Eredmény(ek) 2 mutatása
Nyelvtan érettségi

Az információs forradalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre

Bevezetés jelenleg az újabb magyar kor nyelvtörténeti korszakában van a nyelvtörténet 20-21. sz. rohamos technikai fejlődése: informatika hatása a nyelvre, nyelvromlás   Írásbeli és szóbeli szövegek jellemzői, típusai Szóbeli szövegek kevesebb igényesség laza mondatkapcsolatok szabálytalan szövegszerkesztés pongyolább mondatok gyakrabban szükséges az ismétlés és visszautalás azonnal látjuk, halljuk a hallgatók visszajelzéseit nem nyelvi jelek kísérik (gesztusok, …

Társadalomismeret érettségi

Az információs társadalom jellemző jegyei, a mutatók magyarországi érvényesülése

Az információs társadalom fogalma, kialakulása és főbb jellemzői az információs társadalom fogalma olyan korszak jelképes neve, amelyben a gazdaság, a társadalom és a kultúra alapvetően az információk gyártására, cseréjére és értékesítésére épül felváltja az ipari forradalmat követően létrejött modern társadalmat → információ-, kommunikáció- és tudásalapú társadalom a termelési rendszer alapja az információ és a tudás …