Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Egészséges életmódra nevelés területei, megvalósítása

Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének elősegítése. Ennek keretében:

 • a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, 
 • a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése, 
 • a gyermek egészségének védelme, baleset-megelőzés 
 • a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 
 • egészséges környezet biztosítása 
 • prevenció, korrekció (pl. gyógytorna) 

Gondozás
A gondozás két fő feladata:


 1. Az egészséges környezet biztosítása (óvoda helyiségei, udvara)
 • jól megválasztott napirend, mely elegendő teret és időt biztosít a tevékenységekre 
 • helyes életritmus kialakítása 
 • táplálkozás, étkezés (napi 3x) megfelelő összetételre való figyelés 
 • minden délelőtt gyümölcsöt kapnak a gyerekek, heti 2x gyümölcs az uzsonna 
 • az étkezések között min. 3 óra telik el 
 • testápolás, öltözködés, szokások kialakítása 
 • mozgás 
 • pihenés, alvás 
 1. 2. Betegségek, az egészség kisebb eltéréseinek megelőzése, javítása

 Az egészséges életmód szokásainak megalapozása, alakítása, továbbfejlesztése. A szülők tájékoztatása, közös együttműködés kialakítása az óvodai szokásrendszer alapján. Speciális szakemberek bevonása (orvos, pszichológus, gyógytornász).

Mozgás
A testnevelés az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek egészséges testi- és mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük fejlődését. Az óvónő feladata a megfelelő mozgás-feltételek megteremtése, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, növelik a szervezet teherbíró, ellenálló és alkalmazkodó képességét. Fontos a jó levegőjű, tiszta környezet biztosítása.
A különböző mozgások elsajátításának folyamatát az óvónő a gyermekek mozgástapasztalatára, játékos kedvére építi, szem előtt tartva, hogy a testnevelés legértékesebb anyaga a mozgásos játék. Lehetőséget ad arra is, hogy ki-ki képességei szerint hajtsa végre a gyakorlatokat. A testnevelési feladatok teljesítésére felhasználja még a mindennapos testnevelést is (kocogás, futás, fogójátékok, játékos gimnasztika). 

Az óvónő az eltérő korosztályoknál más és más követelmény alapján állítja össze a feladatokat. A mozgás megszerettetésében együttműködik a családdal (közös kirándulások, szánkózások). A mozgáshoz fontos a megfelelő öltözék biztosítása, a gyerekek rászoktatása arra, hogy a mozgáshoz kevés ruhát, megfelelő cipőt viseljenek. Nagyon fontos a szabad levegőn való, kötetlen mozgás, ahol a gyermek saját indíttatásból, erejéhez mérten mozoghat. Minél több időt kell biztosítani az udvari játékra. Rossz idő esetén sétával, a betonos udvaron történő játékkal ill. szellőztetéssel biztosítja a friss levegőt a gyerekek számára. 

A néphagyományok ápolásához szorosan kapcsolódva az óvónő megismerteti a helyi népi mozgásos és versenyjátékokat a gyermekekkel. Prevenció keretében mezítlábas torna is helyet kap a napirendben, erre azért van szükség, mert viszonylag sok a lúdtalpas kisgyerek.

A testileg egészségesen fejlődő gyermek 6-7 éves korára eljut az első alakváltozásra. (testarányok, fogváltás, teherbírás, összerendezett mozgás, finommotorika). Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. Önállóan végzi a testápolást, önkiszolgálást, étkezést, öltözködést. Rendben tartja környezetét, játékait, saját személyes dolgait.

Balesetmegelőzés


A legtöbb óvodában az udvaron ütéscsillapító felület található a kisház, hinták, csúszda alatt. Az udvar befüvesítése is a sérülések megelőzését szolgálja. 

A csoportokban a radiátor előtt védőkorlát van, nincsenek balesetveszélyes eszközök, anyagok a gyerekek környezetében. A mosdókban a felső, magas szekrényekben elzárva tárolják a takarítószereket, vegyi anyagokat.
EU-KONFORM Elsősegély-felszerelést kapott minden óvoda, amely a vezető irodában található, adott esetben könnyen hozzáférhető. Az óvónőket megtanították a csomag használatára. Az óvoda szoros kapcsolatban áll a gyermekorvossal, telefonon bármikor elérhető.
A gyerekeket is tanítani kell önmaguk és egymás testi épségének megóvására, ezt nap mint nap elmondják az óvónők, a csoportnaplóban is külön tervezik.

Lelki egészség


Az óvónő feladatai:

 • egészséges pszichés klíma biztosítása 
 • érzelmi biztonság, tevékenységszükséglet kielégítése 
 • rugalmas napirend biztosítása 
 • derűs légkör folyamatos biztosítása 
 • differenciált bánásmód 
 • a másság elfogadtatása 
 • kapcsolatok pozitív érzelmi töltése 

A lelkileg egészséges gyermek nyitottá válik a világra, elfogadja a másságot, alkalmazkodik a különböző helyzetekhez. Társaihoz türelmes, megértő, szívesen segít a társainak, óvónőnek.  Szeretettel fordul társai felé, vannak barátai, kapcsolatai kiegyensúlyozottak, elutasítja a durvaságot

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük