Eredmény(ek) 53 mutatása
Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A két világháború közötti diktatúrák és ideológiájuk

A fasizmus és Mussolini: A fasizmusnak több jelentése is van Benito Mussolini politikáját és ideológiáját A nacionalizmust szociális ígéretekkel ötvözi militáris ideológiával (?) Fasces: római vesszőnyaláb Fascio: liga, szövetség Az ideológiában a nacionalizmus ötvöződött a szocialista eszmékkel, elutasítva a liberalizmust A nemzet érdeke az első Elutasította a demokráciát A nemzeti érdek képviselője az állam, ennek …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A gyarmati rendszer felbomlása és a harmadik világ

Harmadik világ: Az I. Világháború után megkezdődött a gyarmati területek függetlenné válása, és ez a II. Világháború után is folytatódott. A volt gyarmati országokat harmdadik világnak nevezték,bár ma leginkábba fejlődő orszégoknak nevezzü őket (az első világ a nyugati országok, a második világ a kommunista országokat jelenti). A II. Világháboró után az USA és a CCCP …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Magyar-török küzdelmek és együttélés a XV.-XVII. században

Előzmények A 14. században kialakul az Oszmán Birodalom. Oszmán egyesítette a törzseket. 1354-ben Orhán elfoglalta Nikaiát és Gallipolit. I. Murád Drinápolyt foglalta el 1362-ben. A törökök az első rigómezei csatában legyőzték a szerbeket 1389-ben. I. Bajezid 1396-ban elfoglalta Nikápolyt. Bizánc még létezett, így nem jöhetett létre egységes Oszmán Birodalom. 1402-ben Timur Lenk a tatárjaival megtámadta …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A középkor Európája (V-XV. század)

A. Ismertesse az angol és a francia rendi állam kialakulásának folyamatát! 1. A rendi fejlődés elméleti alapjai A nyugati társadalomfejlődés szempontjából döntő elem volt az, hogy a 6-8. század folyamán a germán és a római államkeretek egyaránt szétbomlottak, és ezzel párhuzamosan feloldódtak a társadalmi kötelékek is. Az egyetlen intézmény, amelyet a fejlődés nem bontott szét, …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A középkor fogalma, gazdasága és társadalma

A „középkor” elnevezés a reneszánszban keletkezett. A reneszánszban negatív jelzőkkel illették: terméketlen, sötét, barbár. Napjainkban senki sem tekinti a középkort egyértelműen sötétnek és terméketlennek. Ellenkezőleg: az első olyan korszak, amely létrehozott egy alapvető eszmei-erkölcsi értéket, nevezetesen a nyugati keresztény civilizációt”. A középkori Európa szárazföldi kultúra, egymástól különböző kis kultúrák együttese. De nem elszigetelt civilizáció! A …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Az angol abszolutizmus uralkodói

1. VII. Henrik (1485-1509) Előrelátó, koncepciózus uralkodó. Csökkenti a királyi hatalomra veszélyes főrendek létszámát. Átszervezi a központi kormányzatot, a korábbi Államtanácsból kialakította a parlament felsőházát (House of Lords). Létrehozza a Csillag Kamarát, a legfőbb királyi bíróságot. A peres ügyeket szakképzett jogászokból álló bíróságok tárgyalták. Eltűnik a kínvallatás1: a vádlónak kell bizonyítani a bűn elkövetését. Jó …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Egyiptom története

Hérodotosz görög történetíró: Egyiptom a Nílus ajándéka. Az egyiptomiak hazájukat Kemetnek1 nevezték, hiszen a Nílus minden áradásakor termékeny fekete iszapot rakott le 5-10 km szélességben. Egyiptom két részre oszlik: Az északi részt, a deltavidéket Alsó-Egyiptomnak nevezzük A déli rész az első kataraktáig2 Felső-Egyiptom Egyiptom ásványkincsekben szegény volt, mind az aranyat, mind a rezet be kellett …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

India

A terület földrajzi felosztása A terület földrajzilag zárt egység. Északon a Himalája, nyugaton a Beludzsisztáni-hegyvidék határolja, keleten sűrű áthatolhatatlan erdőség van. A partok alig tagoltak, az óceán az év jelentős részében viharos. Mindezek a tényezők jócskán megnehezítették a külvilággal való érintkezést. A kapcsolatteremtés csupán az ény-i Khaiber-hágón keresztül volt lehetséges, itt bonyolódott le a kereskedelem …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A Jagellók kora Magyarországon – (1490-1526)

1. Magyarország a Habsburg és a Török Birodalom árnyékában Mátyás halála után ismét trónviszályok kezdődnek. A jelöltek: Corvin János I. Habsburg Miksa német-római császár Jagelló Ulászló cseh király és öccse János Albert lengyel herceg Corvin János a bosnyák királyi és a szlavón hercegi címért, valamint a horvát bánságért és a Hunyadi-birtokokért cserében lemondott trónigényéről. Utóbb …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János)

gr. Teleki Pál (1879-1941): erdélyi családból származik konzervatív politikus földrajztudósként hírnevet szerez Béketárgyalásokon felhasználják a küldöttek Teleki „vörös-térképét” 1905-ben lett először az országgyűlés tagja Tanácsköztársaság alatt: Anti Bolsevista Comité tagja Simonyi-Semadam-kormány külügyminisztere 1920. július 19-én miniszterelnökké nevezi ki Horthy Gazdaság: Válság/Trianon/Háborús kimerülés következménye: erdélyi és északi ipari központok kiesnek 1920-ban földosztás Nagyatádi Szabó István kisgazda …