Nyelvtan érettségi

Az információs forradalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

Bevezetés

 • jelenleg az újabb magyar kor nyelvtörténeti korszakában van a nyelvtörténet
 • 20-21. sz. rohamos technikai fejlődése: informatika hatása a nyelvre, nyelvromlás

 

Írásbeli és szóbeli szövegek jellemzői, típusai

 1. Szóbeli szövegek
 • kevesebb igényesség
 • laza mondatkapcsolatok
 • szabálytalan szövegszerkesztés
 • pongyolább mondatok
 • gyakrabban szükséges az ismétlés és visszautalás
 • azonnal látjuk, halljuk a hallgatók visszajelzéseit
 • nem nyelvi jelek kísérik (gesztusok, mimika, testtartás, megjelenés, térközszabályozás, tekintettartás)
 • szövegtípusok: társalgás, meghívás, köszöntés, kérés, felelet, előadás, szónoki beszéd
 1. Írott szövegek
 • nemcsak a nyelvi jelek hatnak ránk, hanem a szöveg formája, képe, a színek, a betűformák, a tagolás, egyéb nem nyelvi jelekkel
 • írásjelek: valamennyire megjelenítik az élőszó nem nyelvi jeleit
 • tudatosabbak, igényesebbek, megformáltabbak
 • nem látjuk az olvasó azonnali visszajelzését
 • folyamatos szövegek: a mondatok lineárisan követik egymást, kommunikációs, grammatikai és jelentésbeli kapcsolatok (pl. esszé, filmismertető, magánlevél)
 • nem folyamatos szövegek: csak kommunikációs és jelentésbeli kapcsolatok (pl. pontokba szedett használati utasítás)
 • szövegtípusok: feljegyzés, levél, dolgozat, önéletrajz, kérvény, hirdetés, értekezés, novella
 1. Írott-beszélt nyelv
 • a 21. sz. technikai eszközei hozták létre
 • ötvözi a beszélt és az írott nyelv sajátosságait
 • megalkotása technikai eszközzel történik (számítógép, mobiltelefon…)
 • írott szöveg jellemzői: írott formában jelennek meg
 • élőszó jellemzői: szerkezetük laza, hiányos
 • speciális nem nyelvi jelek: emotikonok, betűformák, írásjelek
 • adathordozókon rögzíthetők
 • azonnali visszacsatolás lehetősége
 • szövegtípusok: SMS, e-mail, blog, chat

A digitális szövegek

 • információs-kommunikációs eszközök (IKT) -> új lehetőség az információk feldolgozására, a szövegalkotásra, a szövegek megosztására
 • IKT: gyűjtőnév – technológiák + eszközök és alkalmazások
 • megjelennek: magánéletben, munkahelyen, iskolában
 • pl.: számítógép, interaktív tábla, okostelefon, tablet, internetes keresőprogramok, e-mail, Skype, közösségi oldalak
 • az IKT-eszközök előtt: írásbeli szövegek terjedése (kézzel írott, írógép, nyomda); szóbeli szövegek terjedése (személyes találkozók, hagyományos telefon)
 • az IKT-eszközökkel hozzuk létre a digitális szövegeket
 • digitális szövegek típusai:
 • hagyományosan létrehozott, de digitálisan továbbított
 • digitális eszközökkel létrehozott
 • digitális szöveg jellemzői:
 • módosíthatóság, dinamikusság, végtelen terjedelem
 • asszociativitás: újabb és újabb linkre kattintva újabb és újabb információk válnak eléretővé, kapcsolódnak össze
 • hipertext: digitális szövegek rendszere
 • hipertextualitás: a digitális szövegek tulajdonsága, a szövegek egymásra épülése és hálózatos összekapcsolódása
 • multimedialitás: a szöveghez kép-, hang- és videofájlok kapcsolhatók
 • széles körben megoszthatóak
 • az IKT-technológiák megváltoztatják a kommunikációs, olvasási, szövegértési, szövegalkotási, tanulási szokásainkat

Az infokommunikációs technológia kutatása és a digilektus fogalma

 • David Crystal: az internetnyelvészet első kutatója (2001) – netnyelv (netspeak) fogalma: kettősnyelvűnek tartja az e nyelvváltozatot beszélőket
 • más nyelvészek szerint: az internetes szövegtípusok számtalan szövegfajta jellemzőit egyesítik – heterogenitás (vegyes jelleg, összetettség) jellemzi őket
 • digitális szövegtípusok különböző elnevezései:
 • Balázs Géza – másodlagos szóbeliség fogalma
 • Bódi Zoltán – szimbolikus írásbeliség/új beszéltnyelviség
 • Érsok Nikoletta – virtuális írásbeliség
 • Veszelszki Ágnes – digilektus: a számítógép közvetítette kommunikáció nyelvhasználati módjának, egy új nyelvváltozatnak a megnevezése

A kézírás és az elektronikus írás viszonya

 • az e-mail, a chat és az SMS felváltja a kézzel írott levelet
 • kézzel írott levél jellemzői: egyedi, készítőjének sajátos jegyeit viseli
 • a pszichológusok a személyiség egy részének elvesztésétől tartanak azok esetében, akik soha nem írnak kézzel

A kommunikáció tényezői és a választott kommunikációs forma összefüggései

 • különböző társas helyzetek megoldása (találkozó lemondása, bocsánatkérés, találkozó megszervezése, udvarlás) -> egyre elterjedtebbek a digitális szövegtípusok
 • személyesebb szituációk: gyakoribb a személyes érintkezés
 • csetelés, SMS: barátok, családi kapcsolattartás
 • e-mail: hivatalos kommunikáció, munkahelyi kapcsolatok

Netspecifikus kifejezések, rövidítések, szóalakok

 • célja: karakterszám csökkentése, sebesség növelése
 • típusok:
 • kezdőbetű rövidítés
 • netspecifikus betűszavak: mozaikszavak, szavak kezdőbetűiből vagy első szótagjából összeállított szavak
 • arab típusú írás: magánhangzók elhagyása
 • betűhelyettesítés számmal/szimbólummal
 • szóösszerántás (szerintem-sztem)
 • szócsonkítás (amúgy-am)
 • egyedi technikák
 • jellemző a digilektusbeli alakok használata az egyéb személyes szövegformákban is (pl. jegyzetek, feljegyzések, napló, közvetlen kapcsolatban állók üzenetváltásai)
 • a rövidített szóalakok használata nyelvromboló hatású
 • további jellemzők: tömörség, szlenghasználat, becéző szóalakok, helyesírási norma ignorálása, szabad értelmezése, gyors változékonyság
 • hatása van a tegezésre és a magázásra is (tegezés előtérbe került)
 • az élőszó nonverbális jellemzőinek pótlására szolgál:
 • betűtöbbszörözés
 • írásjelhalmozás
 • emotikon: hangulatjel; nyomtatott írásjelek olyan sorozata, amely egy emberi arcot formál, általában valamilyen érzelmet fejez ki
 • képes írás
 • pozitívum: kreatív, lényegre törő, tömör
 • negatívum: igénytelenség, felületesség, nyelvhasználók lustasága

Meghatározó körülmények:

 • a digitális kommunikáció nyelvhasználatának ismerete a digitális eszközök használatának gyakoriságától függ
 • meghatározó a partnerhez való viszony, a helyzet külső körülményei
 • „digitális bennszülöttek” és „kintrekedtek” közötti értési nehézségek -> csoportnyelvi, másokat kizáró jelleg
 • információs technológia fiatalsága -> a generációk közötti átörökítés hagyománya még nem alakulhatott ki

Netikett

 • az internetes kommunikáció etikai oldala
 • a network etiquette szóból származik
 • összefoglalja a hálózati kommunikáció illemszabályait
 • A CSUPA NAGYBETŰVEL ÍRÁS KIABÁLÁSNAK SZÁMÍT
 • trágár szavak kerülése
 • sértő szavak, szövegek kerülése (pl. mások vallásához vagy hazájához fűződő érzelmeinek megsértése)
 • diszkrimináció kerülése
 • szóközhasználat
 • olyan hozzászólásokat írjunk, amit szemtől szemben is kimondanánk
 • plágium kerülése –> más szellemi tulajdonának felhasználása engedély/forrásmegjelölés nélkül úgy, hogy azt a saját szellemi termékünknek állítjuk be
 • illetlen tartalmak közlésének kerülése
 • ha rossz helyre küldjük az üzenetet, kérjünk bocsánatot
 • mások magánügyeinek, érzelmeinek tiszteletben tartása
 • tömörség, rövidség
 • e-mailezéskor mindig töltsük ki a tárgy rovatot
 • nekünk írt személyes levél továbbítása előtt kérjünk engedélyt a levél feladójától
 • ne válaszoljunk a trágár, durva levelekre
 • az e-mail végén illik elköszönni
 • nem illik kéretlen információt (spam) küldeni e-mailben

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük