Eredmény(ek) 36 mutatása
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Tanulás

Tanulás: egy folyamat, tapasztalatok és ismeretszerzés eredményeként kialakuló tartós viselkedésváltozás pedagógiai értelemben: oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok, készségek kialakítása, képességek fejlesztése pszichológiai értelemben: minden változás, amely külső hatásra, tapasztalásra, gyakorlás révén jön létre A tanulás formái: elméleti, gyakorlati, jártasságok, készségek A tanulás fajtái: perceptuális tanulás: tájékozódás érzékszervekkel pszichomotoros tanulás: mozgásos, lelki indíttatású verbális tanulás: a …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Oktatás

Az oktatás fogalma: meghatározásában nincs teljes körű szakmai egyetértés hétköznapi értelmezésben: információ, tudás nagyobb mennyiségben történő, rendszeres átadása pedagógiai értelmezésben: a tudás intézményesített átadása Az oktatás célja: A célt követelményrendszerek és központi oktatási programok szabályozzák. A nevelők és diákok részéről jelentősen eltérhetnek. Lehetnek általános, közvetlen, társadalmi, iskolatípusra, pedagógiai gyakorlatra vonatkozó célok. Az oktatás módszerei: Az …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Nevelés

A nevelés fogalma: Egy folyamat, mely egy alacsonyabb szintről egy magasabbra juttat el. Személyiségre irányuló, ismeretelsajátítás közben kialakuló viselkedésváltozás, a képességek kibontakoztatása, a személyiség formálódása, értékközvetítés. Intézményesített szocializáció, amely a személyiséget a társadalom létezéséhez nélkülözhetetlen erőforrássá alakítja. A társas hatásokat célirányos, tervezett, szervezett, ellenőrzött, szakszerű, módszeres formában alkalmazza. Céltudatos személyiségfejlesztés, egész életre kiterjed, pozitív változást …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A pedagógiai kutatás módszerei

élja: a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek, összefüggések feltárása, a nevelés eredményesebbé tétele Tárgya: a mindenkori nevelési gyakorlat Módszertani problémái: a pedagógiai jelenségek komplexek, minden komponense nem ismert, ezért azok nem is vizsgálhatóak változékonyak, ezért nagy a téves következtetések levonásának esélye nagy szerepe van a véletlennek a pedagógiai jelenségek tendencia jellegűek: a törvényszerűségek ezért …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A különleges bánásmód fogalma, csoportjai

Az SNI fogalma: a 2003. évi Közoktatási törvényben jelent meg először ez a fogalom: sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján annak minősül. Nem diagnózis, hanem iskoláztatási fogalom. Az SNI formái: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása pszichés fejlődési zavar miatt nevelési, tanulási folyamatban …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A pedagógia fogalma, célja, feladata, tárgya

A pedagógia fogalma: A személyiséggel, annak fejlesztésével foglalkozó nevelés tudománya. Komplex fogalom, magába foglalja a nevelés elméletét és gyakorlatát is. A pedagógia célja: A nevelési eredményeket meghatározó érték és normarendszer kialakításához szükséges követelmények teljesítése, és az ehhez szükséges feladatok meghatározása. A személyiség fejlesztése során érvényesülő összefüggések, törvényszerűségek feltárása, középpontjában a célirányos fejlesztéssel. Befolyásolják: szociokulturális tényezők, …