

Globális problémák: levegőszennyezés, globális felmelegedés

Globális problémáink közül az egyik legfontosabb a légszennyezés, illetve az ebből fakadó globális fölmelegedés. A légszennyező anyagok a földi légkörzés által a Föld minden területére eljutnak. A főbb szennyező anyagok: Szén-dioxid: elsősorban a fosszilis tüzelésű hőerőművekből kerül a levegőbe. Az erdők égetésénél is keletkezik, fokozza az üvegházhatást, ami által emelkedik a hőmérséklet. Szén-monoxid: legnagyobb mennyiségben …

Földrajz érettségi

Kína regionális egyenlőtlenségeinek bemutatása

A Kínai Népköztársaság 1949-ben jött létre, miután a Mao Ce-tung vezette baloldali erők a polgárháborúban legyőzték a Csang Kaj-sek vezette Kuomintangot. Utóbbiak Formoza szigetére menekültek, megalakítva Tajvant. Kínának ekkoriban mintegy 400 millió lakosa volt. Az ország az 1970-es évektől indult komoly fejlődésnek, 1978-ban szakított a Szovjetunióval. Ma 1,35 milliárd lakosa van, az állam a népességrobbanásba …

Földrajz érettségi

Az USA gazdasági körzetei

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaság vezető szereplője. A XIX. század óta kisebb megszakításokkal gazdasági fejlődése folyamatos. Három fő gazdasági körzet van: északi, déli, nyugati. Észak: – Észak-atlanti partvidék: telepítő tényezők a bevándorlók szakképzett munkaereje, az Appalache-hegység zuhatagos folyói és széntelepei. Jelentős városai: Boston, Philadelphia, New York, Baltimore és a főváros, Washington. Az ország legsűrűbben …

Földrajz érettségi

A kőolaj szerepe az arab országok társadalmi-gazdasági életében

A kőolaj keresett és viszonylag ritka árucikk, teljes mértékben helyettesíteni a vegyiparban nem lehetséges. Az arab országok a múlt század 70-es éveiben ezt megpróbálták kihasználni politikai céljaik elérésének érdekében. Az ellenségnek tekintett Izraelt úgy próbálták nyugati szövetségeseitől elszakítani, hogy ultimátumot szabtak: mindaddig folyamatosan emelik a kőolaj hordónkénti árát, amíg a Nyugat nem szakít a zsidó …

Földrajz érettségi

A Mediterraneum országainak közös és egyedi vonásai (Spanyolo., Olaszo., Görögo.)

Mediterrán országoknak a Földközi-tenger partvidékén, azaz a Mediterraneum térségében fekvő országokat nevezzük, közülük a legjelentősebbek Spanyolország, Olaszország, illetve Görögország. Közös vonások: Mezőgazdaságuk az éghajlati adottságok miatt igen hasonló, így az országok egymás vetélytársai ezen termények piacán. A termeléshez szükséges földek nagy része kevés kézben, nagybirtokokban koncentrálódik, a többi pedig sok kisbirtokos között oszlik meg. Jellemző …

Földrajz érettségi

Svájc gazdasági jelentősége

Svájc Európa, sőt a világ egyik legfejlettebb, leggazdagabb állama. Gazdaságában a szolgáltató ágazat a meghatározó. Egész Európában itt a legmagasabb a külföldi munkavállalók aránya. Mezőgazdaság: Az állattenyésztés a meghatározó. A domborzati adottságok miatt elsősorban a télen istállókban, tavasztól őszig havasi legelőkön tartott szarvasmarhák tenyésztése jelentős, tejüket hasznosítják. A növénytermesztés a Mittelland (sic) nevű tájegységen jellemző …