Eredmény(ek) 76 mutatása
Történelem érettségi

A regényíró Kosztolányi

1. Kosztolányi Dezső élete – szemelvények 1885. márc. 29. Szabadka  Virágvasárnap édesapja Kosztolányi Árpád – matematika és fizika szakos tanár, fél tőle édesanyja Brenner Eulália – gyógyszerész család Brenner József (=Csáth Géza) Négyesy-féle stílusgyakorlatok 1904 bécsi egyetem freudizmus 1907 Négy fal között első kötet 1908 Nyugat rendszeres munkatárs 1910 A szegény kisgyermek panaszai 1913 …

Történelem érettségi

Mária Terézia és II. József reformjai

I. Mária Terézia III. Károlynak (1711-1740) nem volt fiú örököse, ezért még életében el kellett fogadtatnia a Birodalomban a leány-ág öröklését. Ez volt a Pragmatica Sanctio Apja halála után Mária Terézia (1740-80) lett az uralkodó, ezt a szomszédos országok nem akarták elfogadni Habsburg örökösödési háború, mely 1740-48-ig tartott. II. Frigyes porosz uralkodó hadüzenet nélkül megrohanta …

Történelem érettségi

Mohácsi vész és az ország három részre szakadása

I. Trónutódlás Magyarországon viszont a királyi hatalom meggyengült Mátyás halála (1490) után. A rendek feltételekhez kötötték Jagelló Ulászló „Dobzse László” (1490-1516) megválasztását (nem szed rendkívüli hadiadót, saját költségén védi meg az országot, a rendekkel együtt kormányoz. a királyi birtokok területe tovább csökkent, a királyi jövedelmek csökkentek  nem volt elegendő a végvárvonal fenntartásához, így a …

Történelem érettségi

Rákóczi- szabadságharc okai, főbb eseményei, eredményei

I. II. Rákóczi Ferenc családja, háttere II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Apja: I. Rákóczi Ferenc  Kelet – magyarországi főnemesi család leszármazottja. Anyja: Zrínyi Ilona  Nyugat – magyarországi nemesi család (Frangepán) Anyja összeházasodik Thököly Imrével  kuruc neveltetés (Habsburg ellenes) II. Előzmények A törökök kiűzése után a Habsburg kormányzat Magyarország visszafoglalt területeit saját szerzeményének tekintette. …

Történelem érettségi

Reformáció kibontakozása és főbb tanításai

I. Egyház és a reformáció A katolikus egyház többszöri válsága miatt elindult a reformáció a XV. században Nyugat Európában A mozgalom célja az egyház megújítása a hibák kijavítása. Egyház hibái A római katolikus papok világias életet élnek, nagy a vagyonuk. (pl. nem tartották be a cölibátust) Szimonia: papi méltóság pénzért való árusítása Búcsúcédulák: bűnbocsánat pénzért …

Emelt társadalomismeret érettségi Társadalomismeret érettségi

Az alapvető emberi jogok, a szabadság, az egyenlőség és a jólét jellemzőinek változása

Fogalmak: állampolgárság, szabadságjogok, törvény, ENSZ, demokrácia, állam, társadalom, nemzet, egyenlőség, jólét Az emberi jogokat kinyilatkoztató történelmi dokumentumok (Az Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozata, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (ENSZ). Melyek az alapvető emberi szabadság jogok? Min alapszik a morális igény az emberi jogokra, és miért kell ezt nekünk elfogadni? Milyen …

Történelem érettségi

Keleti és nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, társadalmi jellemzői, a hidegháborús ellenállás jellemzői

1945 – II. világháború vége, kezdetben a szövetségesek még együttműködnek Bretton Woods-i konferencia → Nemzetközi Valutaalap, Világbank létrejötte 1945. jún. San Francisco ENSZ megalapítása Biztonsági Tanács: győztesek dominanciája (állandó „vétójogos” tagok: USA, SZU, N-Br., Fro., Kína) 1945. okt. – 1946. Nürnbergi per: náci bűnösök megbűntetése 1947-re tető alá hozták a békeszerződéseket → Párizsban a vesztesekkel …

Irodalom érettségi

ÉHEZŐK VIADALA

ÍRÓ: Suzanne Collins, amerikai írónő, Magyarországon leginkább az Éhezők viadala trilógia miatt vált ismertté. 1990es években kezdett TV műsorokat készíteni. 2000 után kezd el regényeket írni. Mostanra már szinte minden amerikai irodalmi díjat megnyertek az ifjúsági regény kategóriában. ÉHEZŐK VIADALA TRILÓGIA: Az éhezők viadala (2008) Futótűz (2009) A kiválasztott (2010) CSELEKMÉNY: A jövőben, Panem országában …

Irodalom érettségi

Az impresszionizmus jellemzői Tóth Árpád költészetében

1. Az „izmusok” sokfélesége a) impresszionizmus impresszió = pillanatnyi benyomás => gyönyörködtetés nominális stílus (igék mellőzése, helyette névszók) mondat értékű szavak halmozása költői eszközei: szinesztézia, a vers zeneisége b) szecesszió secessio = kivonulás túldíszítettség halálvágy, betegségek felkerekedése az egészséggel szemben bágyadt hangulatok mindenki egyéniség => titkos, kiismerhetetlen c) szimbolizmus nem azonos a szimbólum használatával a …

Nyelvtan érettségi

Az információs forradalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

Bevezetés jelenleg az újabb magyar kor nyelvtörténeti korszakában van a nyelvtörténet 20-21. sz. rohamos technikai fejlődése: informatika hatása a nyelvre, nyelvromlás   Írásbeli és szóbeli szövegek jellemzői, típusai Szóbeli szövegek kevesebb igényesség laza mondatkapcsolatok szabálytalan szövegszerkesztés pongyolább mondatok gyakrabban szükséges az ismétlés és visszautalás azonnal látjuk, halljuk a hallgatók visszajelzéseit nem nyelvi jelek kísérik (gesztusok, …