Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Oktatás

Az oktatás fogalma: meghatározásában nincs teljes körű szakmai egyetértés

 • hétköznapi értelmezésben: információ, tudás nagyobb mennyiségben történő, rendszeres átadása
 • pedagógiai értelmezésben: a tudás intézményesített átadása

Az oktatás célja:

A célt követelményrendszerek és központi oktatási programok szabályozzák. A nevelők és diákok részéről jelentősen eltérhetnek. Lehetnek általános, közvetlen, társadalmi, iskolatípusra, pedagógiai gyakorlatra vonatkozó célok.

Az oktatás módszerei:

Az oktatási folyamat állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében, eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. Feladat- illetve tevékenységorientáltak. Az oktatási folyamat során a cél elérését szolgálják:

Pl. előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulók kiselőadása, megbeszélés, vita, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat, gyakorlás, ismétlés, ellenőrzés, értékelés

Az oktatási módszerek megválasztásának szempontjai:

 • megválasztása a pedagógus kompetenciája
 • nevelés-oktatás célja, tartalma
 • tanár személyisége
 • életkori sajátosságok, egyéni képességek
 • az órák típusa (pl. összefoglaló, számon kérő)
 • tantárgyi sajátosságok
 • a rendelkezésre álló idő
 • a csoport létszáma
 • tárgyi és személyi feltételek

Az oktatás szervezeti és munkaformái:

Szervezeti formái:

 • osztály: megközelítőleg azonos életkorú tanulók csoportba szervezése, adott tanév tananyagának együttes elsajátítása. Továbblépés feltétele a minimális követelmények teljesítése. Alternatív iskolákban nem az életkor a szervezés alapja, hanem lehet nevelési problémák, személyiségvonások, életmódbeli sajátosságok, hasonló teljesítmény, stb.
 • tanulmányi kirándulás: elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, tapasztalatok, élmények gyűjtése
 • szakkör: azonos érdeklődésű tanulók tanórán kívüli foglalkozása
 • korrepetálás: gyengébb teljesítményű tanulók segítése, a hiányosságok pótlása
 • napközi, tanulószoba: óvoda, illetve tanítási időn kívüli iskolai felügyelet, házi feladatok elkészítése

Munkaformák:

 • frontális oktatás
 • csoportmunka
 • egyéni munka

Oktatási folyamat: minőségügyi kör a céloktól az eredményekig

 • Oktatási célok: követelményrendszerek és központi oktatási programok szabályozzák. A célok a nevelő és a diák részéről jelentősen eltérhetnek. Eltérhetnek a célrendszer szintjei is→lehetnek általános, közvetlen, társadalmi, iskolatípusra, pedagógiai gyakorlatra vonatkozó célok.
 • Kiindulási helyzet: felmérése fontos, tantárgyi integrációt, és koncentrációt szolgál. Felnőttek oktatásában élettapasztalatokra lehet építeni.
 • Tananyag: oktatási jogszabályok és oktatási programok határozzák meg, esetleges oktatói szabadsággal.
 • Módszer: az oktatási folyamat állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. Megválasztása a pedagógus kompetenciájaezt befolyásolja az órák típusa (összefoglaló, számon kérő, rávezető), rendelkezésre álló idő, csoport létszáma, tárgyi és személyi feltételek. Pl.: előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulók kiselőadása, megbeszélés, vita, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív módszer, szimuláció, szerepjáték, játék, házi feladat.
 • Tevékenység: tanulók bevonása, tanulói tevékenység formáinak meghatározása, pl.: házi feladat, projektmunka
 • Eszközök: oktatás helyszíne, szemléltető eszközök, a pedagógus személyisége, oktató gépek (interaktivitást segítik), informatika lehetőségei
 • Eredmények: értékelés, visszacsatolás→érdemjeggyel minősítés; valamint a kitűzött célokból mit tudtunk elérni, mit kell még megoldani

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük