Eredmény(ek) 12 mutatása
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Edukáció

Oktatás-nevelés speciális területe: edukáció → betegnevelés, páciensoktatás Edukátor: nevelő (pedagógus) Feladatai: segít a betegség megismerésében a betegség elfogadásában a betegséggel együttélés megértetésében, nem a betegségtudat erősítésében szorongás, félelem oldása, gyógyulás segítése az állapot tudatos kézben tartásához segítségnyújtás, saját sors tudatos alakítása segíteni az eligazodást az „információ-özönben”, kiszűrni a károsat A „jó” edukátor képességei: alkati adottság: …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Egészségnevelés

Az egészségnevelés célja, feladata Az egészségnevelés: tudatosan kialakított tanulási-tanítási folyamat, amely változatos módszerekkel bővíti, fejleszti az egészséggel kapcsolatos ismereteket, készségeket a lakosság körében az egyén és a környezetében élők egészségének javítása, megőrzése érdekében. Foglalkozik: a személyi higiéniával, az egészséges táplálkozással, a rendszeres testmozgással, a szabadidő aktív eltöltésével, a lelki egyensúly megőrzésével, a harmonikus párkapcsolattal, a …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Andragógiai alapismeretek

Andragógia: a felnőttek iskolai és iskolán kívüli nevelésének, oktatásának, képzésének történetét, cél- és feladatrendszerét, folyamatának törvényszerűségeit és sajátosságait, intézményeit, módszer és eszközrendszerét kutató tudomány. A szakirodalomban az andragógia kifejezést a gyakorlati felnőtt nevelői munka megnevezésére is használják. A felnőttképzés speciális tanítási, oktatási módszereket igényel. Az élethosszig tartó tanulás kapcsán egyre nagyobb a számuk átképzésekben, ráképzésekben, …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Új módszerek a pedagógiában

A projektoktatás: Olyan célközpontú oktatási stratégia, mely egyrészt a sajátos célok elérését, a valós életet integráló és reprezentáló tanulási tartalommal, a komplex szemléletmódot segítő, tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szervezési formákkal, módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva természetes tanulási környezetben valósítja meg; másrészt a stratégia eredményeként létrejött projekt további tanulási célok spirálisan fejlődő modelljét …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Személyiség

Személyiség fogalma (Gordon W: Allport szerint): a személyiség azoknak a pszichológiai rendszereknek a dinamikus struktúrája az egyénben, amelyek a környezethez való egyéni alkalmazkodást meghatározzák. Minden fejlődési periódusában van egy viszonylagos egysége. Az adott életkori periódusra érvényes személyiségstruktúrát aktuális személyiségnek nevezzük. A régebbi személyiségstruktúrák megőrződnek az aktuális személyiségben, hatásaival, következményeivel együtt, rejtett formában, inaktív állapotban. (Kudarcok …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Szerepek

Szerep, szerepelvárások és szerepkonfliktusok Szerepek: a társadalom által elvárt viselkedésminták összessége, a szocializációs folyamat során sajátítjuk el. Vannak szociális és társadalmi szerepek. Szerep sajátosságai: pozícióhoz kötött külső társas környezettől kapott el kell sajátítani több szerepnek kell megfelelni nem csak elvárásokkal jár, hanem esetleg jogokkal, juttatásokkal Szerepelsajátítás folyamata a szerepelvárásoknak megfelelően: felfedezés: nem egyformán viselkedünk különböző …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Tanulás

Tanulás: egy folyamat, tapasztalatok és ismeretszerzés eredményeként kialakuló tartós viselkedésváltozás pedagógiai értelemben: oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek kialakítása, képességek fejlesztése pszichológiai értelemben: minden változás, amely külső hatásra, tapasztalásra, gyakorlás révén jön létre A tanulás formái: elméleti, gyakorlati, jártasságok, készségek A tanulás fajtái: perceptuális tanulás: tájékozódás érzékszervekkel pszichomotoros tanulás: mozgásos, lelki indíttatású verbális tanulás: a …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Oktatás

Az oktatás fogalma: meghatározásában nincs teljes körű szakmai egyetértés hétköznapi értelmezésben: információ, tudás nagyobb mennyiségben történő, rendszeres átadása pedagógiai értelmezésben: a tudás intézményesített átadása Az oktatás célja: A célt követelményrendszerek és központi oktatási programok szabályozzák. A nevelők és diákok részéről jelentősen eltérhetnek. Lehetnek általános, közvetlen, társadalmi, iskolatípusra, pedagógiai gyakorlatra vonatkozó célok. Az oktatás módszerei: Az …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Nevelés

A nevelés fogalma: Egy folyamat, mely egy alacsonyabb szintről egy magasabbra juttat el. Személyiségre irányuló, ismeretelsajátítás közben kialakuló viselkedésváltozás, a képességek kibontakoztatása, a személyiség formálódása, értékközvetítés. Intézményesített szocializáció, amely a személyiséget a társadalom létezéséhez nélkülözhetetlen erőforrássá alakítja. A társas hatásokat célirányos, tervezett, szervezett, ellenőrzött, szakszerű, módszeres formában alkalmazza. Céltudatos személyiségfejlesztés, egész életre kiterjed, pozitív változást …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A pedagógiai kutatás módszerei

élja: a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek, összefüggések feltárása, a nevelés eredményesebbé tétele Tárgya: a mindenkori nevelési gyakorlat Módszertani problémái: a pedagógiai jelenségek komplexek, minden komponense nem ismert, ezért azok nem is vizsgálhatóak változékonyak, ezért nagy a téves következtetések levonásának esélye nagy szerepe van a véletlennek a pedagógiai jelenségek tendencia jellegűek: a törvényszerűségek ezért …