Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A nevelés feladat és eszközrendszere-a nevelés módszerei

-A nevelési módszer helye a nevelés feladat és eszközrendszerében

 • A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett nevelési eszköznek szokás nevezni azokat az utakat, nevelési formákat (az oktatást és a szűkebb értelemben vett nevelést), amelyek révén a nevelés megvalósul. Ezzel a szóhasználattal mondhatjuk például azt, hogy az oktatás a nevelés eszköze, sőt fő eszköze.

 

 • Nevelési módszernek nevezzük a nevelőmunka gyakorlati végrehajtása során egy-egy nevelési feladat, helyzet, probléma megoldásának módját, menetét. A mód szó itt arra utal, ahogyan a problémát megoldjuk, a menet pedig arra, hogy a megoldás nem csak egy, hanem több lépésben is történhet.

-A nevelési módszer fogalma

 • Nevelési módszer: a kitűzött nevelési cél elérésének érdekében alkalmazott eljárás. Célja, hogy a gyermekeket pozitív tevékenységre késztessük, a negatív hatásokat pedig kiküszöböljük.

-A módszert meghatározó tényezők:

 • a nevelési cél,
 • a nevelési feladat,
 • tanulók életkora, értelmi fejlettsége, képességei, sajátosságai
 • a tanár személyisége, pedagógiai kulturáltsága, felkészültsége,
 • a tanár vezetési stílusa,
 • a pedagógiai szituáció és annak tartalma


Nevelési eszköz:

 • a gyermekek fő tevékenységformáit jelenti: a játékot, tanulást, a munkát, a sportot, a szabadidőt stb.

– A nevelési módszerek csoportosítása a nevelési folyamatban betöltött szerepük alapján:

 1. A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei:
 • az oktatás valamennyi módszere,
 • példa, példakép állítás módszere,
 • a bírálat, önbírálat módszere,
 • a beszélgetés, a felvilágosítás módszere,
 • az előadás, a tájékoztatás, a vita módszere.
 1. A tevékenység megszervezésének módszerei:
 • a követelés, a megbízás, az ellenőrzés módszere,
 • a verseny, a játékos módszerek,
 • az oktatás, a gyakorlás módszere.

 

3.Magatartásra ható módszerek:

 • az ösztönzés, serkentés módszerei: ígéret, helyeslés, megerősítés, megértés, törődés, bíztatás, elismerés, dicséret, kiemelés, jutalmazás, motiválás, vigasztalás, bátorítás, szeretetadás stb.
 • kényszerítő módszerek: felügyelet, követelés, felszólítás, kérés, utasítás, intés, figyelmeztetés, fegyelmezés, elmarasztalás, korlátozás, szankcionálás, átterelés, parancs, büntetés, fenyegetés, tilalom, ellenőrzés stb.
 • gátlást kiváltó módszerek:
  felügyelet, követelés, felszólítás, kérés, utasítás, intés, figyelmeztetés, fegyelmezés, elmarasztalás, korlátozás, szankcionálás, átterelés, parancs, büntetés, fenyegetés, tilalom, ellenőrzés stb.

 

A meggyőzés és a tevékenység megszervezésének módszerei

Kozma Béla

 • az oktatás valamennyi
 • módszere
 • példa, példaadás, példakép
 • bírálat, önbírálat
 • beszélgetés, felvilágosítás
 • előadás, tájékoztatás, vita

 

A magatartásra ható módszerek

Kozma Béla

 • az ösztönzés, serkentés módszerei:

ígéret,helyeslés,megerősítés,megértés, törődés,bíztatás,elismerés,dicséret, kiemelés,jutalmazás,motiválás,vigasztalás,bátorítás,szeretetadás stb.

 

 • kényszerítő módszerek: felügyelet, követelés,felszólítás,kérés,utasítás,intés,figyelmeztetés,fegyelmezés,elmarasztalás,korlátozás,szankcionálás,átterelés,parancs,büntetés,fenyegetés,tilalom,ellenőrzés stb.

 • gátlást kiváltó módszerek:

felügyelet,követelés,felszólítás,kérés, utasítás,intés,figyelmeztetés,fegyelmezés,elmarasztalás,korlátozás,szankcionálás,átterelés,parancs,büntetés,fenyegetés, tilalom,ellenőrzés stb.

 

A nevelési módszer kiválasztásának szempontjai

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük