Eredmény(ek) 76 mutatása
Földrajz érettségi

Ázsia hegyvidékeinek, ősmasszívumainak jellemzése, kialakulásuk. Felszínformáló erők szerepe. Gazdasági hasznosítás

Ázsia nagy szerkezeti egységei: Ősmasszívumok Általános jellemzők: ősi, lepusztult kőzettestekből állnak. Vagy fedettek, vagy későbbi korok fiatalabb üledékeivel fedettek. Ásványkincsekben gazdagok. Keletkezés, kialakulás: A földkéreg legkorábban megszilárdult részei. Eredetileg ezek is gyűrt hegységek voltak, de az eltelt évmilliárdok alatt lepusztultak. A mai kontinensek magjait alkotják, hozzájuk gyűrődtek fel a fiatal lánchegységek illetve ezek lepusztulásával a …

Földrajz érettségi

A hideg mérsékelt öv – Az emberi beavatkozás és következményei

A hideg mérsékelt öv a szárazföldek eloszlása következtében csak az északi félgömböt fogja körül (Kanada, Oroszország, Alaszka, Finnország, Svédország, Norvégia). Főbb jellemzők: – Tele hosszú és hideg. – A napsugarak hajlásszöge kicsi, a nappalok rövidek. – Északi szegélyén helyenként többnapos éjszakák is előfordulnak, illetve nyáron több napig nem megy le a Nap. – Az erősen …

Nyelvtan érettségi

A képszersűég stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felismerése

KÉPSZERŰSÉG = a közlés képfelidéző és érzelemkifejező ereje A szemléletesség legfőbb elemei a szóképek (trópusok) = egy fogalom, illetve jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre a köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. = Két fogalmat, jelenséget összehasonlítunk, köztük összefüggést létesítünk azzal a céllal, hogy az egyiket a másikkal szemléltessük.  HASONLAT Egy dolgot érzékletesebbé tesz …

Történelem érettségi

A római köztársaság válsága

A kr. e. 3-2. században Róma meghódította a Földközi-tenger partvidékét (pun háborúk, Makedónia legyőzése). I. A hódítások hatása: – Hatalmas hadizsákmány áramlott Rómába (arany, ezüst), amely egyenlőtlenül oszlott meg a rómaiak között. Csak egy szűk kör profitált a kincsekből. A hadizsákmány hatására fellendült a kereskedelem, s a pénzügyek. Ennek következtében kialakult egy új, kereskedelmi-, pénzügyi …

Történelem érettségi

Budapest világvárossá fejlődése:

Az 1800-as évek elején a városi lakosság száma az átlagnál gyorsabban nőtt, s elérte az össznépesség 14%-át. A városok politikai szerepe – országgyűlési képviselete – mégis szerény volt, ami a városi polgárság nagy részének idegen eredetével magyarázható. Buda, Óbuda és Pest már az 1700-as évek végén jelentősebb városnak számítottak, de ekkor még nem az ország …

Irodalom érettségi

Albert Camus: Közöny

Az 1945 utáni prózairodalom A 20. század elején sokszínűség az irodalomban, nehezebb kategorizálni, stílusokhoz, csoportzokhoz kötni a műveket Epika vezető szerepben Főleg regény, novella és esszé Fő irányzatok: realizmus, avantgarde (Neoavantgarde 1960-1975) Realizmus változatai A hagyományos, 19. századi realizmus továbbélése Romantikusabb, líraibb változat Intellektuális, filozófiai és pszichológiai jellegű (Közöny) Neorealizmus kb. 1930-1960, főleg Olaszo. és …

Történelem érettségi

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban

Előzmények Teleki Pál második miniszterelnöksége (1939-1941) Cél: békés revízió, fegyveres semlegesség Második zsidótörvény kiadatása (1939) Már faji alapon (nem vallási) Értelmiségi pályákon 20%-ról 6%-ra csökkentetették a zsidók arányát Magyarország csatlakozik az antikomintern paktumhoz (1939) → SZU ellen Magyaroszág kilépése a Népszövetségből (1939) Kárpátalja Magyarországhoz csatolása (max 10%-a magyarlakta) Főleg ruszinok lakták Teleki Pál háborús politikája …

Történelem érettségi

SZÖVETSÉGI RENDSZEREK KIALAKULÁSA

Mutassa be a szövetségi rendszerek kialakulását az első világháború előtt! Tárja fel a nagyhatalmi ellentétek okait ebben a korszakban!   * Németország alakulásakor sok ellenségre tett szert (Oroszország – Krím, Ausztria – Königgratz, Franciaország – Sedan), ezen kívül dinamikusan fejlődött az ipara –> nagyhatalmi szerephez jutott * a Balkán-félszigeten uralkodó Török Birodalom egyre gyengült –> …

Történelem érettségi

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

Ismertesse gróf Széchenyi István társadalom-átalakító programját! Tárja fel a gyakorlati tevékenységét és a korszakban betöltött szerepét az 1848-as forradalom előtt! BEVEZETŐ GONDOLATOK Széchenyi Bécsben született, udvarhű arisztokrata család sarjaként. Édesapja Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója, édesanyja: Festetich Julianna (a Georgikont alapító Festetich György nővére). Huszártiszti pályára lépett, részt …

Irodalom érettségi

Berzsenyi Dániel költészete

1. Élete – szemelvények 1776. máj. 7. Hetye középbirtokos nemesi család 1799 Dukai Takács Zsuzsanna – házasság 1804 költözés Niklára Kis János fedezte fel benne a költőt 3 költeményt küldött Kazinczynak 1808 maga, a költő, jelentkezett Kis Jánosnál (77 vers – teljes verseskötet) átadta Kazinczynak (nyomtatás támogatása) => megindul a levelezés kettejük között 1836. febr. …