Eredmény(ek) 53 mutatása
Emelt történelem érettségi

Az ókori keleti civilizációk

Mezopotámia Földrajzi tér: Mezopotámia = folyóköz Tigris és Eufrátesz Késői áradás, a vetemények már zöldellnek, ezért fontosak a vízelvezető csatornák öntözéses földművelés: gabonatermelés körülötte levő hegyvidékek (állattenyésztés, fémbányászat) Politika és államtörténet: Sumér civilizáció: Úr, Uruk, Kis, Lagas Gilgames, Uruk királya megvédte városát Kis uralkodójával szemben Akkád birodalom (Kr. e. XXIV. századtól) I. Sarukkin a létrehozója …

Emelt történelem érettségi

A kereszténység államvallássá válása

Üldözés és vallásszabadság: A kereszténység terjedése a II. században gyorsult fel: az I. század végén kb. 10 000, a II. század végén kb. 100 000, a III. század végén már kb. 2 millió keresztény élt a birodalomban. Üldözések: a principátus idején többször is sor került keresztényüldözésre: pl. Néró császár, illetve a legsúlyosabb Diocletianus császár idején, aki 303-ban …

Emelt történelem érettségi

Az Oszmán birodalom kialakulása és főbb jellemzői

Szeldzsukok: A Bagdad központú Abbaszida Kalifátus a XI. század elejére teljesen szétesett, több kisebb központ alakult ki. Az egyik ilyen központ a Szir-Darja folyó alsó folyásánál élő szeldzsuk szállásterület lett. A XI. század második felére kiterjesztették hatalmukat Mezopotámiára, Szíriára és Palesztinára. 1071-ben szultánjuk, Alp Arszlán Manzikertnél legyőzte a bizánci seregeket. A Szeldzsuk Birodalom széthullása idején …

Emelt történelem érettségi

Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején

Szent László uralkodása: Szent László (1077-1095) testvére, I. Géza király (1074-1077) halála után került a trónra. A korábban kettejük által a trónról letaszított Salamonnal (1063-1074) rövid ideig békében éltek, majd miután Salamon összeesküvést szervezett, I. László elfogatta, és Visegrádon bezáratta. Törvénykezése 3 törvénykönyvét ismerjük: Az első az 1092-es szabolcsi zsinat határozatait tartalmazza (ünnepek számának a …

Emelt történelem érettségi

A honfoglaló magyarság életmódja

Források: A magyarság őstörténetéről viszonylag kevés forrás szól. Arab, bizánci, szláv és nyugati kútfőket érdemes számba venni. Arab források: Dzsájháni földrajztudós 920 körül készítette el művet muszlim kereskedők (pl. Ibn Hurradadbih: Az utak és az országok c. könyve, 846) beszámolója alapján. Dzsájháni könyve, amely a 870 körüli állapotokat tükrözte, elveszett, tartalmát csak későbbi átírásokból ismerjük: …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a 17.-18. században

Előzmények: 15 éves háború (1591-1606) magyar é török végvári vonal mentén folytonossá váltak a portyázások  15 éves háború kirobbanása Száva menti Sziszek török lerohanása  I.Rudolf (1576-1608) háborúba lép a török ellen 1593: harcok kezdete, Pálffy Miklós vezetésével felszabadították a nógrádi várakat (Fülek, Drégely, Nógrád stb. 1595: Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem bekapcsolódik, Bethlen Gáborral …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás

Tudományos kutatás: A magyar őstörténet kutatásának 3 alappillére: nyelvészet (élő nyelvek és nyelvemlékek); régészet (tárgyi emlékek, antropológiai sajátosságok); írott források. Származás-elméletek: Eredetmítoszok: A Biblia alakjaiban keresték a magyarság eredetét: Noé fia, Hám az „ősapa”: Kézai Simon krónikájában (1285 k.) található az az eredetmonda, mely szerint a magyarok Hám egyik fiától, Nimródtól származnak. Nimród ikerfiai, Hunor …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A román és gótikus építészet, a reneszánsz kultúra

Román kori művészet: Romanika = római (romain). Időbeli kiterjedése: XI-XIII. század. Franciaország, Németország, Itália területén alakult ki, innen terjedt el Anglia és Közép-Európa felé (Cseh-, Lengyel- és Magyarország). Stílusjegyek és példák az egyes művészeti ágakban: Építészet egyházi célra: püspöki székesegyházak, plébániatemplomok, kolostorok, erődtemplomok; világi célra: várak, lakóházak, városházak, őrtornyok, céhházak; stílusjegyek vaskos falak; félköríves boltívek; …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Művelődés és írásbeliség a középkorban

Az egyetem fogalma: Az egyetem (universitas) a tanárok és diákok testületét jelentette, akik (a céhekhez hasonlóan) kiváltságokkal (immunitásokkal) rendelkeztek. Az egyetemeken az állam tisztviselői nem járhattak el. Az egyetemi polgárok (tanárok és hallgatók) az egyetem vezetőinek, a rektornak a bírói hatalma alá tartoztak. Az egyetem maga alkotta meg szabályzatát is, és az ügyeket saját, választott …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Rendi fejlődés Magyarországon (Aranybulla, 1351. évi törvények, Anjou-kori társadalom)

Előzmények: Újabb trónviszályok alakultak ki Könyves Kálmás halála után megnőtt a birtokadományozás, kezdett átalakulni a gazdaság III.Béla (1172-1196) bizánci ismereteivel megszilárdította a királyi hatalmat írásbeliség kiterjesztése államigazgatás modernizálása király előtt megtárgyalt ügyek írásba vétele (1181) kiadott oklevelek száma nőtt  Kancellária létrehozása: élén ált. érsek álltak jegyzők, írnokok munkái megnőtek földművelés erősödik (legelőváltó rendszer)  …